Kalendarz imprez 2017

Kalendarz imprez wystawienniczo-​hodowlanych 2006

 

Marzec
9.
Próba dziel­no­ści kla­czy SO Biały Bór
ZZHK Szczecin
11.
V Regionalny Pokaz wy­bra­ny­ch re­pro­duk­to­rów pań­stwo­wy­ch i pry­wat­ny­ch KJ Atlanta, Łukocin
PomZHK Malbork
24.
Próba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­ny­ch SK Galiny
W-​MZHK Olsztyn
Kwiecień
25.
Test „po­łów­ko­wy” dla ogie­rów ra­sy ma­ło­pol­skiej w ZT SO Bogusławice
PZHK
Maj
6.
Koński Targ Pajęczno
OZHK Łódź
6.
I Warmińsko-​Mazurska Wystawa Koni Ras Szlachetnych – Czempionat Młodzieży Galiny
WMZHK Olsztyn
13.
Premiowanie Źrebiąt rocz­ny­ch i dwu­let­ni­ch oraz po­kaz ko­ni prze­zna­czo­ny­ch do sprze­da­ży SO Gniezno
WlkpZHK Poznań
13.
Regionalna Wystawa Koni „Koński Targ” Ochla k/​Zielonej Góry
ZHKZL Zielona Góra
13-​14.
Regionalny po­kaz ho­dow­la­ny – Muzeum Wsi Lubelskiej LZHK Lublin
21.
Wystawa ko­ni ho­dow­la­ny­ch Konin
WlkpZHK Poznań
21.
Majówka w Parku Pszczyńskim Pszczyna
OZHK Katowice
27.
Polowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy OHJ Doruchów
WlkpZHK Poznań
27-​28.
IX Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni ra­sy ma­ło­pol­skiej SO Białka
LZHK Lublin
28.
Majówka w Regietowie SKH Gładyszów
OZHK Kraków
28.
Pokazy kon­ne Krzymów
WlkpZHK Poznań
Czerwiec
Regionalny Czempionat ko­ni ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty
Regionalny Czempionat ko­ni ras wiel­ko­pol­skiej i pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi
ODR Stare Pole
W-​MZHK Olsztyn
Regionalna Wystawa Hodowlana Pogdaj
WlkpZHK Poznań
3-​4.
XV Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych Lubań k/​Kościerzyny
PomZHK Malbork
4.
Zjazd Miłośników Koni Pajęczno
OZHK Łódź
4.
Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych Odolanów
WlkpZHK Poznań
4.
Ścieżka Huculska Iwkowa
OZHK Kraków
7.
Próba dziel­no­ści ogie­rów ra­sy ma­ło­pol­skiej SO Bogusławice
PZHK
10.
Polowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ra­sy ślą­skiej Komorniki k/​Olszowej
OZHK Katowice
10-​11.
VII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Stare Pole k/​Malborka
PomZHK Malbork
11.
Regionalna wy­sta­wa – prze­gląd ho­dow­la­ny ku­ców Felin
LZHK Lublin
11.
Regionalna Wystawa Koni Jedlnia Letnisko
WZHK Warszawa o/​Radom
11.
Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych ODR Marszew
WlkpZHK Poznań
11.
Wielkopolski Czempionat Młodych Koni Huculskich Janów – Grodziec
WlkpZHK Poznań
16-​18.
Festiwal Koni Bełżyce
LZHK Lublin
17-​18.
„Konie i po­wo­zy” Rokosowo
WlkpZHK Poznań
17-​18.
Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych Sielinko
WlkpZHK Poznań
18.
Młodzieżowy Czempionat Koni ra­sy hu­cul­skiej SO Klikowa
OZHK Kraków
24.
Pokaz rocz­ny­ch i dwu­let­ni­ch źre­biąt ra­sy ślą­skiej Poręba k/​Góry Św. Anny
OZHK Katowice
24.
Polowa Próba Wierzchowa KPZHK Bydgoszcz
24-​25.
VIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Boguchwał
OZHK Rzeszów
24-​25.
Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Szepietowo
WZHK Białystok
24-​25.
Sobótki z ko­niem – Regionalna Wystawa Hodowlana Bogusławice lub Gajewniki
OZHK Łódź
25.
Powiatowa Wystawa Koni Korpysy
WlkpZHK Poznań
25.
Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych Budzyń
WlkpZHK Poznań
Lipiec
1-​2.
Regionalna Wystawa Zwierząt Sitno
LZHK Lublin
2.
Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych Miejska Górka
WlkpZHK Poznań
3.
Nabór ogie­rów ras szla­chet­ny­ch do Zakładu Treningowego o pro­fi­lu wierzchowo-​zaprzęgowym SO Bogusławice
PZHK
8-​9.
Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Maszyn Rolniczych Opole
OZHK Katowice
9.
Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych Miejska Górka
WlkpZHK Poznań
16.
Premiowanie źre­biąt rocz­ny­ch i dwu­let­ni­ch Miejska Górka
WlkpZHK Poznań
22.
Ścieżka hu­cul­ska Brenna
OZHK Katowice
22-​23.
Ogólnopolski Czempionat ko­ni ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty SO Kętrzyn
W-​MZHK Olsztyn
22-​23.
Próba dziel­no­ści ko­ni ra­sy hu­cul­skiej Rawa Mazowiecka
OZHK Łódź
29.
Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych Domasławek
WlkpZHK Poznań
30.
Premiowanie źre­biąt rocz­ny­ch i dwu­let­ni­ch w ty­pie wierz­cho­wym, po­lo­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy wierz­cho­wy­ch Skorogoszcz
OZHK Katowice
Sierpień
7.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ras szla­chet­ny­ch w tre­nin­gu wierzchowo-​zaprzęgowym SO Bogusławice
PZHK
8-​9.
Nabór ogie­rów ras szla­chet­ny­ch do Zakładów Treningowych SO Bogusławice
PZHK
10-​11.
Nabór ogie­rów ras szla­chet­ny­ch do Zakładów Treningowych ZT Biały Bór
PZHK
18-​19.
Święto Konika Polskiego – II Memoriał im. prof. T. Vetulaniego Wojnowo
WMZHK Olsztyn
20.
Ogólnopolski Czempionat Koni ra­sy ślą­skiej SO Książ
OZHK Wrocław
25-​27.
Mistrzostwa Polski Młodych Koni w sko­ka­ch przez prze­szko­dy SO Łąck
PZHK
25-​27.
VII Krajowa Wystawa Koników Polskich „TARPANIADA 2006” SO Sieraków Wlkp.
WlkpZHK Poznań
25-​27.
VII Pożegnanie wa­ka­cji z ko­niem hu­cul­skim – Regionalny Czempionat ho­dow­la­ny i użyt­ko­wy Rudawka Rymanowska
OZHK Rzeszów
27.
Pokazy i za­wo­dy kon­ne Trójka
WlkpZHK Poznań
Wrzesień
Przegląd ho­dow­la­ny źre­biąt Sielinko
WlkpZHK Poznań
Regionalna Wystawa Hodowlana Bukówiec
WlkpZHK Poznań
1-​2.
Przegląd i pró­by dziel­no­ści ko­ni­ków pol­ski­ch Popielno
WMZHK Olsztyn
2-​3.
Wystawa Koni – Muzeum Wsi Lubelskiej LZHK Lublin
2-​3.
XIX Tarnowska Parada Konna – Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych SO Klikowa
OZHK Kraków
7.
Próba dziel­no­ści ko­ni­ków pol­ski­ch Zwierzyniec
LZHK Lublin
9.
Wielkopolski Czempionat Hodowlany i Użytkowy Janów – Grodziec
WlkpZHK Poznań
9-​10.
Piknik z ko­ni­kiem pol­skim – pró­by dziel­no­ści Jasło
OZHK Rzeszów
15-​17.
Mistrzostwa Polski Młodych Koni w ujeż­dże­niu SO Książ
PZHK
15-​17.
„Dni Huculskie” – Ogólnopolski Czempionat Hodowlany i Użytkowy Koni Huculskich SKH Gładyszów
OZHK Kraków
17.
XI Kociewska Wystawa Zwierząt Hodowlanych ZSR Bolesławowie k/​Skaryszewa
PomZHK Malbork
23.
Wystawa – Sprzedaż Ogierów ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty SK Kozienice
WZHK Warszawa o/​Radom
24.
II Kujawsko-​Pomorska Wystawa Młodzieży Hodowlanej (ra­sy pół­krwi) KPZHK Bydgoszcz
26.
Wystawa – Sprzedaż Ogierów ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty SO Bogusławice
OZHK Łódź
27.
Nabór ogie­rów ra­sy ślą­skiej do Zakładu Treningowego ZT Książ
OZHK Wrocław
27.
Wystawa – Sprzedaż Ogierów ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty SO Łąck
WZHK Warszawa
28.
Wystawa – Sprzedaż Ogierów ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty SO Białka
LZHK Lublin
30.
Wystawa – Sprzedaż Ogierów ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Zabajka
OZHK Rzeszów
29.-1.X.
Mistrzostwa Polski Młodych Koni w po­wo­że­niu za­przę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi SO Bogusławice
PZHK
29.-1.X.
Mistrzostwa Polski Młodych Koni w WKKW SO Biały Bór
PZHK
Październik
Regionalny Czempionat Źrebiąt Ras Szlachetnych SK Galiny
W-​MZHK Olsztyn
V Regionalny Czempionat Źrebiąt Ras Szlachetnych KJ Atlanta, Łukocin
PomZHK Malbork
3.
Wystawa – Sprzedaż Ogierów ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty SO Kętrzyn
W-​MZHK Olsztyn
7.
Wystawa – Sprzedaż Ogierów ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Kielce
OZHK Kielce
10.
Wystawa – Sprzedaż Ogierów ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Mońki
WZHK Białystok
10.
Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ras szla­chet­ny­ch w tre­nin­gu wierzchowo-​zaprzęgowym SO Bogusławice
PZHK
12-​15.
Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych „POLAGRA-​FARM” Poznań
WlkpZHK Poznań
17.
53 Wystawa – Sprzedaż Ogierów ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty SO Starogard Gd.
PomZHK Malbork
19.
Wystawa – Sprzedaż Ogierów ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty SK Nowe Jankowice
KPZHK Bydgoszcz
20.
Wystawa – Sprzedaż ogie­rów ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Biały Bór
ZZHK Szczecin
27-​28.
Próba dziel­no­ści ogie­rów ra­sy ślą­skiej SO Książ
OZHK Wrocław
Listopad
Próba dziel­no­ści kla­czy Domasławek
WlkpZHK Poznań
4.
Próba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­ny­ch SK Rychnowo
W-​MZHK Olsztyn
15-​16.
Próba dziel­no­ści ogie­rów ras szla­chet­ny­ch ZT Biały Bór
PZHK
17-​18.
Próba dziel­no­ści ogie­rów ras szla­chet­ny­ch SO Bogusławice
PZHK
Grudzień
Próba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­ny­ch SK Liski
W-​MZHK Olsztyn

 

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube