Kalendarz imprez 2017

Kalendarz imprez wystawienniczo-​hodowlanych 2008

 

Styczeń
2.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierzchowy
ZT Bogusławice
PZHK
4.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierzchowy
ZT Nowy Ciechocinek
PZHK
7.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierzchowy
ZT Biały Bór
PZHK
Marzec
1.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Bogusławice
PZHK
1.
Nabór kla­czy ra­sy śląskiej
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzęgowy
ZT Książ
PZHK
2.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierzchowy
ZT Bogusławice
PZHK
3.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Nowy Ciechocinek
PZHK
6.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Biały Bór
PZHK
7.
Próba dziel­no­ści star­szych ogie­rów ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty SO Bogusławice
OZHK Łódź
9.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierzchowy
ZT Nowy Ciechocinek
PZHK
15.
Pokaz ogie­rów ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty kry­ją­cych w se­zo­nie 2008 Zajączki
W-​MZHK Olsztyn
17.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierzchowy
ZT Biały Bór
PZHK
29.
Pokaz ogie­rów ras szlachetnych Galiny
W-​MZHK Olsztyn
Kwiecień
25.
Próba dziel­no­ści kla­czy ras szlachetnych Galiny
W-​MZHK Olsztyn
29-​30.
Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ra­sy śląskiej ZT Książ
PZHK
30.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Bogusławice
PZHK
Maj
3.
Regionalny Czempionat Koni ras szlachetnych Galiny
W-​MZHK Olsztyn
7.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Nowy Ciechocinek
PZHK
10.
Koński Targ Pajęczno
OZHK Łódź
11.
Powiatowa wy­sta­wa ko­ni hodowlanych Wapno
WlkpZHK Poznań
15.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Biały Bór
PZHK
17.
Premiowanie źre­biąt ras szlachetnych SO Gniezno
WlkpZHK Poznań
24.
Nabór kla­czy ra­sy śląskiej
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzęgowy
ZT Książ
PZHK
24-​25.
Majówka w Regietowie – Zasadnicza po­lo­wa pró­ba dziel­no­ści ko­ni ra­sy huculskiej Regietów
OZHK Kraków
25.
Majówka w Parku Pszyńskim Pszczyna
OZHK Katowice
26-​27.
Nabór ogie­rów ra­sy małopolskiej
na 100-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierzchowy
ZT Bogusławice
PZHK
28-​29.
Nabór ogie­rów ras szlachetnych
na 100-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierzchowy
ZT Biały Bór
PZHK
31.
Polowa pró­ba kla­czy ras szlachetnych Doruchów
WlkpZHK Poznań
31.-1.VI.
Zasadnicza po­lo­wa pró­ba dziel­no­ści ko­ni ra­sy huculskiej Brenna
OZHK Katowice
Czerwiec
1.
Święto Konia
Wojewódzka Wystawa Koni
Pajęczno
OZHK Łódź
7-​8.
Narodowy XI Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich SO Białka
LZHK Lublin
8.
Regionalna Wystawa Koni Wieruszów
OZHK Łódź
8.
Pokaz źre­biąt rocz­nych i 2-​letnich w ty­pie wierzchowym
Polowa wierz­cho­wa pró­ba dziel­no­ści klaczy
Koniczyny
OZHK Katowice
8.
Pokazy ho­dow­la­ne i zaprzęgowe Kawęczyn
WlkpZHK Poznań
14.
Polowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ra­sy śląskiej Komorniki k/​Olszowej
OZHK Katowice
14-​15.
Ogólnopolski Czempionat Młodzieżowy ko­ni ra­sy huculskiej SO Klikowa
OZHK Kraków
15.
IV Ogólnopolski Przegląd Hodowlany Kuców Felińskich GD Felin
LZHK Lublin
15.
Regionalna wy­sta­wa ko­ni hodowlanych Marszew
WlkpZHK Poznań
20-​22.
Warmińsko-​Mazurskie Mistrzostwa Młodych Koni i Ogierów Licencjonowanych Galiny
W-​MZHK Olsztyn
21-​22.
„Szklarki 2008” – Zasadnicza po­lo­wa pró­ba dziel­no­ści ko­ni ra­sy huculskiej Sielec
OZHK Kielce
21-​22.
Regionalna wy­sta­wa ko­ni hodowlanych Sielinko
WlkpZHK Poznań
28.
Pokaz rocz­nych i 2-​letnich źre­biąt ra­sy śląskiej Poręba k/​Góry Św. Anny
OZHK Katowice
28-​29.
Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych
Regionalny Czempionat Młodzieżowy ko­ni ra­sy małopolskiej
Wystawa Hodowlana ko­ni ra­sy małopolskiej
SO Klikowa
OZHK Kraków
28-​29.
X Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Boguchwała
OZHK Rzeszów
28-​29.
Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych, po­kaz czempionów Modliszewice
OZHK Kielce
29.
Regionalna wy­sta­wa ko­ni hodowlanych Miejska Górka
WlkpZHK Poznań
29.
Regionalna wy­sta­wa ko­ni hodowlanych Korpysy k/​Ostrzeszowa
WlkpZHK Poznań
Lipiec
3.
Nabór ogie­rów ras szlachetnych
na 100-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzęgowy
ZT Gniezno
PZHK
5-​6.
Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych Opole
OZHK Katowice
5-​6.
„Zajazd Huculski w Hawłowicach” Hawłowice
OZHK Rzeszów
06.
Powiatowa wy­sta­wa ko­ni hodowlanych Szamocin
WlkpZHK Poznań
12-​13.
Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych Bratoszewice
OZHK Łódź
12-​13.
II Memoriał Jaśmina
Zasadnicza po­lo­wa pró­ba dziel­no­ści ko­ni ra­sy huculskiej
Bukowa Mała
LZHK Lublin
12-​13.
Regionalny Czempionat Młodzieżowy ko­ni ra­sy małopolskiej Opatowiec
OZHK Kielce
13.
Pokazy Konne Dębica
OZHK Rzeszów
13.
Premiowanie źre­biąt ras szla­chet­nych oraz kuców Miejska Górka
WlkpZHK Poznań
21-​22.
Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ra­sy śląskiej ZT Książ
PZHK
26-​27.
Ogólnopolski Czempionat Młodzieżowy ko­ni ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty SO Kętrzyn
W-​MZHK Olsztyn
27.
Przegląd ogie­rów ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty Oleszyce
OZHK Rzeszów
Sierpień
3.
Agromania 2008 – Pokazy konne Strzyżów
OZHK Rzeszów
9-​10.
Zasadnicza po­lo­wa pró­ba dziel­no­ści ko­ni ra­sy huculskiej Plecka Dąbrowa
OZHK Łódź
12-​13.
Regionalny Czempionat Użytkowy ko­ni ra­sy huculskiej Grodziec
WlkpZHK Poznań
15-​16.
Święto Konika Polskiego Wojnowo
W-​MZHK Olsztyn
16.
Bieszczadzki Czempionat ko­ni ra­sy huculskiej Polana
OZHK Rzeszów
17.
Ogólnopolski Czempionat Młodzieżowy ko­ni ra­sy śląskiej Książ
OZHK Wrocław
22-​24.
Mistrzostwa Polski Młodych Koni w sko­kach przez przeszkody SO Łąck
PZHK
23-​24.
„Tarpaniada” SO Sieraków
WlkpZHK Poznań
24.
Pokazy kon­ne Trójka
WlkpZHK Poznań
27-​31.
Mistrzostwa Świata w po­wo­że­niu za­przę­ga­mi jednokonnymi Jarantów k/​Kalisza
29-​30.
Próba dziel­no­ści ko­ni­ków polskich
Przegląd ho­dow­la­ny stadniny
PAN Popielno
W-​MZHK Olsztyn
29-​31.
VIII Pożegnanie wakacji
Zasadnicza po­lo­wa pró­ba dziel­no­ści ko­ni ra­sy huculskiej
Rudawka Rymanowska
OZHK Rzeszów
30.
VIII Warmińsko-​Mazurski Czempionat Źrebiąt ras szlachetnych Galiny
W-​MZHK Olsztyn
Wrzesień
Wojewódzka Wystawa Koni Opoczno
OZHK Łódź
Premiowanie źre­biąt ra­sy małopolskiej SK Walewice
OZHK Łódź
Powiatowa wy­sta­wa ko­ni ras szlachetnych Bukówiec
WlkpZHK Poznań
1.
Nabór ogie­rów ra­sy śląskiej
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzęgowy
ZT Książ
PZHK
2-​3.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ra­sy małopolskiej ZT Bogusławice
PZHK
4-​5.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ras szlachetnych ZT Biały Bór
PZHK
6-​7.
XIX Tarnowska Parada Konna
Regionalny Czempionat Młodzieżowy ko­ni ras: pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi, ślą­skiej i zimnokrwistej
Wystawa Hodowlana ko­ni ras: pol­ski koń szla­chet­ny i śląskiej
SO Klikowa
OZHK Kraków
7.
II Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych Janowo
W-​MZHK Olsztyn
7.
Pokaz ko­ni ho­dow­la­nych, po­ka­zy konne Kleczew
WlkpZHK Poznań
12-​14.
Mistrzostwa Polski Młodych Koni w WKKW SO Biały Bór
PZHK
13-​14.
VI Piknik z ko­ni­kiem polskim Jasło
OZHK Rzeszów
15.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierzchowy
ZT Nowy Ciechocinek
PZHK
16.
Polowa pró­ba za­przę­go­wa kla­czy ras szlachetnych Miejska Górka
WlkpZHK Poznań
18.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierzchowy
ZT Bogusławice
PZHK
19-​21.
Mistrzostwa Polski Młodych Koni w po­wo­że­niu za­przę­ga­mi jednokonnymi SK Pępowo-​Gogolewo
PZHK
19-​21.
„XIV Dni Huculskie” – Ogólnopolski Czempionat Hodowlany i Użytkowy ko­ni ra­sy huculskiej Regietów
OZHK Kraków
20.
Wystawa – Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty SK Kozienice
WZHK Warszawa o/​Radom
20.
Regionalny Czempionat Źrebiąt ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty Zajączki
W-​MZHK Olsztyn
22.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierzchowy
ZT Biały Bór
PZHK
24.
Wystawa – Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty SO Łąck
WZHK Warszawa
26-​28.
Mistrzostwa Polski Młodych Koni w ujeżdżeniu SO Książ
PZHK
27-​28.
„Pańskie oko ko­nia tu­czy” – Muzeum Narodowe Rolnictwa Szreniawa
WlkpZHK Poznań
30.
Wystawa – Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty SO Białka
LZHK Lublin
Październik
1.
Wystawa – Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty SO Kętrzyn
W-​MZHK Olsztyn
2.
Wystawa – Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty Bogusławice lub Wolbórz
OZHK Łódź
3-​5.
Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych Poznań
WlkpZHK Poznań
PZHK
7.
Wystawa – Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty Mońki
WZHK Białystok
9.
Wystawa – Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty Borków
OZHK Kielce
10.
Wystawa – Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty SO Klikowa
OZHK Kraków
10-​11.
Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ras szlachetnych ZT Gniezno
PZHK
11.
Wystawa – Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty Zabajka
OZHK Rzeszów
15.
Wystawa – Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty SO Starogard Gd.
PomZHK Malbork
16.
Wystawa – Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty SK Nowe Jankowice
KPZHK Bydgoszcz
17.
Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty SO Klikowa
OZHK Kraków
16.
Wystawa – Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty SO Biały Bór
ZZHK Szczecin
25.
Zasadnicza po­lo­wa pró­ba dziel­no­ści ko­ni ra­sy huculskiej Regietów
OZHK Kraków
29-​30.
Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ra­sy śląskiej ZT Książ
PZHK
Listopad
Polowa pró­ba kla­czy ras szlachetnych Damasławek
WlkpZHK Poznań
14.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Nowy Ciechocinek
PZHK
17.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Bogusławice
PZHK
21.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Biały Bór
PZHK

 

Print Friendly, PDF & Email