Kalendarz imprez 2017

Kalendarz imprez wystawienniczo-​hodowlanych 2009

 

Styczeń
5.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierzchowy
ZT Biały Bór
PZHK
6.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierzchowy
ZT Nowy Ciechocinek
PZHK
9.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierzchowy
ZT Bogusławice
PZHK
Luty
26.
Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty Legionowo-​Łajski
WZHK Warszawa
27.
Nabór kla­czy ra­sy śląskiej
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzęgowy
ZT Książ
PZHK
Marzec
1.
Pokaz ogie­rów ras szla­chet­nych, kry­ją­cych w se­zo­nie 2009 Galiny
W-​MZHK Olsztyn
5.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Biały Bór
PZHK
6.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Nowy Ciechocinek
PZHK
7.
VIII Regionalny Pokaz Ogierów ZSR Bolesławowo
PomZHK Malbork
10.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Bogusławice
PZHK
16.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierzchowy
ZT Biały Bór
PZHK
17.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierzchowy
ZT Bogusławice
PZHK
28.
Pokaz ogie­rów ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty, kry­ją­cych w se­zo­nie 2009 Zajączki
W-​MZHK Olsztyn
31.
II Wiosenna Gala ko­ni ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty Wisznice
LZHK Lublin
Kwiecień
17.
Polowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szlachetnych Galiny
W-​MZHK Olsztyn
18-​19.
I Ścieżka Huculska w Dolinie Siniochy
(za­sad­ni­cza pró­ba dziel­no­ści i eli­mi­na­cje dla ko­ni ra­sy huculskiej)
Zawalów
LZHK Lublin
19.
Agrotargi – pre­mio­wa­nie źre­biąt rocz­nych i 2-letnich Czarnków
WlkpZHK Poznań
27-​28.
Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ra­sy śląskiej ZT Książ
PZHK
Maj
Pokaz źre­biąt rocz­nych i 2-​letnich w ty­pie wierzchowym
Wierzchowa po­lo­wa pró­ba dziel­no­ści klaczy
Koniczyny
OZHK Katowice
3.
Regionalna Wystawa Klaczy Hodowlanych Proszowice
OZHK Kraków
9.
Regionalny Czempionat Młodzieżowy ko­ni ras szlachetnych Galiny
W-​MZHK Olsztyn
9.
Koński Targ Pajęczno
OZHK Łódź
10.
IV Pokaz Wszechstronnego Wykorzystania Koni i Kuców Bychawa
LZHK Lublin
10.
Regionalna Wystawa Hodowlana Koni – klacz­ki rocz­ne i dwuletnie Siedlec Trzebnicki
OZHK Wrocław
14.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Biały Bór
PZHK
15.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Bogusławice
PZHK
16.
Premiowanie źre­biąt rocz­nych i 2-letnich Gniezno
WlkpZHK Poznań
16-​17.
Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści i eli­mi­na­cje dla ko­ni ra­sy huculskiej Nielepice
OZHK Kraków
23-​24.
Majówka w Regietowie
(za­sad­ni­cza pró­ba dziel­no­ści i eli­mi­na­cje dla ko­ni ra­sy huculskiej)
SKH Gładyszów
OZHK Kraków
24.
Majówka w Parku Pszczyńskim Pszczyna
OZHK Katowice
28.
Nabór kla­czy ra­sy śląskiej
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzęgowy
ZT Książ
PZHK
30.
Polowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szlachetnych Doruchów
WlkpZHK Poznań
30.
Poświęcenie sztan­da­ru Powiatowego Koła Hodowców Koni w Jarocinie WlkpZHK Poznań
30.
Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści dla ko­ni ra­sy huculskiej Chmielewo
WZHK Warszawa
30-​31.
Powiatowa Wystawa Koni (PK Nowy Tomyśl) Sielinko
WlkpZHK Poznań
31.
Pokazy i za­wo­dy konne Kawęczyn
WlkpZHK Poznań
Czerwiec
1-​2.
Nabór ogie­rów ra­sy małopolskiej
na 100-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierzchowy
Aukcja ko­ni wierzchowych
ZT Bogusławice
PZHK
6-​7.
XII Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich SO Białka
LZHK Lublin
PZHK
6-​7.
Ogólnopolski Czempionat Koni Rasy Wielkopolskiej Gniezno
WlkpZHK Poznań
PZHK
6-​7.
Wojewódzka Wystawa Koni Pajęczno
OZHK Łódź
6-​7.
XVIII Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych Lubań k/​Kościerzyny
PomZHK Malbork
8-​9.
Nabór ogie­rów ras szlachetnych
na 100-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierzchowy
ZT Biały Bór
PZHK
10.
Nabór ogie­rów ras szlachetnych
na 100-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzęgowy
ZT Gniezno
PZHK
12-​14.
Warmińsko-​Mazurskie Mistrzostwa Młodych Koni 4-, 5- i 6-​letnich oraz Ogierów Licencjonowanych Galiny
W-​MZHK Olsztyn
13-​14.
Ogólnopolski Czempionat Młodzieżowy ko­ni ra­sy huculskiej SO Klikowa
OZHK Kraków
PZHK
13-​14.
„Konie i po­wo­zy” – Regionalna Wystawa Koni Rokosowo
WlkpZHK Poznań
13-​14.
Regionalna Wystawa Koni ODR Marszew
WlkpZHK Poznań
20-​21.
„Szklarki 2009” – Rozpoczęcie wa­ka­cji z hucułem
IV Świętokrzyska Ścieżka Huculska
Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści i eli­mi­na­cje dla ko­ni ra­sy huculskiej
Sielec k/​Staszowa
OZHK Kielce
20-​21.
Regionalna Wystawa Koni ODR Sielinko
WlkpZHK Poznań
20-​21.
III Regionalna Wystawa Klaczy Hodowlanych Poświętne k/​Płońska
WZHK Warszawa
20-​21.
X Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Stare Pole k/​Malborka
PomZHK Malbork
21.
Jarmark Koński – wi­do­wi­sko plenerowe
Muzeum Wsi Lubelskiej
Lublin
LZHK Lublin
27.
Pokaz źre­biąt rocz­nych i 2-​letnich ra­sy śląskiej Poręba k/​Góry św. Anny
OZHK Katowice
27.
Polowa wierz­cho­wa pró­ba dziel­no­ści klaczy
Michelin – Włocławek
KPZHK Bydgoszcz
27-​28.
XVII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Szepietowo
WZHK Białystok
27-​28.
III Regionalny Czempionat Młodzieżowy ko­ni ra­sy małopolskiej
III Regionalny Czempionat Hodowlany Klaczy ra­sy małopolskiej
SO Klikowa
OZHK Kraków
27-​28.
Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych Modliszewice
OZHK Kielce
27-​28.
XI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Boguchwała
OZHK Rzeszów
27-​28.
Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych – kla­cze ras: ma­ło­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej, pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi, ślą­skiej, ku­ce i ko­nie małe Piotrowice
OZHK Wrocław
28.
Wojewódzka Wystawa Koni Opoczno
OZHK Łódź
Lipiec
3-​5.
XXIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Sitno
LZHK Lublin
4.
Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni ra­sy pol­ski koń szla­chet­ny półkrwi Kuźnia Nowowiejska k/​Wiskitek
WZHK Warszawa
PZHK
4-​5.
Wojewódzka Wystawa Koni Bratoszewice
OZHK Łódź
5.
Powiatowa Wystawa Koni (PK Ostrzeszów) Korpysy
WlkpZHK Poznań
7-​8.
Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści i eli­mi­na­cje dla ko­ni ra­sy huculskiej Grodziec
WlkpZHK Poznań
11-​12.
II Zajazd Huculski
(za­sad­ni­cza pró­ba dziel­no­ści i eli­mi­na­cje dla ko­ni ra­sy huculskiej)
Hawłowice
OZHK Rzeszów
11-​12.
X Świętokrzyski Czempionat Młodzieżowy Koni Rasy Małopolskiej Opatowiec
OZHK Kielce
12.
Premiowanie źre­biąt rocz­nych i 2-letnich Miejska Górka
WlkpZHK Poznań
18-​19.
III Memoriał Jaśmina
(za­sad­ni­cza pró­ba dziel­no­ści i eli­mi­na­cje dla ko­ni ra­sy huculskiej)
Bukowa Mała k/​Chełma
LZHK Lublin
18-​19.
Ogólnopolski Czempionat Młodzieżowy ko­ni ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty Kętrzyn
W-​MZHK Olsztyn
PZHK
19.
Ogólnopolski Czempionat Młodzieżowy ko­ni ra­sy śląskiej Wrocław-​Partynice
OZHK Wrocław
PZHK
25.
Polowa pró­ba za­przę­go­wa kla­czy ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty Narusa
W-​MZHK Olsztyn
25-​26.
„TARPANIADA 2009” – X Krajowa Wystawa Koników Polskich
180-​lecie Stada Ogierów Sieraków
Poświęcenie sztan­da­ru Powiatowego Koła Hodowców Koni w Międzychodzie
SO Sieraków Wlkp.
WlkpZHK Poznań
PZHK
25-​26.
Powiatowy Przegląd Ogierów ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty Oleszyce
OZHK Rzeszów
27-​28.
Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ra­sy śląskiej
ZT Książ
PZHK
Sierpień
8.
III Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty Janowo
W-​MZHK Olsztyn
8.
Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści oraz eli­mi­na­cje dla ko­ni ra­sy huculskiej Plecka Dąbrowa
OZHK Łódź
14-​15.
Święto Konika Polskiego Wojnowo
W-​MZHK Olsztyn
14-​16.
Mistrzostwa Polski Młodych Koni w sko­kach przez przeszkody SO Łąck
PZHK
15.
Poświęcenie sztan­da­ru Powiatowego Koła Hodowców Koni w Turku Turek
WlkpZHK Poznań
16.
II Regionalna Wystawa Koni Tuczna
LZHK Lublin
17.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierzchowy
ZT Włocławek
PZHK
22.
Bieszczadzki Czempionat Koni Huculskich(zasadnicza pró­ba dziel­no­ści dla ko­ni ra­sy huculskiej) Polana
OZHK Rzeszów
22.
Próba dziel­no­ści ko­ni­ków polskich
Przegląd ho­dow­la­ny stadniny
PAN Popielno
W-​MZHK Olsztyn
23.
V Kresowe Spotkania Miłośników Koni Orientalnych Wólka Wieprzecka
LZHK Lublin
23.
IX Warmińsko-​Mazurski Czempionat Źrebiąt Ras Szlachetnych Galiny
W-​MZHK Olsztyn
23.
Premiowanie źre­biąt rocz­nych i 2-letnich Korpysy k/​Ostrzeszowa
WlkpZHK Poznań
25.
Nabór ogie­rów ra­sy śląskiej
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzęgowy
ZT Książ
PZHK
28-​30.
IX Pożegnanie Wakacji
(za­sad­ni­cza pró­ba dziel­no­ści i eli­mi­na­cje dla ko­ni ra­sy huculskiej)
Rudawka Rymanowska
OZHK Rzeszów
29-​30.
XVI Międzynarodowe Targi Rolnicze – Dni z Doradztwem Rolniczym
V Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych
Siedlce
WZHK Warszawa
Wrzesień
Regionalny Czempionat Źrebiąt ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty ZSR Bolesławowo
PomZHK Malbork
Regionalny Czempionat Źrebiąt ras szlachetnych ZSR Bolesławowo
PomZHK Malbork
4-​6.
Mistrzostwa Polski Młodych Koni w po­wo­że­niu za­przę­ga­mi jednokonnymi SK Pępowo-​Gogolewo
PZHK
5-​6.
XX Tarnowska Parada Konna
III Regionalny Czempionat Młodzieżowy ko­ni ra­sy ślą­skiej i pol­ski koń szla­chet­ny półkrwi
III Regionalny Czempionat kla­czy ra­sy ślą­skiej i pol­ski koń szla­chet­ny półkrwi
SO Klikowa
OZHK Kraków
8-​9.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ra­sy małopolskiej ZT Bogusławice
PZHK
12.
V Kujawsko-​Pomorski Przegląd Młodzieży Hodowlanej Ras Szlachetnych Solec Kujawski
KPZHK Bydgoszcz
12-​13.
VII Piknik z Konikiem Polskim Jasło
OZHK Rzeszów
14-​15.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ras szlachetnych ZT Biały Bór
PZHK
16-​17.
Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ras szlachetnych ZT Gniezno
PZHK
18-​20.
„XV Dni Huculskie” – Ogólnopolski Czempionat Hodowlany i Użytkowy ko­ni ra­sy huculskiej Regietów
OZHK Kraków
18-​20.
Mistrzostwa Polski Młodych Koni w WKKW SO Biały Bór
PZHK
19.
Wystawa – Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty SK Kozienice
WZHK Warszawa o/​Radom
20.
Jarmark Koński – wi­do­wi­sko plenerowe
Muzeum Wsi Lubelskiej
Lublin
LZHK Lublin
20.
Regionalny po­kaz ho­dow­la­ny koni ZSR Bolesławowo
PomZHK Malbork
25-​27.
Mistrzostwa Polski Młodych Koni w ujeżdżeniu SO Książ
PZHK
26.
Regionalny czem­pio­nat źre­biąt ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty Zajączki
W-​MZHK Olsztyn
29.
Wystawa – Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty SO Białka
LZHK Lublin
Październik
1.
Wystawa – Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty SO Kętrzyn
W-​MZHK Olsztyn
2.
Wystawa – Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty SO Łąck
WZHK Warszawa
5.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierzchowy
ZT Biały Bór
PZHK
6.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierzchowy
ZT Bogusławice
PZHK
6.
Wystawa – Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty Mońki
WZHK Białystok
8.
Wystawa – Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty SO Bogusławice
OZHK Łódź
9.
Wystawa – Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty Bałtów
OZHK Kielce
9.
II Dzień Konia Zimnokrwistego SO Białka
LZHK Lublin
10.
IX Wystawa – Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty Zabajka
OZHK Rzeszów
14.
56 Wystawa – Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty SO Starogard Gd.
PomZHK Malbork
15.
Wystawa – Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty SK Nowe Jankowice
KPZHK Bydgoszcz
15.
Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty SO Klikowa
OZHK Kraków
16.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
ZT Włocławek
PZHK
16.
Wystawa – Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty SO Gniezno
WlkpZHK Poznań
16.
Wystawa – Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty Gorzów Wlkp
ZHKZL Zielona Góra
17.
Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści dla ko­ni ra­sy huculskiej SKH Gładyszów
OZHK Kraków
19.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierzchowy
ZT Włocławek
PZHK
20.
Polowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szlachetnych Galiny
W-​MZHK Olsztyn
23-​24.
Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ra­sy śląskiej ZT Książ
PZHK
24.
Aukcja Koni Hodowlanych Kuźnia Nowowiejska k/​Wiskitek
WZHK Warszawa
OZHK Łódź
25.
Regionalny Czempionat Źrebiąt Kuźnia Nowowiejska k/​Wiskitek
WZHK Warszawa
28-​30.
Konferencja Międzynarodowej Organizacji Konia Angloarabskiego Janów Podlaski
PZHK
Grudzień
3.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Biały Bór
PZHK
4.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Bogusławice
PZHK
17.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
ZT Włocławek
PZHK

 

Print Friendly, PDF & Email