Kalendarz imprez 2017

Kalendarz imprez wystawienniczo-​hodowlanych 2010

 

organizowanych lub współorganizowanych przez PZHK oraz OZHK/​WZHK

Luty
1.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierzchowy
ZT Bogusławice
PZHK
2.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierzchowy
ZT Biały Bór
PZHK
10.
Wystawa – Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty SO Starogard Gd.
PomZHK Malbork
15.
Wystawa – Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty Łękawica
WZHK Warszawa o/​Radom
20.
Regionalny Pokaz Ogierów Hodowlanych Grabowiec k/​Torunia
KPZHK Bydgoszcz
20.
Regionalny Pokaz Ogierów Hodowlanych przed se­zo­nem ko­pu­la­cyj­nym 2010 ZSR Bolesławowo k/​Skarszewa
PomZHK Malbork
22.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierzchowy
ZT Włocławek
PZHK
23.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierzchowy
ZT Doruchów
PZHK
24.
Nabór kla­czy ra­sy śląskiej
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzęgowy
ZT Książ
PZHK
Marzec
12.
Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty
„Kraina koni”
Bałtów k/​Ostrowca Św.
OZHK Kielce
27.
Pokaz ogie­rów ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty kry­ją­cych w 2010 r. ODR Olsztyn
W-​MZHK Olsztyn
31.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Bogusławice
PZHK
Kwiecień
1.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Biały Bór
PZHK
8.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierzchowy
ZT Bogusławice
PZHK
8.
Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści ko­ni ra­sy zimnokrwistej SO Klikowa
OZHK Kraków
9.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierzchowy
ZT Biały Bór
PZHK
10.
III Wiosenna Gala Koni ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty Wisznice
LZHK Lublin
15.
Polowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szlachetnych Galiny
W-​MZHK Olsztyn
22.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Włocławek
PZHK
23.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Doruchów
PZHK
23-​24.
Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ra­sy śląskiej ZT Książ
PZHK
24.
II Ścieżka Huculska w Dolinie Siniochy
(za­sad­ni­cza pró­ba dziel­no­ści ko­ni ra­sy huculskiej)
Zawalów
LZHK Lublin
26.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierzchowy
ZT Włocławek
PZHK
27.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierzchowy
ZT Doruchów
PZHK
28.
Preselekcja ogie­rów ras szla­chet­nych do ZT SO Białka
LZHK Lublin
Maj
6.
Regionalny Czempionat Młodzieżowy ko­ni ras szlachetnych Galiny
W-​MZHK Olsztyn
8-​9.
Regionalna wy­sta­wa koni
V Pokaz Wszechstronnego Wykorzystania Koni i Kuców
Bychawa
LZHK Lublin
9.
„Konikoniada” – po­lo­wa pró­ba dziel­no­ści ko­ni­ków polskich Złoty Potok k/​Lwówka Śl.
OZHK Wrocław
15.
Jarmark Pajęczański Pajęczno
OZHK Łódź
15.
Premiowanie źre­biąt rocz­nych i 2-letnich Gniezno
WlkpZHK Poznań
15.
Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści dla ko­ni ra­sy huculskiej Chmielewo
WZHK Warszawa
18.
Nabór kla­czy ra­sy śląskiej
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzęgowy
ZT Książ
PZHK
22-​23.
Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści i eli­mi­na­cje dla ko­ni ra­sy huculskiej Nielepice
OZHK Kraków
23.
II Gminna Parada Konna Żarówka k/​Mielca
OZHK Rzeszów
23.
I Regionalna Wystawa Koni ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty – oce­na źrebiąt Dołhobrody
LZHK Lublin
29-​30.
Majówka w Regietowie
(za­sad­ni­cza pró­ba dziel­no­ści i eli­mi­na­cje dla ko­ni ra­sy huculskiej)
SKH Gładyszów
OZHK Kraków
Czerwiec
5-​6.
XIII Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich SO Białka
LZHK Lublin
5-​6.
Ogólnopolski Czempionat Koni Rasy Polski Koń Szlachetny Półkrwi Młodzikowo
WlkpZHK Poznań
PZHK
5-​6.
Ogólnopolska Wystawa Koni ra­sy śląskiej Pajęczno
OZHK Łódź
7.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Bogusławice
PZHK
8.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Biały Bór
PZHK
12-​13.
„Szlakiem ko­nia huculskiego”
X Ogólnopolski Czempionat Młodzieżowy ko­ni ra­sy huculskiej
SO Klikowa
OZHK Kraków
PZHK
12-​13.
„Konie i po­wo­zy” – Regionalna Wystawa Koni Rokosowo
WlkpZHK Poznań
12-​13.
Regionalna Wystawa Koni ODR Marszew
WlkpZHK Poznań
12-​13.
XIX Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych Lubań k/​Kościerzyny
PomZHK Malbork
14.
Nabór ogie­rów ras szlachetnych
na 100-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzęgowy
ZT Gniezno
PZHK
15-​16.
Nabór ogie­rów ras szlachetnych
na 100-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierzchowy
ZT Biały Bór
PZHK
17-​18.
Nabór ogie­rów ra­sy małopolskiej
na 100-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierzchowy
ZT Bogusławice
PZHK
18-​19.
XI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Stare Pole k/​Malborka
PomZHK Malbork
18-​20.
Warmińsko-​Mazurskie Mistrzostwa Młodych Koni (4-, 5- i 6-​letnich) i Ogierów Licencjonowanych Galiny
W-​MZHK Olsztyn
19.
Regionalny Czempionat Źrebiąt ras szla­chet­nych pod matkami
Wierzchowa po­lo­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szlachetnych
Brynek
OZHK Katowice
19-​20.
„Święto ko­nia małopolskiego”
IV Regionalny Czempionat Koni Rasy Małopolskiej
SO Klikowa
OZHK Kraków
OZHK Rzeszów
19-​20.
Regionalna Wystawa Koni ODR Sielinko
WlkpZHK Poznań
19-​20.
XI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Stare Pole k/​Malborka
PomZHK Malbork
24.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Włocławek
PZHK
25.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Doruchów
PZHK
26.
Regionalny Czempionat Źrebiąt rocz­nych i dwu­let­nich ra­sy śląskiej Poręba k/​Góry św. Anny
OZHK Katowice
26.
Polowa pró­ba dziel­no­ści ko­ni­ków polskich
Kwalifikacja kla­czy i ogie­rów do wpi­su do księ­gi stadnej
Kębliny
OZHK Łódź
26-​27.
„Szklarki 2010” – Rozpoczęcie wa­ka­cji z hu­cu­łem – V Świętokrzyska Ścieżka Huculska
Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści i eli­mi­na­cje dla ko­ni ra­sy huculskiej
Sielec k/​Staszowa
OZHK Kielce
26-​27.
XII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Boguchwała
OZHK Rzeszów
26-​27.
XVIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Szepietowo
WZHK Białystok
27.
Wojewódzka Wystawa Koni Szlachetnych i Kuców Opoczno
OZHK Łódź
27.
Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych
(po­kaz czem­pio­nów w po­szcze­gól­nych ra­sach koni)
Modliszewice
OZHK Kielce
27.
Powiatowa Wystawa Koni Nowy Tomyśl
WlkpZHK Poznań
27.
Regionalna Wystawa Koni Miejska Górka
WlkpZHK Poznań
Lipiec
2-​4.
XXIV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Sitno
LZHK Lublin
3.
Regionalna Wystawa Koni ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty SK Kozienice
WZHK Warszawa o/​Radom
3-​4.
Bazyliada – Święto Konika Polskiego, po­lo­wa pró­ba dzielności
Specjalistyczna Wystawa Zwierząt Hodowlanych – ko­ni ra­sy ko­nik polski
Pilchowice
OZHK Katowice
3-​4.
Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych
Wojewódzka Wystawa Koni Zimnokrwistych
Bratoszewice
OZHK Łódź
3-​4.
Regionalna Wystawa Koni i za­wo­dy konne Korpysy k/​Ostrzeszowa
WlkpZHK Poznań
4.
Regionalna Wystawa Klaczy Hodowlanych Proszowice
OZHK Kraków
10.
Polowa wierz­cho­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szlachetnych Jarużyn
KPZHK Bydgoszcz
10-​11.
III Zajazd Huculski
(za­sad­ni­cza pró­ba dziel­no­ści i eli­mi­na­cje dla ko­ni ra­sy huculskiej)
Hawłowice
OZHK Rzeszów
10-​11.
VII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Maszyn Rolniczych Opole – Bierkowice
OZHK Katowice
11.
IV Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty Janowo
W-​MZHK Olsztyn
11.
Ogólnopolski Czempionat Młodzieżowy ko­ni ra­sy śląskiej Wrocław-​Partynice
OZHK Wrocław
PZHK
11.
Premiowanie źre­biąt rocz­nych i 2-letnich Miejska Górka
WlkpZHK Poznań
16-​17.
Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ra­sy śląskiej ZT Książ
PZHK
20.
Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów star­szych ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty Wisznice
LZHK Lublin
24.
Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści oraz eli­mi­na­cje dla ko­ni ra­sy huculskiej Plecka Dąbrowa
OZHK Łódź
24-​25.
IV Memoriał Jaśmina
(za­sad­ni­cza pró­ba dziel­no­ści i eli­mi­na­cje dla ko­ni ra­sy huculskiej)
Bukowa Mała k/​Chełma
LZHK Lublin
24-​25.
Ogólnopolski Czempionat Młodzieżowy ko­ni ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty SO Kętrzyn
W-​MZHK Olsztyn
PZHK
25.
Regionalna Wystawa Koni ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty Oleszyce
OZHK Rzeszów
31.
Powiatowa Wystawa Koni Sieraków
WlkpZHK Poznań
31.
Polowa pró­ba za­przę­go­wa kla­czy ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty Narusa k/​Tolkmicka
W-​MZHK Olsztyn
Sierpień
1.
Koń w go­spo­dar­stwie – Regionalna Wystawa Klaczy Skansen Kolbuszowa
OZHK Rzeszów
13-​15.
Mistrzostwa Polski Młodych Koni w sko­kach przez przeszkody SO Łąck
PZHK
13-​14.
Święto Konika Polskiego Wojnowo
W-​MZHK Olsztyn
15.
Piknik koń­ski Bukówiec
WlkpZHK Poznań
20-​21.
Weekend z ko­ni­kiem pol­skim – po­lo­wa pró­ba dziel­no­ści i prze­gląd stadniny PAN Popielno
W-​MZHK Olsztyn
21.
Obchody 125-​lecia Stada Ogierów Gniezno SO Gniezno
WlkpZHK Poznań
22.
XI Regionalny Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Małopolskiej Opatowiec
OZHK Kielce
22.
III Regionalna Wystawa Koni ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty Tuczna
LZHK Lublin
22.
VI Kresowe Spotkania Miłośników Koni Orientalnych Wólka Wieprzecka
LZHK Lublin
25.
Nabór ogie­rów ra­sy śląskiej
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzęgowy
ZT Książ
PZHK
27-​29.
X Pożegnanie Wakacji
(za­sad­ni­cza pró­ba dziel­no­ści i eli­mi­na­cje dla ko­ni ra­sy huculskiej)
Rudawka Rymanowska
OZHK Rzeszów
28.
X Warmińsko-​Mazurski Czempionat Źrebiąt ras szlachetnych Galiny
W-​MZHK Olsztyn
28-​29.
„Tarpaniada 2010” – XI Krajowa Wystawa Koników Polskich SO Sieraków Wlkp.
WlkpZHK Poznań
Wrzesień
3-​5.
Mistrzostwa Polski Młodych Koni w po­wo­że­niu za­przę­ga­mi jednokonnymi Gogolewo
PZHK
4-​5.
„Z ko­niem przez Małopolskę”
IV Regionalny Czempionat Hodowlany Koni ras: pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi i śląskiej
SO Klikowa
OZHK Kraków
OZHK Rzeszów
4-​5.
Regionalna Wystawa Koni Ras Lokalnych – Targi Jesienne ODR Olsztyn
W-​MZHK Olsztyn
6.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierzchowy
ZT Włocławek
PZHK
7.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierzchowy
ZT Doruchów
PZHK
11.
Regionalny Czempionat Źrebiąt rocz­nych i dwu­let­nich ras szlachetnych Udórz
OZHK Katowice
11.
VI Kujawsko-​Pomorski Przegląd Młodzieży Hodowlanej Ras Szlachetnych Jarużyn
KPZHK Bydgoszcz
11.
Regionalny Czempionat Młodzieży ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty – „Kraina koni” Bałtów k/​Ostrowca Św.
OZHK Kielce
11-​12.
VIII Piknik z Konikiem Polskim Jasło-​Trzcinica
OZHK Rzeszów
11-​12.
VII Zachodniopomorska Wystawa Hodowlana Koni Barzkowice
ZZHK Szczecin
12.
Premiowanie źre­biąt rocz­nych i 2-letnich Korpysy k/​Ostrzeszowa
WlkpZHK Poznań
13-​14.
Polowa pró­ba dziel­no­ści ko­ni­ków polskich
Konferencja
RPN Zwierzyniec
LZHK Lublin
17-​19.
Mistrzostwa Polski Młodych Koni w ujeżdżeniu Wrocław – Partynice
PZHK
17-​19.
„XVI Dni Huculskie” – Ogólnopolski Czempionat Hodowlany i Użytkowy ko­ni ra­sy huculskiej,
za­wo­dy za­przę­go­we, sko­ki przez prze­szko­dy, po­ka­zy konne
Regietów
OZHK Kraków
PZHK
18-​19.
XII Kaszubska Jesień
Memoriał im. W. Dąbrowskiego (za­wo­dy)
Lubań k/​Kościerzyny
PomZHK Malbork
20.
Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ras szlachetnych ZT Gniezno
PZHK
21-​22.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ras szlachetnych ZT Biały Bór
PZHK
23-​24.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ra­sy małopolskiej ZT Bogusławice
PZHK
25.
Wystawa – Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty SK Kozienice
WZHK Warszawa o/​Radom
25.
Regionalny Czempionat Koni ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty Zajączki
W-​MZHK Olsztyn
26.
Powiatowa Wystawa Koni Bukówiec
WlkpZHK Poznań
26.
Kociewska Wystawa Zwierząt Hodowlanych ZSR Bolesławowo
PomZHK Malbork
28.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierzchowy
ZT Bogusławice
PZHK
28.
Wystawa – Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty SO Łąck
WZHK Warszawa
29.
Wystawa – Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty SO Białka
LZHK Lublin
Październik
1-​3.
Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych MTP Poznań
WlkpZHK Poznań
PZHK
1-​3.
Mistrzostwa Polski Młodych Koni w WKKW SO Biały Bór
PZHK
5.
Wystawa – Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty Mońki
WZHK Białystok
6.
Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści ogie­rów zimnokrwistych SO Klikowa
OZHK Kraków
7.
Wystawa – Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty SO Bogusławice
OZHK Łódź
8.
Wystawa – Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty
„Kraina koni”
Bałtów k/​Ostrowca Św.
OZHK Kielce
8-​10.
Mistrzostwa Polski Młodych Koni w dłu­go­dy­stan­so­wych raj­dach konnych Gieniusze
PZHK
9.
Wystawa – Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty Zabajka
OZHK Rzeszów
OZHK Kraków
11.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierzchowy
ZT Biały Bór
PZHK
11.
Wystawa – Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty SO Kętrzyn
W-​MZHK Olsztyn
12.
Polowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szlachetnych Galiny
W-​MZHK Olsztyn
12-​13.
57 Wystawa – Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty SO Starogard Gd.
PomZHK Malbork
14.
Wystawa – Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty Nowe Jankowice
KPZHK Bydgoszcz
15.
Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty
„Kraina koni”
Bałtów k/​Ostrowca Św.
OZHK Kielce
15.
Wystawa – Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty (godz. 14:00) Gorzów Wlkp
ZHKZL Zielona Góra
ZZHK Szczecin
16.
Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści dla ko­ni ra­sy huculskiej SKH Gładyszów
OZHK Kraków
20.
III Dzień Konia Zimnokrwistego SO Białka
LZHK Lublin
22-​23.
Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ra­sy śląskiej ZT Książ
PZHK
Listopad
4.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Włocławek
PZHK
5.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Doruchów
PZHK
26.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Bogusławice
PZHK
Grudzień
9.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Biały Bór
PZH

 

Print Friendly, PDF & Email