Kalendarz imprez 2017

Kalendarz imprez wystawienniczo-​hodowlanych 2011

 

organizowanych lub współorganizowanych przez PZHK oraz OZHK/​WZHK

Styczeń
14.
Szkolenie: „Klacz i źrebię” Janów k/​Chełma
LZHK Lublin
27.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierzchowy
ZT Doruchów
PZHK
28.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierzchowy
ZT Bogusławice
PZHK
Luty
3.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierzchowy
ZT Włocławek
PZHK
4.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierzchowy
ZT Racot
PZHK
15.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (śl.)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzęgowy
ZT Książ
PZHK
19.
Pokaz Ogierów Grabowiec k/​Torunia
KPZHK Bydgoszcz
23.
Zimowa Kwalifikacja ogie­rów zimnokrwistych TRW „Miłosna” Kwidzyn
PomZHK Malbork
Marzec
5.
Pokaz ogie­rów przed se­zo­nem kopulacyjnym Bolesławowo k/​Skaryszewa
PomZHK Malbork
28.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Doruchów
PZHK
29.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Bogusławice
PZHK
Kwiecień
1.
Wiosenna pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ra­sy PKZ Stajnia Sobków
OZHK Kielce
4.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Racot
PZHK
5.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
ZT Włocławek
PZHK
8.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierzchowy
ZT Bogusławice
PZHK
9.
IV Wiosenna Gala Koni ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty Wisznice
LZHK Lublin
14.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierzchowy
ZT Włocławek
PZHK
14.
Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów star­szych ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty Horodyszcze
LZHK Lublin
15-​16.
Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ra­sy śląskiej ZT Książ
PZHK
17.
Agrotargi Czarnków Czarnków
ZHKWlkp Poznań
19.
Wierzchowa po­lo­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szlachetnych Galiny
W-​MZHK Olsztyn
19.
Preselekcja ogie­rów w ty­pie wierz­cho­wym do ZT Bogusławice Brynek
OZHK Katowice
28.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierzchowy
ZT Doruchów
PZHK
Maj
6.
Przegląd źre­biąt rocz­nych i dwu­let­nich oraz sy­sa­ków wraz z mat­ka­mi ra­sy huculskiej SKH Gładyszów
OZHK Kraków
7.
Pokaz ogie­rów ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty kry­ją­cych w 2011 r. ODR Olsztyn
W-​MZHK Olsztyn
8.
VI Pokaz Wszechstronnego Wykorzystania Koni i Kuców
Wystawa koni
Bychawa
LZHK Lublin
8.
„Konikoniada” – Ścieżka zręcz­no­ścio­wa dla ko­ni­ków polskich Złoty Potok
OZHK Wrocław
10.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (śl.)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzęgowy
ZT Książ
PZHK
11.
Preselekcja ogie­rów ras szla­chet­nych do ZT SO Białka
LZHK Lublin
14.
Premiowanie źre­biąt Gniezno
ZHKWlkp Poznań
14.
Jarmark Pajęczański Pajęczno
OZHK Łódź
14.
Kwalifikacja ogie­rów i pró­ba dziel­no­ści ko­ni­ków polskich ZSR Krzelów
OZHK Kielce
21.
Regionalna Wystawa Hodowlana Koni /​ Przegląd Źrebiąt Pod Matkami Koszalin
ZZHK Szczecin
21-​22.
Majówka w Regietowie
Próba dziel­no­ści + Eliminacje do Czempionatu użyt­ko­we­go ko­ni ra­sy huculskiej
SKH Gładyszów
OZHK Kraków
22.
Majówka w Parku Pszczyńskim Park Pszczyński
OZHK Katowice
28.
Młodzieżowy Czempionat Koni Wielkopolskich Gniezno
ZHKWlkp Poznań
29.
II Regionalna Wystawa Koni Dołhobrody
LZHK Lublin
29.
V Opoczyńska Wystawa Koni – Ogólnopolska wy­sta­wa ku­cy i ko­ni małych Opoczno
OZHK Łódź
29.
III Parada Konna Żarówka
OZHK Rzeszów
29.
Regionalny czem­pio­nat źre­biąt rocz­nych i dwuletnich Dąbrowa Białostocka
WZHK Białystok
29.
Targi Rolnicze Glisno ODR Lubniewice
ZHKZL Zielona Góra
Czerwiec
Pokaz ko­ni Wieruszów
OZHK Łódź
4.
Ogólnopolska Wystawa Koni ra­sy śląskiej
Pajęczno
OZHK Łódź
4-​5.
XXI Wiosenny Młodzieżowy Pokaz Koni Czystej Krwi Arabskiej SO Białka
LZHK Lublin
4-​5.
XI Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni ra­sy huculskiej
„Szlakiem Konia Huculskiego”
Klikowa
OZHK Kraków
4-​5.
XX Pomorskie Targi Rolno-Przemysłowe
Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych
Lubań k/​Kościerzyny
PomZHK Malbork
5.
Zjazd Miłośników Koni Pajęczno
OZHK Łódź
5.
Powiatowa wy­sta­wa Odolanów
ZHKWlkp Poznań
5.
Powiatowa wy­sta­wa Rąbczyn
ZHKWlkp Poznań
5.
Parada Pniewska Pniewy
ZHKWlkp Poznań
5.
Regionalny czem­pio­nat źre­biąt rocz­nych i dwuletnich Pomigacze
WZHK Białystok
5.
Targi Rolnicze Kalsk
Prezentacja kla­czy hodowlanych
ODR Kalsk
ZHKZL Zielona Góra
7.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Bogusławice
PZHK
11-​12.
XIV Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich SO Białka
PZHK
LZHK Lublin
11-​12.
Konie i Powozy Rokosowo
ZHKWlkp Poznań
11-​12.
Regionalna Wystawa Koni Marszew
ZHKWlkp Poznań
12.
VIII Dzień Woźnicy Smolajny
W-​MZHK Olsztyn
17.
Nabór ogie­rów ras szlachetnych
na 100-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzęgowy
ZT Gniezno
PZHK
13.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Włocławek
PZHK
18.
Czempionat Młodzieży ras szla­chet­nych – prze­gląd źre­biąt 1- i 2-letnich Galiny
W-​MZHK Olsztyn
18.
Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych pod na­zwą „Czempionat Źrebiąt Pod Matkami w Różnych Grupach Rasowych” Brynek
OZHK Katowice
18.
Polowa Wierzchowa Próba Klaczy Jarużyn
KPZHK Bydgoszcz
18-​19.
V Mazowiecka Wystawa Klaczy Hodowlanych Poświętne
WZHK Warszawa
18-​19.
V Regionalny Czempionat Koni Rasy Małopolskiej – „Święto Konia małopolskiego” Klikowa
OZHK Kraków
OZHK Rzeszów
18-​19.
Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych ODR Sielinko
ZHKWlkp Poznań
ZHKZL Zielona Góra
18-​19.
Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych
Czempionat ko­ni zimnokrwistych
Premiowanie mło­dzie­ży zimnokrwistej
Bratoszewice
OZHK Łódź
18-​19.
XVIII Żuławskie Targi Rolne
XII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych
Wystawa Rzemiosła Artystycznego
Stare Pole
PomZHK Malbork
19.
Jarmark Koński Muzeum Wsi Lubelskiej
LZHK Lublin
19.
Regionalny czem­pio­nat źre­biąt rocz­nych i dwuletnich Sztabin
WZHK Białystok
20-​21.
Nabór ogie­rów ras szlachetnych
na 100-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierzchowy
ZT Bogusławice
PZHK
24-​26.
„Z hu­cu­łem na wa­ka­cje” – Ścieżka huculska SKH Siedlisko Sielec
OZHK Kielce
25-​26.
XIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Boguchwała
OZHK Rzeszów
25-​26.
XXXI Dni Otwarte Doradztwa Rolniczego
XVI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych „Piotrowice 2011”
Piotrowice
OZHK Wrocław
25-​26.
Regionalna wy­sta­wa zwie­rząt hodowlanych Szepietowo
WZHK Białystok
26.
Wystawa Czempionów Modliszewice
OZHK Kielce
26.
Premiowanie źre­biąt w Sielinku PK Nowy Tomyśl
ZHKWlkp Poznań
27.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Doruchów
PZHK
29.
Ocena źre­biąt ra­sy zim­no­krwi­stej przy matkach Orchówek
LZHK Lublin
Lipiec
2-​3.
Powiatowa wy­sta­wa PK Ostrzeszów – Korpysy
ZHKWlkp Poznań
3.
Wystawa kla­czy dwuletnich SK Kozienice
WZHK Warszawa o/​Radom
3.
Powiatowa Wystawa PK Koni Budzyń
ZHKWlkp Poznań
8-​9.
Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ra­sy śląskiej ZT Książ
PZHK
8-​10.
XXV Wystawa Zwierząt Hodowlanych Sitno
LZHK Lublin
9.
Premiowanie źre­biąt
Memoriał K. Nowickiego
Sieraków
ZHKWlkp Poznań
9-​10.
„IV Zajazd Huculski” Hawłowice
OZHK Rzeszów
9-​10.
XII Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich Opatowiec
OZHK Kielce
10.
V Wystawa Koni Hodowlanych ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty Janowo
W-​MZHK Olsztyn
10.
Pokaz Koni Hodowlanych Sompolno
ZHKWlkp Poznań
10.
Regionalny czem­pio­nat źre­biąt rocz­nych i dwuletnich Jasienówka
WZHK Białystok
10.
Premiowanie źre­biąt Miejska Górka
ZHKWlkp Poznań
13.
Przegląd mło­dzie­ży huculskiej Wołosate
OZHK Rzeszów
16.
Wystawa „Święto Konia” Płużnica
KPZHK Bydgoszcz
16.
V Memoriał Jaśmina, ścież­ka huculska Sawin
LZHK Lublin
17.
Wystawa Koni Zimnokrwistych Oleszyce
OZHK Rzeszów
17.
Pokaz Koni Hodowlanych Dolsk
ZHKWlkp Poznań
17.
Ogólnopolski Czempionat Młodzieżowy ko­ni ra­sy śląskiej SO Książ
OZHK Wrocław
20.
Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów star­szych ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty Horodyszcze
LZHK Lublin
21.
Ocena źre­biąt ras szla­chet­nych przy matkach Sitno
LZHK Lublin
23.
Ścieżka hu­cul­ska, eli­mi­na­cje do czempionatu Plecka Dąbrowa
OZHK Łódź
23-​24.
Czempionat Młodzieży ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty SO Kętrzyn
PZHK
W-​MZHK Olsztyn
28.
Ocena źre­biąt ras szla­chet­nych przy matkach Hrubieszów
LZHK Lublin
31.
Polowa pró­ba za­przę­go­wa kla­czy ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty – za­wo­dy zaprzęgowe Narusa
W-​MZHK Olsztyn
Sierpień
6-​7.
Bazyliada – Święto Konika Polskiego, po­lo­wa pró­ba dzielności
Specjalistyczna Wystawa Zwierząt Hodowlanych – ko­ni ra­sy ko­nik polski
Pilchowice
OZHK Katowice
7.
Koń w Gospodarstwie Skansen w Kolbuszowej
OZHK Rzeszów
9.
Nabór ogie­rów ra­sy śląskiej
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzęgowy
ZT Książ
PZHK
12-​13.
Święto Konika Polskiego – prze­gląd źre­biąt 1- i 2-letnich Wojnowo
W-​MZHK Olsztyn
13.
Czempionat Młodzieży ra­sy PKZ Bałtów k/​Ostrowca Św.
OZHK Kielce
13-​14.
Premiowanie źre­biąt i mło­dzie­ży ras szlachetnych
Czempionat ko­ni ras szla­chet­nych w KJ „Zbyszko”
KJ „Zbyszko”
OZHK Łódź
14.
IV Regionalna Wystawa Koni Tuczna
LZHK Lublin
19.
Próby dziel­no­ści kla­czy i ogie­rów ra­sy ko­nik polski Popielno
W-​MZHK Olsztyn
20.
Zasadnicza pró­ba wierz­cho­wa i eli­mi­na­cje do czem­pio­na­tu ko­ni ra­sy huculskiej Chmielewo k/​Pułtuska
WZHK Warszawa
20.
Piknik z Konikiem Polskim – prze­gląd kla­czy z sysakami Popielno
W-​MZHK Olsztyn
20.
Polowa pró­ba za­przę­go­wa kla­czy śląskich Sadów
OZHK Katowice
23.
Ocena źre­biąt ra­sy zim­no­krwi­stej przy matkach Lubenka
LZHK Lublin
25.
Ocena źre­biąt ra­sy ślą­skiej przy matkach Czarna
LZHK Lublin
25-​27.
Mistrzostwa Polski Młodych Koni w ujeżdżeniu Wrocław – Partynice
PZHK
OZHK Wrocław
26-​28.
Mistrzostwa Polski Młodych Koni w sko­kach przez przeszkody Wrocław – Partynice
PZHK
OZHK Wrocław
27.
Pokaz Koni Hodowlanych Jankówko
ZHKWlkp Poznań
27-​28.
„XI Pożegnanie wa­ka­cji z ko­niem huculskim” Rudawka Rymanowska
OZHK Rzeszów
27-​28.
Tarpaniada Sieraków
ZHKWlkp Poznań
30.
Ocena źre­biąt ra­sy zim­no­krwi­stej przy matkach Biała
LZHK Lublin
Wrzesień
Premiowanie źre­biąt 1-​2 letnich Korpysy
ZHKWlkp Poznań
3.
III Łódzka Wystawa Młodzieży ras szlachetnych Klęk
OZHK Łódź
3.
Wielkopolska Ścieżka Huculska, eli­mi­na­cje do czempionatu Boguszynek
ZHKWlkp Poznań
3.
Wystawa Hodowlana w Lubomierzu – klacz­ki ślą­skie rocz­ne i dwuletnie Lubomierz
OZHK Wrocław
3-​4.
V Regionalny Czempionat Hodowlany Koni Rasy Szlachetny Półkrwi i ślą­skiej – „Z ko­niem przez Małopolskę” Klikowa
OZHK Kraków
OZHK Rzeszów
3-​4.
Regionalna Wystawa Koni Janów Lubelski
LZHK Lublin
3-​4.
Przegląd źre­biąt ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty – kla­cze z sysakami ODR Olsztyn
W-​MZHK Olsztyn
8.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierzchowy
ZT Doruchów
PZHK
10.
Premiowanie źre­biąt zim­no­krwi­stych (sy­sa­ki)
Wystawa ko­ni zimnokrwistych
Łódź
OZHK Łódź
10.
XI Warmińsko-​Mazurski Czempionat Źrebiąt ras szla­chet­nych – kla­cze z sysakami Galiny
W-​MZHK Olsztyn
10.
Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych pod na­zwą „Czempionat Źrebiąt Rocznych i Dwuletnich w Typie Szlachetnym” SK Udórz
OZHK Katowice
10-​11.
III Regionalny Młodzieżowy Czempionat Koni Ras Zimnokrwistych Siedlce
WZHK Warszawa
10-​11.
VII Kujawsko-​Pomorski Przegląd Młodzieży Hodowlanej Jarużyn
KPZHK Bydgoszcz
10-​11.
VIII Zachodniopomorska Wystawa Hodowlana Koni Barzkowice
ZZHK Szczecin
11.
Przegląd źre­biąt ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty – kla­cze z sysakami Hartowiec
W-​MZHK Olsztyn
11-​14.
Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych Polagra-​Food i Polagra-Tech
Poznań
PZHK
16-​18.
Mistrzostwa Polski Młodych Koni w spor­to­wych raj­dach konnych SK Gieniusze
PZHK
16-​18.
„XVII Dni Huculskie” – Ogólnopolski Czempionat Hodowlany i Użytkowy SKH Gładyszów
OZHK Kraków
17-​18.
XIV Kaszubska Jesień Rolnicza Lubań k/​Kościerzyny
PomZHK Malbork
17.
Mazowiecki Czempionat Źrebiąt Józefin – KJ Aromer
WZHK Warszawa
18.
Przegląd źre­biąt ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty – kla­cze z sysakami Markusy
W-​MZHK Olsztyn
20.
Zasadnicza po­lo­wa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów zimnokrwistych OZHK Łódź
23-​25.
Mistrzostwa Polski Młodych Koni w WKKW Strzegom
PZHK
OZHK Wrocław
24.
Wystawa – Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty SK Kozienice
WZHK Warszawa o/​Radom
24.
Premiowanie źre­biąt ras zimnokrwistych
Premiowanie źre­biąt ras szlachetnych
SO Starogard Gd.
PomZHK Malbork
24-​25.
IX Piknik z Konikiem Polski Jasło
OZHK Rzeszów
25.
Czempionat źre­biąt ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty – kla­cze z sysakami Zajączki
W-​MZHK Olsztyn
25.
Pokaz Zwierząt Hodowlanych
Zespół Szkół Rolniczych – Centrum Kształcenia Praktycznego
Bolesławowo
PomZHK Malbork
25.
Powiatowa wy­sta­wa Bukówiec
ZHKWlkp Poznań
26.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierzchowy
ZT Włocławek
PZHK
26.
Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ras szlachetnych ZT Gniezno
PZHK
27.
Wystawa – Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty SO Łąck
WZHK Warszawa
27-​28.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ras szlachetnych ZT Bogusławice
PZHK
28.
Wystawa – Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty SO Białka
LZHK Lublin
30.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierzchowy
ZT Bogusławice
PZHK
Październik
4.
Wystawa – Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty Mońki
WZHK Białystok
5.
Wystawa – Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty SO Kętrzyn
W-​MZHK Olsztyn
6.
Wystawa – Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty SO Bogusławice
OZHK Łódź
6.
Przegląd ho­dow­la­ny i za­sad­ni­cza pró­ba dziel­no­ści ogie­rów zim­no­krwi­stych – „Święto Konia Zimnokrwistego” Klikowa
OZHK Kraków
7.
Wystawa – Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty Opatów
OZHK Kielce
7-​8.
Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ra­sy śląskiej ZT Książ
PZHK
8.
Wystawa – Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty Zabajka
OZHK Kraków
9.
Wystawa Koni
Premiowanie Źrebiąt
Złotnik
ZHKZL Zielona Góra
11-​12.
Wystawa – Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty SO Starogard Gd.
PomZHK Malbork
13.
Wystawa – Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty Nowe Jankowice
KPZHK Bydgoszcz
14.
Jesienna pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ra­sy PKZ Bałtów k/​Ostrowca Św.
OZHK Kielce
16-​16
Mistrzostwa Polski Młodych Koni w po­wo­że­niu w za­przę­ga­mi jednokonnymi
Myślęcinek – Bydgoszcz
PZHK
15.
Próba dziel­no­ści ko­ni ra­sy huculskiej SKH Gładyszów
OZHK Kraków
15-​16.
Czempionat Hodowlany Koni Rasy Małopolskiej Brzostek
OZHK Rzeszów
20.
IV Dzień Konia Zimnokrwistego SO Białka
LZHK Lublin
21.
Wystawa – Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty
Premiowanie źrebiąt
Gorzów Wlkp.
ZHKZL Zielona Góra
ZZHK Szczecin
22.
Specjalistyczna Wystawa Zwierząt Hodowlanych pod na­zwą „Ogólnokrajowy Czempionat w Wolnym Skoku Koni Rasy Polski Koń Szlachetny Półkrwi” SK Okoły
OZHK Katowice
Listopad
Polowa Próba wierz­cho­wa kla­czy w ty­pie szlachetnym Zakrzów
OZHK Katowice
7.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Doruchów
PZHK
25.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
ZT Włocławek
PZHK
Grudzień
2.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
ZT Bogusławice
PZHK
3.
Kucyk pod choinkę TRW „Miłosna” Kwidzyn
PomZHK Malbork

 

Print Friendly, PDF & Email