Kalendarz imprez 2017

Kalendarz imprez wystawienniczo-​hodowlanych 2006

 

Marzec
9.
Próba dziel­no­ści klaczy SO Biały Bór
ZZHK Szczecin
11.
V Regionalny Pokaz wy­bra­nych re­pro­duk­to­rów pań­stwo­wych i prywatnych KJ Atlanta, Łukocin
PomZHK Malbork
24.
Próba dziel­no­ści kla­czy ras szlachetnych SK Galiny
W-​MZHK Olsztyn
Kwiecień
25.
Test „po­łów­ko­wy” dla ogie­rów ra­sy ma­ło­pol­skiej w ZT SO Bogusławice
PZHK
Maj
6.
Koński Targ Pajęczno
OZHK Łódź
6.
I Warmińsko-​Mazurska Wystawa Koni Ras Szlachetnych – Czempionat Młodzieży Galiny
WMZHK Olsztyn
13.
Premiowanie Źrebiąt rocz­nych i dwu­let­nich oraz po­kaz ko­ni prze­zna­czo­nych do sprzedaży SO Gniezno
WlkpZHK Poznań
13.
Regionalna Wystawa Koni „Koński Targ” Ochla k/​Zielonej Góry
ZHKZL Zielona Góra
13-​14.
Regionalny po­kaz ho­dow­la­ny – Muzeum Wsi Lubelskiej LZHK Lublin
21.
Wystawa ko­ni hodowlanych Konin
WlkpZHK Poznań
21.
Majówka w Parku Pszczyńskim Pszczyna
OZHK Katowice
27.
Polowa pró­ba dziel­no­ści klaczy OHJ Doruchów
WlkpZHK Poznań
27-​28.
IX Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni ra­sy małopolskiej SO Białka
LZHK Lublin
28.
Majówka w Regietowie SKH Gładyszów
OZHK Kraków
28.
Pokazy kon­ne Krzymów
WlkpZHK Poznań
Czerwiec
Regionalny Czempionat ko­ni ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty
Regionalny Czempionat ko­ni ras wiel­ko­pol­skiej i pol­ski koń szla­chet­ny półkrwi
ODR Stare Pole
W-​MZHK Olsztyn
Regionalna Wystawa Hodowlana Pogdaj
WlkpZHK Poznań
3-​4.
XV Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych Lubań k/​Kościerzyny
PomZHK Malbork
4.
Zjazd Miłośników Koni Pajęczno
OZHK Łódź
4.
Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych Odolanów
WlkpZHK Poznań
4.
Ścieżka Huculska Iwkowa
OZHK Kraków
7.
Próba dziel­no­ści ogie­rów ra­sy małopolskiej SO Bogusławice
PZHK
10.
Polowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ra­sy śląskiej Komorniki k/​Olszowej
OZHK Katowice
10-​11.
VII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Stare Pole k/​Malborka
PomZHK Malbork
11.
Regionalna wy­sta­wa – prze­gląd ho­dow­la­ny kuców Felin
LZHK Lublin
11.
Regionalna Wystawa Koni Jedlnia Letnisko
WZHK Warszawa o/​Radom
11.
Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych ODR Marszew
WlkpZHK Poznań
11.
Wielkopolski Czempionat Młodych Koni Huculskich Janów – Grodziec
WlkpZHK Poznań
16-​18.
Festiwal Koni Bełżyce
LZHK Lublin
17-​18.
„Konie i powozy” Rokosowo
WlkpZHK Poznań
17-​18.
Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych Sielinko
WlkpZHK Poznań
18.
Młodzieżowy Czempionat Koni ra­sy huculskiej SO Klikowa
OZHK Kraków
24.
Pokaz rocz­nych i dwu­let­nich źre­biąt ra­sy śląskiej Poręba k/​Góry Św. Anny
OZHK Katowice
24.
Polowa Próba Wierzchowa KPZHK Bydgoszcz
24-​25.
VIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Boguchwał
OZHK Rzeszów
24-​25.
Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Szepietowo
WZHK Białystok
24-​25.
Sobótki z ko­niem – Regionalna Wystawa Hodowlana Bogusławice lub Gajewniki
OZHK Łódź
25.
Powiatowa Wystawa Koni Korpysy
WlkpZHK Poznań
25.
Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych Budzyń
WlkpZHK Poznań
Lipiec
1-​2.
Regionalna Wystawa Zwierząt Sitno
LZHK Lublin
2.
Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych Miejska Górka
WlkpZHK Poznań
3.
Nabór ogie­rów ras szla­chet­nych do Zakładu Treningowego o pro­fi­lu wierzchowo-zaprzęgowym SO Bogusławice
PZHK
8-​9.
Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Maszyn Rolniczych Opole
OZHK Katowice
9.
Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych Miejska Górka
WlkpZHK Poznań
16.
Premiowanie źre­biąt rocz­nych i dwuletnich Miejska Górka
WlkpZHK Poznań
22.
Ścieżka hu­cul­ska Brenna
OZHK Katowice
22-​23.
Ogólnopolski Czempionat ko­ni ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty SO Kętrzyn
W-​MZHK Olsztyn
22-​23.
Próba dziel­no­ści ko­ni ra­sy huculskiej Rawa Mazowiecka
OZHK Łódź
29.
Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych Domasławek
WlkpZHK Poznań
30.
Premiowanie źre­biąt rocz­nych i dwu­let­nich w ty­pie wierz­cho­wym, po­lo­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy wierzchowych Skorogoszcz
OZHK Katowice
Sierpień
7.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ras szla­chet­nych w tre­nin­gu wierzchowo-zaprzęgowym SO Bogusławice
PZHK
8-​9.
Nabór ogie­rów ras szla­chet­nych do Zakładów Treningowych SO Bogusławice
PZHK
10-​11.
Nabór ogie­rów ras szla­chet­nych do Zakładów Treningowych ZT Biały Bór
PZHK
18-​19.
Święto Konika Polskiego – II Memoriał im. prof. T. Vetulaniego Wojnowo
WMZHK Olsztyn
20.
Ogólnopolski Czempionat Koni ra­sy śląskiej SO Książ
OZHK Wrocław
25-​27.
Mistrzostwa Polski Młodych Koni w sko­kach przez przeszkody SO Łąck
PZHK
25-​27.
VII Krajowa Wystawa Koników Polskich „TARPANIADA 2006” SO Sieraków Wlkp.
WlkpZHK Poznań
25-​27.
VII Pożegnanie wa­ka­cji z ko­niem hu­cul­skim – Regionalny Czempionat ho­dow­la­ny i użytkowy Rudawka Rymanowska
OZHK Rzeszów
27.
Pokazy i za­wo­dy konne Trójka
WlkpZHK Poznań
Wrzesień
Przegląd ho­dow­la­ny źrebiąt Sielinko
WlkpZHK Poznań
Regionalna Wystawa Hodowlana Bukówiec
WlkpZHK Poznań
1-​2.
Przegląd i pró­by dziel­no­ści ko­ni­ków polskich Popielno
WMZHK Olsztyn
2-​3.
Wystawa Koni – Muzeum Wsi Lubelskiej LZHK Lublin
2-​3.
XIX Tarnowska Parada Konna – Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych SO Klikowa
OZHK Kraków
7.
Próba dziel­no­ści ko­ni­ków polskich Zwierzyniec
LZHK Lublin
9.
Wielkopolski Czempionat Hodowlany i Użytkowy Janów – Grodziec
WlkpZHK Poznań
9-​10.
Piknik z ko­ni­kiem pol­skim – pró­by dzielności Jasło
OZHK Rzeszów
15-​17.
Mistrzostwa Polski Młodych Koni w ujeżdżeniu SO Książ
PZHK
15-​17.
„Dni Huculskie” – Ogólnopolski Czempionat Hodowlany i Użytkowy Koni Huculskich SKH Gładyszów
OZHK Kraków
17.
XI Kociewska Wystawa Zwierząt Hodowlanych ZSR Bolesławowie k/​Skaryszewa
PomZHK Malbork
23.
Wystawa – Sprzedaż Ogierów ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty SK Kozienice
WZHK Warszawa o/​Radom
24.
II Kujawsko-​Pomorska Wystawa Młodzieży Hodowlanej (ra­sy półkrwi) KPZHK Bydgoszcz
26.
Wystawa – Sprzedaż Ogierów ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty SO Bogusławice
OZHK Łódź
27.
Nabór ogie­rów ra­sy ślą­skiej do Zakładu Treningowego ZT Książ
OZHK Wrocław
27.
Wystawa – Sprzedaż Ogierów ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty SO Łąck
WZHK Warszawa
28.
Wystawa – Sprzedaż Ogierów ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty SO Białka
LZHK Lublin
30.
Wystawa – Sprzedaż Ogierów ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty Zabajka
OZHK Rzeszów
29.-1.X.
Mistrzostwa Polski Młodych Koni w po­wo­że­niu za­przę­ga­mi jednokonnymi SO Bogusławice
PZHK
29.-1.X.
Mistrzostwa Polski Młodych Koni w WKKW SO Biały Bór
PZHK
Październik
Regionalny Czempionat Źrebiąt Ras Szlachetnych SK Galiny
W-​MZHK Olsztyn
V Regionalny Czempionat Źrebiąt Ras Szlachetnych KJ Atlanta, Łukocin
PomZHK Malbork
3.
Wystawa – Sprzedaż Ogierów ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty SO Kętrzyn
W-​MZHK Olsztyn
7.
Wystawa – Sprzedaż Ogierów ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty Kielce
OZHK Kielce
10.
Wystawa – Sprzedaż Ogierów ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty Mońki
WZHK Białystok
10.
Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ras szla­chet­nych w tre­nin­gu wierzchowo-zaprzęgowym SO Bogusławice
PZHK
12-​15.
Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych „POLAGRA-​FARM” Poznań
WlkpZHK Poznań
17.
53 Wystawa – Sprzedaż Ogierów ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty SO Starogard Gd.
PomZHK Malbork
19.
Wystawa – Sprzedaż Ogierów ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty SK Nowe Jankowice
KPZHK Bydgoszcz
20.
Wystawa – Sprzedaż ogie­rów ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty Biały Bór
ZZHK Szczecin
27-​28.
Próba dziel­no­ści ogie­rów ra­sy śląskiej SO Książ
OZHK Wrocław
Listopad
Próba dziel­no­ści klaczy Domasławek
WlkpZHK Poznań
4.
Próba dziel­no­ści kla­czy ras szlachetnych SK Rychnowo
W-​MZHK Olsztyn
15-​16.
Próba dziel­no­ści ogie­rów ras szlachetnych ZT Biały Bór
PZHK
17-​18.
Próba dziel­no­ści ogie­rów ras szlachetnych SO Bogusławice
PZHK
Grudzień
Próba dziel­no­ści kla­czy ras szlachetnych SK Liski
W-​MZHK Olsztyn

 

Print Friendly, PDF & Email