Kalendarz imprez 2017

Kalendarz imprez wystawienniczo-​hodowlanych 2010

 

organizowanych lub współorganizowanych przez PZHK oraz OZHK/​WZHK

Luty
1.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Bogusławice
PZHK
2.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Biały Bór
PZHK
10.
Wystawa – Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty SO Starogard Gd.
PomZHK Malbork
15.
Wystawa – Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Łękawica
WZHK Warszawa o/​Radom
20.
Regionalny Pokaz Ogierów Hodowlanych Grabowiec k/​Torunia
KPZHK Bydgoszcz
20.
Regionalny Pokaz Ogierów Hodowlanych przed se­zo­nem ko­pu­la­cyj­nym 2010 ZSR Bolesławowo k/​Skarszewa
PomZHK Malbork
22.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Włocławek
PZHK
23.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Doruchów
PZHK
24.
Nabór kla­czy ra­sy ślą­skiej
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning za­przę­go­wy
ZT Książ
PZHK
Marzec
12.
Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty
„Kraina ko­ni”
Bałtów k/​Ostrowca Św.
OZHK Kielce
27.
Pokaz ogie­rów ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty kry­ją­cych w 2010 r. ODR Olsztyn
W-​MZHK Olsztyn
31.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Bogusławice
PZHK
Kwiecień
1.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Biały Bór
PZHK
8.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Bogusławice
PZHK
8.
Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści ko­ni ra­sy zim­no­krwi­stej SO Klikowa
OZHK Kraków
9.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Biały Bór
PZHK
10.
III Wiosenna Gala Koni ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Wisznice
LZHK Lublin
15.
Polowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych Galiny
W-​MZHK Olsztyn
22.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Włocławek
PZHK
23.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Doruchów
PZHK
23-​24.
Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ra­sy ślą­skiej ZT Książ
PZHK
24.
II Ścieżka Huculska w Dolinie Siniochy
(za­sad­ni­cza pró­ba dziel­no­ści ko­ni ra­sy hu­cul­skiej)
Zawalów
LZHK Lublin
26.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Włocławek
PZHK
27.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Doruchów
PZHK
28.
Preselekcja ogie­rów ras szla­chet­nych do ZT SO Białka
LZHK Lublin
Maj
6.
Regionalny Czempionat Młodzieżowy ko­ni ras szla­chet­nych Galiny
W-​MZHK Olsztyn
8-​9.
Regionalna wy­sta­wa ko­ni
V Pokaz Wszechstronnego Wykorzystania Koni i Kuców
Bychawa
LZHK Lublin
9.
„Konikoniada” – po­lo­wa pró­ba dziel­no­ści ko­ni­ków pol­skich Złoty Potok k/​Lwówka Śl.
OZHK Wrocław
15.
Jarmark Pajęczański Pajęczno
OZHK Łódź
15.
Premiowanie źre­biąt rocz­nych i 2-​letnich Gniezno
WlkpZHK Poznań
15.
Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści dla ko­ni ra­sy hu­cul­skiej Chmielewo
WZHK Warszawa
18.
Nabór kla­czy ra­sy ślą­skiej
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning za­przę­go­wy
ZT Książ
PZHK
22-​23.
Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści i eli­mi­na­cje dla ko­ni ra­sy hu­cul­skiej Nielepice
OZHK Kraków
23.
II Gminna Parada Konna Żarówka k/​Mielca
OZHK Rzeszów
23.
I Regionalna Wystawa Koni ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty – oce­na źre­biąt Dołhobrody
LZHK Lublin
29-​30.
Majówka w Regietowie
(za­sad­ni­cza pró­ba dziel­no­ści i eli­mi­na­cje dla ko­ni ra­sy hu­cul­skiej)
SKH Gładyszów
OZHK Kraków
Czerwiec
5-​6.
XIII Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich SO Białka
LZHK Lublin
5-​6.
Ogólnopolski Czempionat Koni Rasy Polski Koń Szlachetny Półkrwi Młodzikowo
WlkpZHK Poznań
PZHK
5-​6.
Ogólnopolska Wystawa Koni ra­sy ślą­skiej Pajęczno
OZHK Łódź
7.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Bogusławice
PZHK
8.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Biały Bór
PZHK
12-​13.
„Szlakiem ko­nia hu­cul­skie­go”
X Ogólnopolski Czempionat Młodzieżowy ko­ni ra­sy hu­cul­skiej
SO Klikowa
OZHK Kraków
PZHK
12-​13.
„Konie i po­wo­zy” – Regionalna Wystawa Koni Rokosowo
WlkpZHK Poznań
12-​13.
Regionalna Wystawa Koni ODR Marszew
WlkpZHK Poznań
12-​13.
XIX Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych Lubań k/​Kościerzyny
PomZHK Malbork
14.
Nabór ogie­rów ras szla­chet­nych
na 100-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning za­przę­go­wy
ZT Gniezno
PZHK
15-​16.
Nabór ogie­rów ras szla­chet­nych
na 100-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Biały Bór
PZHK
17-​18.
Nabór ogie­rów ra­sy ma­ło­pol­skiej
na 100-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Bogusławice
PZHK
18-​19.
XI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Stare Pole k/​Malborka
PomZHK Malbork
18-​20.
Warmińsko-​Mazurskie Mistrzostwa Młodych Koni (4-, 5- i 6-​letnich) i Ogierów Licencjonowanych Galiny
W-​MZHK Olsztyn
19.
Regionalny Czempionat Źrebiąt ras szla­chet­nych pod mat­ka­mi
Wierzchowa po­lo­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych
Brynek
OZHK Katowice
19-​20.
„Święto ko­nia ma­ło­pol­skie­go”
IV Regionalny Czempionat Koni Rasy Małopolskiej
SO Klikowa
OZHK Kraków
OZHK Rzeszów
19-​20.
Regionalna Wystawa Koni ODR Sielinko
WlkpZHK Poznań
19-​20.
XI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Stare Pole k/​Malborka
PomZHK Malbork
24.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Włocławek
PZHK
25.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Doruchów
PZHK
26.
Regionalny Czempionat Źrebiąt rocz­nych i dwu­let­nich ra­sy ślą­skiej Poręba k/​Góry św. Anny
OZHK Katowice
26.
Polowa pró­ba dziel­no­ści ko­ni­ków pol­skich
Kwalifikacja kla­czy i ogie­rów do wpi­su do księ­gi stad­nej
Kębliny
OZHK Łódź
26-​27.
„Szklarki 2010” – Rozpoczęcie wa­ka­cji z hu­cu­łem – V Świętokrzyska Ścieżka Huculska
Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści i eli­mi­na­cje dla ko­ni ra­sy hu­cul­skiej
Sielec k/​Staszowa
OZHK Kielce
26-​27.
XII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Boguchwała
OZHK Rzeszów
26-​27.
XVIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Szepietowo
WZHK Białystok
27.
Wojewódzka Wystawa Koni Szlachetnych i Kuców Opoczno
OZHK Łódź
27.
Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych
(po­kaz czem­pio­nów w po­szcze­gól­nych ra­sach ko­ni)
Modliszewice
OZHK Kielce
27.
Powiatowa Wystawa Koni Nowy Tomyśl
WlkpZHK Poznań
27.
Regionalna Wystawa Koni Miejska Górka
WlkpZHK Poznań
Lipiec
2-​4.
XXIV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Sitno
LZHK Lublin
3.
Regionalna Wystawa Koni ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty SK Kozienice
WZHK Warszawa o/​Radom
3-​4.
Bazyliada – Święto Konika Polskiego, po­lo­wa pró­ba dziel­no­ści
Specjalistyczna Wystawa Zwierząt Hodowlanych – ko­ni ra­sy ko­nik pol­ski
Pilchowice
OZHK Katowice
3-​4.
Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych
Wojewódzka Wystawa Koni Zimnokrwistych
Bratoszewice
OZHK Łódź
3-​4.
Regionalna Wystawa Koni i za­wo­dy kon­ne Korpysy k/​Ostrzeszowa
WlkpZHK Poznań
4.
Regionalna Wystawa Klaczy Hodowlanych Proszowice
OZHK Kraków
10.
Polowa wierz­cho­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych Jarużyn
KPZHK Bydgoszcz
10-​11.
III Zajazd Huculski
(za­sad­ni­cza pró­ba dziel­no­ści i eli­mi­na­cje dla ko­ni ra­sy hu­cul­skiej)
Hawłowice
OZHK Rzeszów
10-​11.
VII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Maszyn Rolniczych Opole – Bierkowice
OZHK Katowice
11.
IV Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Janowo
W-​MZHK Olsztyn
11.
Ogólnopolski Czempionat Młodzieżowy ko­ni ra­sy ślą­skiej Wrocław-​Partynice
OZHK Wrocław
PZHK
11.
Premiowanie źre­biąt rocz­nych i 2-​letnich Miejska Górka
WlkpZHK Poznań
16-​17.
Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ra­sy ślą­skiej ZT Książ
PZHK
20.
Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów star­szych ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Wisznice
LZHK Lublin
24.
Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści oraz eli­mi­na­cje dla ko­ni ra­sy hu­cul­skiej Plecka Dąbrowa
OZHK Łódź
24-​25.
IV Memoriał Jaśmina
(za­sad­ni­cza pró­ba dziel­no­ści i eli­mi­na­cje dla ko­ni ra­sy hu­cul­skiej)
Bukowa Mała k/​Chełma
LZHK Lublin
24-​25.
Ogólnopolski Czempionat Młodzieżowy ko­ni ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty SO Kętrzyn
W-​MZHK Olsztyn
PZHK
25.
Regionalna Wystawa Koni ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Oleszyce
OZHK Rzeszów
31.
Powiatowa Wystawa Koni Sieraków
WlkpZHK Poznań
31.
Polowa pró­ba za­przę­go­wa kla­czy ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Narusa k/​Tolkmicka
W-​MZHK Olsztyn
Sierpień
1.
Koń w go­spo­dar­stwie – Regionalna Wystawa Klaczy Skansen Kolbuszowa
OZHK Rzeszów
13-​15.
Mistrzostwa Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy SO Łąck
PZHK
13-​14.
Święto Konika Polskiego Wojnowo
W-​MZHK Olsztyn
15.
Piknik koń­ski Bukówiec
WlkpZHK Poznań
20-​21.
Weekend z ko­ni­kiem pol­skim – po­lo­wa pró­ba dziel­no­ści i prze­gląd stad­ni­ny PAN Popielno
W-​MZHK Olsztyn
21.
Obchody 125-​lecia Stada Ogierów Gniezno SO Gniezno
WlkpZHK Poznań
22.
XI Regionalny Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Małopolskiej Opatowiec
OZHK Kielce
22.
III Regionalna Wystawa Koni ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Tuczna
LZHK Lublin
22.
VI Kresowe Spotkania Miłośników Koni Orientalnych Wólka Wieprzecka
LZHK Lublin
25.
Nabór ogie­rów ra­sy ślą­skiej
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning za­przę­go­wy
ZT Książ
PZHK
27-​29.
X Pożegnanie Wakacji
(za­sad­ni­cza pró­ba dziel­no­ści i eli­mi­na­cje dla ko­ni ra­sy hu­cul­skiej)
Rudawka Rymanowska
OZHK Rzeszów
28.
X Warmińsko-​Mazurski Czempionat Źrebiąt ras szla­chet­nych Galiny
W-​MZHK Olsztyn
28-​29.
„Tarpaniada 2010” – XI Krajowa Wystawa Koników Polskich SO Sieraków Wlkp.
WlkpZHK Poznań
Wrzesień
3-​5.
Mistrzostwa Polski Młodych Koni w po­wo­że­niu za­przę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi Gogolewo
PZHK
4-​5.
„Z ko­niem przez Małopolskę”
IV Regionalny Czempionat Hodowlany Koni ras: pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi i ślą­skiej
SO Klikowa
OZHK Kraków
OZHK Rzeszów
4-​5.
Regionalna Wystawa Koni Ras Lokalnych – Targi Jesienne ODR Olsztyn
W-​MZHK Olsztyn
6.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Włocławek
PZHK
7.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Doruchów
PZHK
11.
Regionalny Czempionat Źrebiąt rocz­nych i dwu­let­nich ras szla­chet­nych Udórz
OZHK Katowice
11.
VI Kujawsko-​Pomorski Przegląd Młodzieży Hodowlanej Ras Szlachetnych Jarużyn
KPZHK Bydgoszcz
11.
Regionalny Czempionat Młodzieży ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty – „Kraina ko­ni” Bałtów k/​Ostrowca Św.
OZHK Kielce
11-​12.
VIII Piknik z Konikiem Polskim Jasło-​Trzcinica
OZHK Rzeszów
11-​12.
VII Zachodniopomorska Wystawa Hodowlana Koni Barzkowice
ZZHK Szczecin
12.
Premiowanie źre­biąt rocz­nych i 2-​letnich Korpysy k/​Ostrzeszowa
WlkpZHK Poznań
13-​14.
Polowa pró­ba dziel­no­ści ko­ni­ków pol­skich
Konferencja
RPN Zwierzyniec
LZHK Lublin
17-​19.
Mistrzostwa Polski Młodych Koni w ujeż­dże­niu Wrocław – Partynice
PZHK
17-​19.
„XVI Dni Huculskie” – Ogólnopolski Czempionat Hodowlany i Użytkowy ko­ni ra­sy hu­cul­skiej,
za­wo­dy za­przę­go­we, sko­ki przez prze­szko­dy, po­ka­zy kon­ne
Regietów
OZHK Kraków
PZHK
18-​19.
XII Kaszubska Jesień
Memoriał im. W. Dąbrowskiego (za­wo­dy)
Lubań k/​Kościerzyny
PomZHK Malbork
20.
Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ras szla­chet­nych ZT Gniezno
PZHK
21-​22.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ras szla­chet­nych ZT Biały Bór
PZHK
23-​24.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ra­sy ma­ło­pol­skiej ZT Bogusławice
PZHK
25.
Wystawa – Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty SK Kozienice
WZHK Warszawa o/​Radom
25.
Regionalny Czempionat Koni ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Zajączki
W-​MZHK Olsztyn
26.
Powiatowa Wystawa Koni Bukówiec
WlkpZHK Poznań
26.
Kociewska Wystawa Zwierząt Hodowlanych ZSR Bolesławowo
PomZHK Malbork
28.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Bogusławice
PZHK
28.
Wystawa – Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty SO Łąck
WZHK Warszawa
29.
Wystawa – Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty SO Białka
LZHK Lublin
Październik
1-​3.
Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych MTP Poznań
WlkpZHK Poznań
PZHK
1-​3.
Mistrzostwa Polski Młodych Koni w WKKW SO Biały Bór
PZHK
5.
Wystawa – Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Mońki
WZHK Białystok
6.
Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści ogie­rów zim­no­krwi­stych SO Klikowa
OZHK Kraków
7.
Wystawa – Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty SO Bogusławice
OZHK Łódź
8.
Wystawa – Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty
„Kraina ko­ni”
Bałtów k/​Ostrowca Św.
OZHK Kielce
8-​10.
Mistrzostwa Polski Młodych Koni w dłu­go­dy­stan­so­wych raj­dach kon­nych Gieniusze
PZHK
9.
Wystawa – Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Zabajka
OZHK Rzeszów
OZHK Kraków
11.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Biały Bór
PZHK
11.
Wystawa – Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty SO Kętrzyn
W-​MZHK Olsztyn
12.
Polowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych Galiny
W-​MZHK Olsztyn
12-​13.
57 Wystawa – Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty SO Starogard Gd.
PomZHK Malbork
14.
Wystawa – Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Nowe Jankowice
KPZHK Bydgoszcz
15.
Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty
„Kraina ko­ni”
Bałtów k/​Ostrowca Św.
OZHK Kielce
15.
Wystawa – Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty (godz. 14:00) Gorzów Wlkp
ZHKZL Zielona Góra
ZZHK Szczecin
16.
Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści dla ko­ni ra­sy hu­cul­skiej SKH Gładyszów
OZHK Kraków
20.
III Dzień Konia Zimnokrwistego SO Białka
LZHK Lublin
22-​23.
Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ra­sy ślą­skiej ZT Książ
PZHK
Listopad
4.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Włocławek
PZHK
5.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Doruchów
PZHK
26.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Bogusławice
PZHK
Grudzień
9.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Biały Bór
PZH