Kalendarz imprez 2017

Kalendarz imprez wystawienniczo-​hodowlanych 2012

 

organizowanych lub współorganizowanych przez PZHK oraz OZHK/​WZHK

Styczeń
14.
Pokaz ogie­rów SO Bogusławice
OZHK Łódź
20.
Szkolenie: „Budowa prze­wo­du po­kar­mo­we­go ko­ni” oraz „Użytkowanie za­przę­go­we ko­ni” Janów k/​Chełma
LZHK Lublin
30.
Nabór kla­czy ras szla­chet­ny­ch (m, wlkp, sp)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Bogusławice
PZHK
Luty
16.
Nabór kla­czy ras szla­chet­ny­ch (m, wlkp, sp)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Włocławek
PZHK
17.
Nabór kla­czy ras szla­chet­ny­ch (m, wlkp, sp)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Doruchów
PZHK
18.
Aukcja ogie­rów zim­no­krwi­sty­ch Gawłowo k/​Nasielska
WZHK Warszawa
18.
Pokaz Ogierów Hodowlanych Grabowiec k/​Torunia
KPZHK Bydgoszcz
21.
Nabór kla­czy ras szla­chet­ny­ch (śl.)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning za­przę­go­wy
ZT Książ
PZHK
25.
Pokaz ogie­rów Wolica
ZHKWlkp. Gniezno
Marzec
3.
Pokaz ogie­rów ho­dow­la­ny­ch przed se­zo­nem roz­pło­do­wym – Zespół Szkół Rolniczych Bolesławowo
PomZHK Malbork
17-​18.
Wystawa na te­re­nie Lubelskich Targów Lublin
LZHK Lublin
30.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­ny­ch (m, wlkp, sp) ZT Bogusławice
PZHK
III/​IV
Pokaz ogie­rów Bogdanowo
ZHKWlkp. Gniezno
Kwiecień
5.
Nabór kla­czy ras szla­chet­ny­ch (m, wlkp, sp)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Bogusławice
PZHK
12.
Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów star­szy­ch ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty­ch Horodyszcze
LZHK Lublin
14.
V Wiosenna Gala Koni ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Wisznice
LZHK Lublin
16.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­ny­ch (m, wlkp, sp) ZT Włocławek
PZHK
17.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­ny­ch (m, wlkp, sp) ZT Doruchów
PZHK
20-​21.
Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ra­sy ślą­skiej ZT Książ
PZHK
21.
Wiosenna pró­ba dziel­no­ści ogie­rów star­szy­ch Borków k/​Daleszyc
OZHK Kielce
21.
Pokaz ogie­rów kry­ją­cy­ch w 2012 r. ODR-​Olsztyn
W-​MZHK Olsztyn
22.
Szkolenie z uzy­ska­niem upraw­nień – dla człon­ków LZHK – „Przewóz – kon­wo­jo­wa­nie zwie­rząt”
Lublin
LZHK Lublin
24.
Nabór kla­czy ras szla­chet­ny­ch (śl.)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning za­przę­go­wy
ZT Książ
PZHK
27.
Nabór kla­czy ras szla­chet­ny­ch (m, wlkp, sp)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Doruchów
PZHK
27.
Polowa pró­ba wierz­cho­wa dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­ny­ch Galiny
W-​MZHK Olsztyn
Maj
Polowa pró­ba wierz­cho­wa kla­czy [re­jon ślą­ski]
OZHK Katowice
1.
Czempionat ko­ni ma­ło­pol­ski­ch SO Bogusławice
OZHK Łódź
3.
Czempionat ko­ni zim­no­krwi­sty­ch SO Bogusławice
OZHK Łódź
6.
VII Pokaz Wszechstronnego Wykorzystania Koni i Kuców Bychawa
LZHK Lublin
8-​9.
Konferencja na­uko­wa: Przyszłość ko­nia zim­no­krwi­ste­go w Polsce Grudziądz
PZHK
12.
Ogólnopolskie Targi Końskie Pajęczno
OZHK Łódź
16.
Preselekcja ogie­rów ras szla­chet­ny­ch do ZT SO Białka
LZHK Lublin
19.
Premiowanie źre­biąt Gniezno
ZHKWlkp. Gniezno
20.
III Nadbużańska Majówka – Wystawa Koni Dołhobrody
LZHK Lublin
20.
Majówka Konna Park Pszczyński
OZHK Katowice
20.
Wystawa ho­dow­la­na – ogier­ki rocz­ne, klacz­ki rocz­ne, klacz­ki dwu­let­nie, klacz­ki trzy­let­nie Siedlec Trzebnicki
OZHK Wrocław
24-​25.
Przegląd ho­dow­la­ny Zwierzyniec
LZHK Lublin
26.
III Świętokrzyski Młodzieżowy Czempionat Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Ujazd
OZHK Kielce
26.
Premiowanie źre­biąt rocz­ny­ch i dwu­let­ni­ch – ku­ce i ko­nie ma­łe OZHK Katowice
26-​27.
Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Sielinko
ZHKWlkp. Gniezno
26-​27.
Próba dziel­no­ści + Eliminacje do Czempionatu Użytkowego SKH Gładyszów
MZHK Kraków
27.
Zawody kon­ne (sko­ki i po­wo­że­nie) Kawęczyn
ZHKWlkp. Gniezno
27.
IV Parada Konna Żarówka
OZHK Rzeszów
Czerwiec
2.
Ogólnopolska Wystawa Koni Śląskich Pajęczno
OZHK Łódź
2-​3.
XXII Wiosenny Młodzieżowy Pokaz Koni Czystej Krwi Arabskiej SO Białka
LZHK Lublin
2-​6.
XXI Pomorskie Targi Rolno-​Przemysłowe
Pomorska Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych
Lubań k/​Kościerzyny
PomZHK Malbork
3.
Zjazd Miłośników Koni Pajęczno
OZHK Łódź
4.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­ny­ch (m, wlkp, sp) ZT Bogusławice
PZHK
9-​10.
XV Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich SO Białka
LZHK Lublin
16.
Polowa Wierzchowa Próba Klaczy Jarużyn
KPZHK Bydgoszcz
16.
Czempionat źre­biąt pod mat­ka­mi w róż­ny­ch gru­pa­ch ra­so­wy­ch Brynek k/​Tworogu
OZHK Katowice
16.
I Dolnośląska Wystawa Koni Rasy Konik Polski – rocz­ne klacz­ki i ogier­ki; dwu­let­nie klacz­ki i ogier­ki; kla­cze 3-​6-​letnie; kla­cze > 6-​letnie Lubomierz
OZHK Wrocław
16-​17.
XII Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Huculskiej – „Szlakiem Konia Huculskiego”
XVI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych
Klikowa
MZHK Kraków
16-​17.
Wystawa kla­czy ho­dow­la­ny­ch Poświętne k/​Płońska
WZHK Warszawa
16-​17.
XIX Żuławskie Targi Rolne
XIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych
Stare Pole
PomZHK Malbork
17.
Ogólnopolska Wystawa Kuców Felin
LZHK Lublin
17.
Okręgowa Wystawa Koni Borki
LZHK Lublin
17.
Jarmark Koński Muzeum Wsi Lubelskiej
LZHK Lublin
17.
IX Dzień Woźnicy – prze­gląd mło­dzie­ży ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Smolajny
W-​MZHK Olsztyn
17.
Pokaz Koni Wieruszów
OZHK Łódź
18-​19.
Nabór ogie­rów ras szla­chet­ny­ch
na 100-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Bogusławice
PZHK
20.
Nabór ogie­rów ras szla­chet­ny­ch
na 100-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning za­przę­go­wy
ZT Gniezno
PZHK
22-​23.
Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ra­sy ślą­skiej
ZT Książ
PZHK
22-​24.
Ścieżka hu­cul­ska Sielec k/​Staszowa
OZHK Kielce
23-​24.
XIV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Boguchwała
OZHK Rzeszów
23-​24.
Wojewódzka Wystawa Koni Bratoszewice
OZHK Łódź
23-​24.
Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Szepietowo
WZHK Białystok
24.
XXXII Dni Otwarte Doradztwa Rolniczego oraz
XVII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych oraz Maszyn Rolniczych „Piotrowice 2012”
Piotrowice
OZHK Wrocław
24.
Ogólnopolski Czempionat Kuców
Regionalna Wystawa Koni Ras Polskich
Opoczno
OZHK Łódź
29-​01.
XXVI Wystawa Zwierząt Hodowlanych Sitno
LZHK Lublin
30.
Regionalna Wystawa Koni SK w Kozienicach
WZHK Warszawa o/​Radom
30.
Wystawa Czempionów Modliszewice
OZHK Kielce
30.
Czempionat źre­biąt rocz­ny­ch i dwu­let­ni­ch ra­sy ślą­skiej Poręba k/​Góry Św. Anny
OZHK Katowice
30-01.VII.
VI Regionalny Czempionat Hodowlany Koni Rasy Małopolskiej – „Święto ko­nia ma­ło­pol­skie­go” Klikowa
OZHK Rzeszów
MZHK Kraków
Lipiec
1.
Zawody za­przę­go­we ko­ni ras szla­chet­ny­ch, ku­cy i pol­ski koń zim­no­krwi­sty Malinowo
W-​MZHK Olsztyn
7-​8.
Powiatowa Wystawa Koni i Zawody kon­ne Korpysy
ZHKWlkp. Gniezno
7-​8.
„V Zajazd Huculski w Hawłowicach” Hawłowice
OZHK Rzeszów
8.
XIII Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich Opatowiec
OZHK Kielce
8.
VI Wystawa Koni Hodowlanych ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Janowo
W-​MZHK Olsztyn
8.
Premiowanie źre­biąt Margonin
ZHKWlkp. Gniezno
12.
Ocena źre­biąt ra­sy zim­no­krwi­stej przy mat­ka­ch Wyryki Adampol
LZHK Lublin
15.
VI Memoriał Jaśmina, ścież­ka hu­cul­ska Sawin
LZHK Lublin
15.
Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych Wągrowiec
ZHKWlkp. Gniezno
15.
Wystawa Koni Zimnokrwistych Oleszyce
OZHK Rzeszów
15.
VIII Krajowy Czempionat Młodzieży Koni Rasy Śląskiej – ogier­ki rocz­ne, klacz­ki rocz­ne, dwu­let­nie i trzy­let­nie SO Książ
OZHK Wrocław
18.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­ny­ch (m, wlkp, sp) ZT Doruchów
PZHK
21.
Ścieżka hu­cul­ska (pró­ba i eli­mi­na­cje)
Chmielewo
WZHK Warszawa
21-​22.
XI Ogólnopolski Czempionat Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty SO Kętrzyn
W-​MZHK Olsztyn
29.
Polowa pró­ba za­przę­go­wa kla­czy ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty – za­wo­dy za­przę­go­we Narusa
W-​MZHK Olsztyn
29.
Wystawa Koni Hodowlanych Drohiczyn
WZHK Białystok
29.
Próba dziel­no­ści kla­czy i ogie­rów ra­sy ko­nik pol­ski;
„Konikoniada” – Ścieżka zręcz­no­ścio­wa dla ko­ni­ków pol­ski­ch (w pla­na­ch: pró­ba dziel­no­ści kla­czy i ogie­rów);
Złoty Potok
OZHK Wrocław
Sierpień
Polowa pró­ba za­przę­go­wa kla­czy ślą­ski­ch Sadów
OZHK Katowice
4.
Próba dziel­no­ści + Eliminacje do Czempionatu Użytkowego Rzeszotary
MZHK Kraków
4-​5.
IV Bazyliada – Specjalistyczna Wystawa Zwierząt Hodowlanych – Koni ra­sy Konik Polski Pilchowice
OZHK Katowice
5.
Koń w Gospodarstwie
Wystawa Koni Małopolskich
Kolbuszowa
OZHK Rzeszów
11.
Ocena źre­biąt ra­sy ślą­skiej przy mat­ka­ch Przytoczno
LZHK Lublin
11-​12.
„Galicyjskie la­to z ko­niem” Kołaczyce
OZHK Rzeszów
11-​12.
Czempionat Koni Szlachetnych KJ „Zbyszko”
OZHK Łódź
12.
V Regionalna Wystawa Koni Tuczna
LZHK Lublin
14.
Nabór ogie­rów ra­sy ślą­skiej
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning za­przę­go­wy
ZT Książ
PZHK
16.
Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści ko­ni hu­cul­ski­ch Polana k/​Ustrzyk Dolnych
OZHK Rzeszów
17-​18.
Święto Konika Polskiego Wojnowo
W-​MZHK Olsztyn
18-​19.
Ścieżka hu­cul­ska Nowa Łomnica
OZHK Wrocław
19.
Piknik jeź­dziec­ki Trójka
ZHKWlkp. Gniezno
22.
Wystawa Hodowlana w Lubomierzu (pla­no­wa­na) – klacz­ki rocz­ne i dwu­let­nie Lubomierz
OZHK Wrocław
24-​26.
Mistrzostwa Polski Młodych Koni w sko­ka­ch przez prze­szko­dy
Mistrzostwa Polski Młodych Koni w po­wo­że­niu za­przę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi
Gajewniki
PZHK
24-​26.
XII Pożegnanie wa­ka­cji Rudawka Rymanowska
OZHK Rzeszów
25-​26.
XIII Krajowa Wystawa Koników Polskich „Tarpaniada” Sieraków Wlkp.
ZHKWlkp. Gniezno
26.
Przegląd źre­biąt – kla­cze z sy­sa­ka­mi – ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Hartowiec
W-​MZHK Olsztyn
28.
Ocena źre­biąt ras szla­chet­ny­ch przy mat­ka­ch Stary Zamość
LZHK Lublin
29.
Ocena źre­biąt ra­sy zim­no­krwi­stej przy mat­ka­ch Ortel Królewski
LZHK Lublin
30.
Ocena źre­biąt ra­sy zim­no­krwi­stej przy mat­ka­ch Turów
LZHK Lublin
31-01.IX.
Weekend z Konikiem Polskim:
– pró­by dziel­no­ści kla­czy i ogie­rów ra­sy ko­nik pol­ski
– prze­gląd kla­czy z sy­sa­ka­mi
Popielno
W-​MZHK Olsztyn
Wrzesień
Ścieżka hu­cul­ska w Brennej – pró­ba dziel­no­ści Brenna
OZHK Katowice
1.
Wielkopolski Czempionat Konia Huculskiego Boguszynek
ZHKWlkp. Gniezno
1.
Ogólnopolskie Targi Końskie Pajęczno
OZHK Łódź
1.
Premiowanie źre­biąt ra­sy ślą­skiej pod mat­ka­mi Komorniki
OZHK Katowice
1-​2.
V Regionalny Czempionat Hodowlany Koni Rasy Szlachetnej Półkrwi i Śląskiej – „Z ko­niem przez Małopolskę” Klikowa
OZHK Rzeszów
MZHK Kraków
1-​2.
Czempionat źre­biąt – kla­cze z sy­sa­ka­mi – ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty ODR-​Olsztyn
W-​MZHK Olsztyn
6-​9.
Mistrzostwa Polski Młodych Koni w WKKW Strzegom
PZHK
8.
II Ogólnopolski Czempionat Ogierów Hodowlanych Rasy Polski Koń Zimnokrwisty SO Kętrzyn
W-​MZHK Olsztyn
8-​9.
X Piknik z Konikiem Polskim Jasło
OZHK Rzeszów
8-​9.
VIII Kujawsko-​Pomorski Przegląd Młodzieży Hodowlanej
Konkurs sko­ków lu­zem dla ko­ni 2-​letnich
Jarużyn
KPZHK Bydgoszcz
8-​9.
IX Zachodniopomorska Wystawa Hodowlana Koni, ras: z, sp, wlkp, m i za­gra­nicz­ny­ch pół­krwi, ku­ce i ko­nie ma­łe Barzkowice
ZZHK Szczecin
9.
XII Warmińsko-​Mazurski Czempionat Źrebiąt – kla­cze z sy­sa­ka­mi ras szla­chet­ny­ch Galiny
W-​MZHK Olsztyn
9.
Czempionat źre­biąt rocz­ny­ch i dwu­let­ni­ch w ty­pie szla­chet­nym SK Udórz
OZHK Katowice
14-​16.
„XVIII Dni Huculskie” – Ogólnopolski Czempionat Użytkowy Koni Rasy Huculskiej SKH Gładyszów
MZHK Kraków
15.
Czempionat źre­biąt WZHK Warszawa
15-​16.
XV Kaszubska Jesień Rolnicza
Memoriał Wojciecha Dąbrowskiego
Lubań k/​Kościerzyny
PomZHK Malbork
16.
II Czempionat Koni Ras Szlachetnych SO Białka
LZHK Lublin
16.
Jarmark Koński Muzeum Wsi Lubelskiej
LZHK Lublin
21-​23.
Mistrzostwa Polski Młodych Koni w spor­to­wy­ch raj­da­ch kon­ny­ch Koczek
22.
Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty SK w Kozienicach
WZHK Warszawa o/​Radom
24.
Nabór kla­czy ras szla­chet­ny­ch (m, wlkp, sp)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Włocławek
PZHK
25.
Wystawa – Aukcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty SO Białka
LZHK Lublin
26-​27.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ras szla­chet­ny­ch ZT Bogusławice
PZHK
26-​27.
Aukcja ogie­rów zim­no­krwi­sty­ch Łąck
WZHK Warszawa
28.
Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ras szla­chet­ny­ch ZT Gniezno
PZHK
28.
Premiowanie źre­biąt ras zim­no­krwi­sty­ch
Memoriał im. Michała Michalaka
Kwidzyn
PomZHK Malbork
28-​30.
Mistrzostwa Polski Młodych Koni w ujeż­dże­niu Wrocław – Partynice
PZHK
29.
Premiowanie źre­biąt ras szla­chet­ny­ch – Zespół Szkół Rolniczych Bolesławowo
PomZHK Malbork
30.
Pokaz Zwierząt Hodowlanych – Zespół Szkół Rolniczych Bolesławowo
PomZHK Malbork
Październik
Polowa pró­ba wierz­cho­wa kla­czy – re­jon opol­ski Zakrzów
OZHK Katowice
II Ogólnopolski Czempionat ko­ni 2-, 3- i 4- let­ni­ch w wol­ny­ch sko­ka­ch SK Okoły
OZHK Katowice
2.
Aukcja Ogierów Zimnokrwistych SO Kętrzyn
W-​MZHK Olsztyn
4.
Nabór kla­czy ras szla­chet­ny­ch (m, wlkp, sp)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Bogusławice
PZHK
6.
Wystawa – Aukcja Ogierów Zimnokrwistych Zabajka
OZHK Rzeszów
MZHK Kraków
8-​9.
Wystawa – Sprzedaż Ogierów Zimnokrwistych Mońki
WZHK Białystok
9.
Przegląd ho­dow­la­ny i za­sad­ni­cza pró­ba dziel­no­ści ogie­rów zim­no­krwi­sty­ch – „Święto Konia Zimnokrwistego” Klikowa
MZHK Kraków
12-​13.
Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ra­sy ślą­skiej ZT Książ
PZHK
12.
Aukcja Ogierów Zimnokrwistych Bogusławice
OZHK Łódź
13.
Próba dziel­no­ści ko­ni hu­cul­ski­ch SKH Gładyszów
MZHK Kraków
13.
Aukcja-​Wystawa – kwa­li­fi­ka­cja ogie­rów ra­sy Polski Koń Zimnokrwisty
Borków k/​Daleszyc
OZHK Kielce
16-​17.
59 Wystawa – Sprzedaż Ogierów Ras Zimnokrwistych SO Starogard Gd.
PomZHK Malbork
18.
Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Nowe Jankowice
KPZHK Bydgoszcz
19.
Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Gorzów Wlkp.
ZHKWlkp. Gniezno
ZZHK Szczecin
OZHK Wrocław
ZHKZL Zielona Góra
19.
V Dzień Konia Zimnokrwistego SO Białka
LZHK Lublin
Listopad
23.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­ny­ch (m, wlkp, sp) ZT Włocławek
PZHK
Grudzień
3.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­ny­ch (m, wlkp, sp) ZT Bogusławice
PZHK
8.
Kucyk pod cho­in­kę Kwidzyn
PomZHK Malbork

 

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube