Kalendarz imprez 2017

Kalendarz imprez wystawienniczo-​hodowlanych 2007

 

Styczeń
8.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Biały Bór
PZHK
22.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Bogusławice
PZHK
Marzec
3.
VI Pokaz ogie­rów ZSR Bolesławowo
PomZHK Malbork
3.
Pokaz ogie­rów Galiny
W-​MZHK Olsztyn
8.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych ZT Biały Bór
PZHK
19.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Biały Bór
PZHK
22.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych ZT Bogusławice
PZHK
22-​25.
ComputerLand
Halowe Zawody Międzynarodowe CSI**-W
Finał Ligi Europy Centralnej Pucharu Świata
Warszawa – Torwar
25.
Jarmark „Kaziuki” – targ koń­ski ZHKZL Zielona Góra
Kwiecień
16-​17.
Nabór ogie­rów ra­sy ma­ło­pol­skiej
na 100-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Bogusławice
PZHK
20.
Próba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych Galiny
W-​MZHK Olsztyn
23.
Nabór kla­czy ra­sy ślą­skiej
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning za­przę­go­wy
ZT Książ
PZHK
Maj
5.
Regionalny Czempionat Koni – wy­sta­wa ho­dow­la­na Galiny
W-​MZHK Olsztyn
5.
Koński Targ Pajęczno
OZHK Łódź
12.
Regionalna Wystawa Koni – Skansen Olcha k/​Zielonej Góry
ZHKZL Zielona Góra
13.
Majówka w Zakrzowie
Konferencja z cy­klu „Koń da­je pra­cę”
Zakrzów
OZHK Katowice
13.
Pokaz ho­dow­la­ny z ele­men­ta­mi wy­ko­rzy­sta­nia ko­ni w go­spo­dar­stwie – Muzeum Wsi Lubelskiej Lublin
LZHK Lublin
17.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych ZT Biały Bór
PZHK
19-​20.
Ścieżka hu­cul­ska i rajd Nielepice
OZHK Kraków
26-​27.
X Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich SO Białka
LZHK Lublin
26-​27.
Majówka w Regietowie – ścież­ka hu­cul­ska SKH Gładyszów
OZHK Kraków
27.
Majówka w Parku Pszczyńskim Pszczyna
OZHK Katowice
28.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Biały Bór
PZHK
Czerwiec
Regionalna Wystawa Koni Jedlnia Letnisko
WZHK Warszawa o/​Radom
1-​3.
„Silesia Hippica” – Śląskie Dni Konia
Ośrodek Harcerski PKiW
Chorzów
OZHK Katowice
2-​3.
XVI Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych Lubań k/​Kościerzyny
PomZHK Malbork
3.
Targi Rolnicze – pre­zen­ta­cja ras ko­ni ODR Kalsk
ZHKZL Zielona Góra
3.
VII Zjazd Miłośników Koni Pajęczno
OZHK Łódź
8-​10.
Festiwal Koni Bełżyce
LZHK Lublin
16.
Polowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ra­sy ślą­skiej Stajnia Komorniki k/​Olszowej
OZHK Katowice
16-​17.
VII Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Huculskiej SO Klikowa
ZHKH w Tarnowie
OZHK Kraków
16-​17.
VIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Stare Pole k/​Malborka
PomZHK Malbork
21-​22.
Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ra­sy ślą­skiej ZT Książ
PZHK
23-​24.
Rozpoczęcie wa­ka­cji z hu­cu­łem
II Świętokrzyska Ścieżka Huculska
Staszów
OZHK Kielce
23-​24.
IX Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Boguchwała
OZHK Rzeszów
24.
II Świętokrzyska Wystawa Zwierząt Hodowlanych Modliszewice
OZHK Kielce
28.
Polowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych Jarużyn
KPZHK Bydgoszcz
30.
Pokaz rocz­nych i dwu­let­nich źre­biąt ra­sy ślą­skiej Poręba k/​Góry Św. Anny
OZHK Katowice
30.-1.VII.
Regionalny Czempionat Klaczy i Młodzieży ra­sy ma­ło­pol­skiej SO Klikowa
OZHK Rzeszów
OZHK Kraków
30.-1.VII.
Regionalna Wystawa Zwierząt Sitno k/​Zamościa
LZHK Lublin
Lipiec
2.
Nabór ogie­rów ras szla­chet­nych
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning za­przę­go­wy
ZT Gniezno
PZHK
7-​8.
Targi koń­ski i ścież­ka hu­cul­ska Lutowiska
7-​8.
Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Maszyn Rolniczych Opole
OZHK Katowice
8.
Młodzieżowy Czempionat Koni ra­sy ma­ło­pol­skiej Opatowiec
OZHK Kielce
14-​15.
Czempionat Jaśmina – ścież­ka hu­cul­ska Bukowa Mała k/​Chełma
LZHK Lublin
21-​22.
Ścieżka hu­cul­ska Brenna
OZHK Katowice
21-​22.
Ogólnopolski Czempionat ko­ni ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty – po­ka­zy kon­ne SO Kętrzyn
W-​MZHK Olsztyn
24-​25.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ra­sy ma­ło­pol­skiej ZT Bogusławice
PZHK
26.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych ZT Biały Bór
PZHK
28-​29.
Ścieżka hu­cul­ska w Rawie Mazowieckiej Rawa Mazowiecka
OZHK Łódź
Sierpień
3-​5.
Czesko-​austriacko-​niemiecki czem­pio­nat ko­ni ra­sy hu­cul­skiej Brezi
4-​5.
Huculskie za­wo­dy kon­ne Plecka Dąbrowa
OZHK Łódź
5.
Agromania 2007 – po­ka­zy kon­ne Strzyżów
OZHK Rzeszów
6-​7.
Nabór ogie­rów ras szla­chet­nych
na 100-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Biały Bór
PZHK
8-​9.
Nabór ogie­rów ras szla­chet­nych
na 100-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Bogusławice
PZHK
11-​12.
II Międzynarodowy Czempionat HIF dla ko­ni ra­sy hu­cul­skiej SO Klikowa
OZHK Kraków
ZHKH
PZHK
17-​18.
Święto Konika Polskiego Wojnowo
W-​MZHK Olsztyn
18-​19.
Bieszczadzki Czempionat Koni Huculskich Polana
OZHK Rzeszów
19.
Ogólnopolski Czempionat Młodzieżowy ko­ni ra­sy ślą­skiej SO Książ
OZHK Wrocław
19.
Święto Konia Orientalnego na Kresach Wólka Wieprzecka k/​Zamościa
LZHK Lublin
24-​26.
Mistrzostwa Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy SO Łąck
PZHK
25-​26.
Pożegnanie wa­ka­cji
Czempionat Użytkowy Koni Huculskich
Rudawka Rymanowska
OZHK Rzeszów
25-​26.
VIII Krajowa Wystawa Koników Polskich „Tarpaniada 2007” SO Sieraków
PZHK
WZHK
28-​29.
Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ras szla­chet­nych ZT Gniezno
PZHK
31.-1.IX.
Próby dziel­no­ści i prze­gląd ho­dow­la­ny ko­ni­ków pol­skich
Sympozjum na­uko­we
PAN Popielno
W-​MZHK Olsztyn
Wrzesień
1. lub 8.
Wystawa Źrebiąt Ras Szlachetnych ZSR Bolesławowo lub
SO Starogard Gd.
PomZHK Malbork
1-​2.
XX Tarnowska Parada Konna
Wystawa ho­dow­la­na kla­czy
SO Klikowa
OZHK Kraków
4.
Nabór ogie­rów ra­sy ślą­skiej
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning za­przę­go­wy
ZT Książ
PZHK
7-​9.
Mistrzostwa Polski Młodych Koni w WKKW SO Biały Bór
PZHK
8.
VII Warmińsko-​Mazurski Czempionat Źrebiąt Galiny
W-​MZHK Olsztyn
8-​9.
Piknik z ko­ni­kiem pol­skim Jasło
OZHK Rzeszów
8-​9.
Młodzieżowy Czempionat Koni ra­sy wiel­ko­pol­skiej SO Gniezno
WlkpZHK Poznań
8-​9.
Ścieżka hu­cul­ska Janów – Grodziec
WlkpZHK Poznań
14-​16.
Mistrzostwa Polski Młodych Koni w po­wo­że­niu za­przę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi SK Pępowo
PZHK
15.
Czempionat źre­biąt ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Olsztyn-​Kortowo
W-​MZHK Olsztyn
16.
XII Kociewska Wystawa Zwierząt Hodowlanych ZSR Bolesławowo
PomZHK Malbork
21-​23.
„Dni Huculskie” – Ogólnopolski Czempionat Hodowlany i Użytkowy Koni Huculskich SKH Gładyszów
OZHK Kraków
21-​23.
Mistrzostwa Polski Młodych Koni w ujeż­dże­niu SO Książ
PZHK
22.
Wystawa – Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty SK Kozienice
WZHK Warszawa o/​Radom
23.
Wystawa – Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Gorzów Wlkp.
ZHKZL Zielona Góra
26.
Wystawa – Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty SO Łąck
WZHK Warszawa
28-​30.
Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych „POLAGRA-​FARM” Poznań
WlkpZHK Poznań
PZHK
29.
Czempionat źre­biąt ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty TRW Kwidzyn Miłosna
PomZHK Malbork
Październik
Pokaz rocz­nych i dwu­let­nich źre­biąt w ty­pie wierz­cho­wym
Polowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy wierz­cho­wych
Koniczyny
OZHK Katowice
Pokaz rocz­nych i dwu­let­nich źre­biąt w ty­pie wierz­cho­wym
Polowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy wierz­cho­wych
Okoły
OZHK Katowice
2.
Wystawa – Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty SO Kętrzyn
W-​MZHK Olsztyn
4.
Wystawa – Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Wolbórz
OZHK Łódź
5.
Wystawa – Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty SO Białka
LZHK Lublin
6.
Wystawa – Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Zabajka
OZHK Rzeszów
7.
III Kujawsko-​Pomorska Wystawa Młodzieży Hodowlanej ras szla­chet­nych Solec Kujawski
KPZHK Bydgoszcz
7.
Wystawa – Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty
Przegląd ogie­rów uzna­nych
SO Klikowa
OZHK Kraków
9.
Wystawa – Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Mońki
WZHK Białystok
11.
Wystawa – Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Nowe Jankowice
KPZHK Bydgoszcz
13.
Wystawa – Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Borków
OZHK Kielce
16.
54 Wystawa – Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty SO Starogard Gd.
PomZHK Malbork
26.
Wystawa – Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Biały Bór
ZZHK Szczecin
29-​30.
Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ra­sy ślą­skiej ZT Książ
PZHK
Listopad
13-​14.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ras szla­chet­nych ZT Biały Bór
PZHK
15.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ras szla­chet­nych ZT Bogusławice
PZHK