Kalendarz imprez 2017

Kalendarz imprez wystawienniczo-​hodowlanych 2013

 

organizowanych lub współorganizowanych przez PZHK oraz OZHK/​WZHK

Styczeń
18. Polowa wierz­cho­wa pró­ba dziel­no­ści klaczy SK Racot
ZHKWlkp. Gniezno
26. Zjazd Polskiego Związku Hodowców Koni Małopolskich Lublin
LZHK Lublin
Luty
4. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierzchowy
ZT Bogusławice
PZHK
22. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierzchowy
ZT Starogard Gd.
PZHK
23. Pokaz ogierów Wolica
ZHKWlkp. Gniezno
Marzec
1-​3. CAVALIADA TOUR LUBLIN – Międzynarodowe Zawody w sko­kach przez prze­szko­dy CSI, Halowy Puchar Polski w za­przę­gach parokonnych Lublin
PZHK
LZHK Lublin
2. Pokaz Ogierów Hodowlanych Grabowiec k/​Torunia
KPZHK Bydgoszcz
8-​10. CAVALIADA TOUR WARSZAWA – Międzynarodowe Zawody w sko­kach przez prze­szko­dy CSI, Halowy Puchar Polski w za­przę­gach parokonnych Warszawa – Torwar
PZHK
9. Pokaz ogie­rów przed se­zo­nem kopulacyjnym Bolesławowo
PomZHK Malbork
11. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (śl.)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzęgowy
ZT Książ
PZHK
15. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierzchowy
ZT Bielice
PZHK
20. Zimowa kwa­li­fi­ka­cja ogie­rów zimnokrwistych Kwidzyn Miłosna
PomZHK Malbork
Kwiecień
5. Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Bogusławice
PZHK
10-​11. Kurs do­ty­czą­cy pro­gra­mu ras zachowawczych LZHK Lublin
11. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierzchowy
ZT Włocławek
PZHK
12. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierzchowy
ZT Doruchów
PZHK
15. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierzchowy
ZT Bogusławice
PZHK
17. Preselekcja ogie­rów w ty­pie wierzchowym SK Udórz
Ś-​OZHK Katowice
21. Pokaz ogie­rów kry­ją­cych w 2013 r. ODR-​Olsztyn
W-​MZHK Olsztyn
23. Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Starogard Gd.
PZHK
25. VI Wiosenna Gala Koni ra­sy pol­ski zim­no­krwi­sty – za­sad­ni­cza po­lo­wa pró­ba za­przę­go­wa ogie­rów starszych Horodyszcze k/​Wisznic
LZHK Lublin
28. „Agrotargi” Czarnków
ZHKWlkp. Gniezno
Maj
1. Czempionat ko­ni małopolskich SO Bogusławice
OZHK Łódź
1. Majówka Sarbka ZHKWlkp. Gniezno
2. Czempionat w sko­kach lu­zem ko­ni małopolskich SO Bogusławice
OZHK Łódź
3. Czempionat ko­ni zimnokrwistych SO Bogusławice
OZHK Łódź
4-​5. Majówka kon­na Chrósty
Ś-​OZHK Katowice
6. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzęgowy
ZT Bogusławice
PZHK
8-​9. Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (śl.)
ZT Książ
PZHK
10-​12. Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych
Regulaminprogram
Poznań
PZHK
ZHKWlkp. Gniezno
11. Ogólnopolskie Targi Końskie Pajęczno
OZHK Łódź
14. Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Bielice
PZHK
14. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (śl.)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzęgowy
ZT Książ
PZHK
17-​18. Kwalifikacja Koników Polskich, Kuców i Koni Małych,
Zasadnicza Próba Dzielności
ZSR Krzelów
OZHK Kielce
18. Premiowanie źre­biąt Gniezno
ZHKWlkp. Gniezno
18. Widowisko hi­sto­rycz­ne „Bunty ko­zac­kie na Ukrainie AD 1630” Bukówiec Górny
ZHKWlkp. Gniezno
18. I Ogólnopolski Czempionat Użytkowy Koni Ras Szlachetnych Bielice
KPZHK Bydgoszcz
18-​19. „Małopolskie Zawody Kawaleryjskie i Regionalna wystawa źrebiąt rocznych, dwuletnich i sysaków przy matkach rasy małopolskiej oraz polski koń szlachetny półkrwi” Wola Radłowska
MZHK Kraków
19. Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych Odolanów
ZHKWlkp. Gniezno
19. V Parada Konna – Czempionat Hodowlany Klaczy ra­sy pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi i pol­ski koń zimnokrwisty Żarówka
OZHK Rzeszów
19. IV Nadbużańska Majówka
prze­gląd ho­dow­la­ny – oce­na źre­biąt 1- i 2-letnich
Dołhobrody
LZHK Lublin
19. Wystawa ho­dow­la­na (ogier­ki rocz­ne, klacz­ki rocz­ne, klacz­ki dwu­let­nie, klacz­ki trzyletnie) Siedlec Trzebnicki
OZHK Wrocław
19. Pielgrzymka ho­dow­ców i mi­ło­śni­ków ko­ni na Górze Św. Anny Ś-​OZHK Katowice
23. Polowa za­przę­go­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy zimnokrwistych Baran k/​Firleja
LZHK Lublin
25. Czempionat Koni Ras Szlachetnych
prze­gląd ho­dow­la­ny – oce­na źre­biąt ho­dow­la­nych rocz­nych i dwuletnich
Janów k/​Chełma
LZHK Lublin
25-​26. „Majówka w Regietowie”
pró­ba dziel­no­ści + eli­mi­na­cje do czem­pio­na­tu użytkowego
SKH Gładyszów
MZHK Kraków
26. Majówka Konna Park Pszczyński
Ś-​OZHK Katowice
26. Preselekcja ogie­rów ras szla­chet­nych do Zakładów Treningowych Janów k/​Chełma
LZHK Lublin
Czerwiec
1. Czempionat ko­ni śląskich Pajęczno
OZHK Łódź
1. Eliminacje do XVI Narodowego Młodzieżowego Czempionatu Koni Małopolskich
Przegląd ho­dow­la­ny oce­na źre­biąt 1- i 2-letnich
Janów k/​Chełma
LZHK Lublin
2. Zjazd Miłośników Koni Pajęczno
OZHK Łódź
2. Czempionat ko­ni rocz­nych i dwuletnich Dąbrowa Białostocka
WZHK Białystok
8-​9. „Konie i powozy” Rokosowo
ZHKWlkp. Gniezno
8-​9. XXIII Wiosenny Młodzieżowy Pokaz Koni Czystej Krwi Arabskiej SO Białka
LZHK Lublin
9. X Dzień Woźnicy – prze­gląd mło­dzie­ży ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty Smolajny
W-​MZHK Olsztyn
9. Czempionat ko­ni rocz­nych i dwuletnich Pomigacze
WZHK Białystok
10. Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Włocławek
PZHK
11. Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Doruchów
PZHK
14. Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Bogusławice
PZHK
15. Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Jacentów gm.Sadowie
OZHK Kielce
15-​16. Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych Marszew
ZHKWlkp. Gniezno
15-​16. „Wakacje z Hucułem” – po­kaz użyt­ko­wa­nia ko­nia huculskiego Szczyrzyc
MZHK Kraków
16. Ocena źre­biąt pod matkami Sztabin
WZHK Białystok
22. VII Mazowiecka Wystawa Klaczy Hodowlanych Poświętne k/​Płońska
WZHK Warszawa
22-​23. Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Sielinko
ZHKWlkp. Gniezno
22-​23. Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych Bratoszewice
OZHK Łódź
22-​23. Ścieżka hu­cul­ska Sielec k/​Staszowa
OZHK Kielce
23. Pokaz ho­dow­la­ny Koło
ZHKWlkp. Gniezno
24-​25. Nabór ogie­rów ras szlachetnych
na 100-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierzchowy
ZT Bogusławice
PZHK
29. Czempionat źre­biąt 1- i 2-​letnich ra­sy śląskiej Poręba
Ś-​OZHK Katowice
29-​30. XV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Boguchwała
OZHK Rzeszów
29-​30. „Święto Konia Małopolskiego”
VII Regionalny Czempionat Hodowlany Koni Rasy Małopolskiej
Niepołomice
OZHK Rzeszów
OZHK Kraków
29-​30. XX Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym Szepietowo
WZHK Białystok
30. II Ogólnopolski Czempionat Kuców Prymusowa Wola
OZHK Łódź
30. Powiatowa Wystawa Koni PK Chodzież w Szamocinie
ZHKWlkp. Gniezno
Lipiec
3-​4. Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Bogusławice
PZHK
5-​6. XIII Ogólnopolski Czempionat Młodzieżowy Koni Rasy Huculskiej
Kwalifikacja Krajowa do Międzynarodowego Czempionatu HIF
Kołaczyce
OZHK Rzeszów
5-​7. XXVII Wystawa Zwierząt Hodowlanych Sitno k/​Zamościa
LZHK Lublin
6. Regionalna wy­sta­wa koni Skaryszew
WZHK Warszawa o/​Radom
6-​7. Bydgoski Mityng Konny (po­lo­wa pró­ba kla­czy, pre­se­lek­cja do au­kcji FENCES, kwa­li­fi­ka­cje ko­ni 4-​letnich do MPMK w sko­kach, ZR w skokach) KPZHK Bydgoszcz
6-​7. Powiatowa Wystawa Koni Korpysy
ZHKWlkp. Gniezno
6-​7. II Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych Ludźmierz
MZHK Kraków
7. XIV Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich Opatowiec
OZHK Kielce
7. VII Wystawa Koni Hodowlanych ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty Janowo
W-​MZHK Olsztyn
7. Premiowanie źre­biąt Sieraków Wlkp.
ZHKWlkp. Gniezno
11. III Kujawsko-​Pomorskie Premiowanie Młodzieży Zimnokrwistej SK Nowe Jankowice
KPZHK Bydgoszcz
12-​13. Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (śl.)
ZT Książ
PZHK
13. IV Świętokrzyski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Jacentów
OZHK Kielce
13-​14. VIII Wystawa Koni Zimnokrwistych Oleszyce
OZHK Rzeszów
13-​16. Międzynarodowe za­wo­dy WKKW**,
Mistrzostwa Polski Młodzieżowców WKKW
Baborówko
ZHKWlkp. Gniezno
14. Premiowanie źre­biąt Miejska Górka
ZHKWlkp. Gniezno
20-​21. XII Ogólnopolski Czempionat Młodzieży Rasy Polski Koń Zimnokrwisty
SO Kętrzyn
PZHK
W-​MZHK Olsztyn
20-​21. Zasadnicza wierz­cho­wa pró­ba dziel­no­ści, eli­mi­na­cje do czem­pio­na­tu huculskiego. Chmielewo k/​Pułtuska
WZHK Warszawa
26-​27. Dni ko­nia Sieraków Wlkp.
ZHKWlkp. Gniezno
27-​28. XVI Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich SO Białka
PZHK
LZHK Lublin
28. Ocena źre­biąt pod matkami Drohiczyn
WZHK Białystok
28. Konikoniada w Złotym Potoku Złoty Potok
OZHK Wrocław
29. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierzchowy
ZT Bogusławice
PZHK
Sierpień
3-​4. „Z hu­cu­łem do Krakowa”
pró­ba dziel­no­ści + eli­mi­na­cje do czem­pio­na­tu użytkowego
Rzeszotary
MZHK Kraków
3-​4. Specjalistyczna Wystawa Zwierząt Hodowlanych – Koni rasy Konik Polski – „Bazyliada” Pilchowice
Ś-​OZHK Katowice
4. IX Krajowy Czempionat Młodzieży Koni Rasy Śląskiej – ogier­ki rocz­ne, klacz­ki rocz­ne, dwu­let­nie i trzyletnie SO Książ
OZHK Wrocław
4. Powiatowa Wystawa Koni Hodowlanych Damasławek
ZHKWlkp. Gniezno
8. Polowa pró­ba za­przę­go­wa kla­czy ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty – za­wo­dy zaprzęgowe Narusa
W-​MZHK Olsztyn
10-​11. III Galicyjskie la­to z koniem Kołaczyce
OZHK Rzeszów
11. VI Regionalna Wystawa Koni Tuczna
LZHK Lublin
13. Nabór ogie­rów ra­sy ślą­skiej oraz m, wlkp, sp i import.
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzęgowy
ZT Książ
PZHK
14. Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści ko­ni ra­sy huculskiej Polana
OZHK Rzeszów
15. Piknik Koński Bukówiec
ZHKWlkp. Gniezno
16-​17. Święto Konika Polskiego Wojnowo
W-​MZHK Olsztyn
16-​17. Ścieżka hu­cul­ska Nowa Łomnica
OZHK Wrocław
17. Pokaz Koni Śląskich i róż­nych ras Włoszczowa
OZHK Kielce
17-​18. Czempionat ho­dow­la­ny oraz w sko­kach lu­zem dla ko­ni szlachetnych KJ „Zbyszko”
OZHK Łódź
23-​25. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w skokach przez przeszkody
Gajewniki
PZHK
23-​25. XIV Krajowa Wystawa Koników Polskich „Tarpaniada”
Konferencja naukowa „Teraźniejszość i przyszłość koników polskich?”
Sieraków Wlkp.
PZHK
ZHKWlkp. Gniezno
23-​25. XIII Pożegnanie wakacji Rudawka Rymanowska
OZHK Rzeszów
25. Dożynki Powiatowe, Wystawa Koni Hanna
LZHK Lublin
25. Przegląd źre­biąt ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty – kla­cze z sysakami Hartowiec
W-​MZHK Olsztyn
27-5.IX. Preselekcja ogie­rów ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty LZHK Lublin
30-​31. Weekend z Konikiem Polskim
– pró­by dziel­no­ści kla­czy i ogie­rów ra­sy ko­nik polski
– prze­gląd kla­czy z sysakami
Popielno
W-​MZHK Olsztyn
31. Wielkopolski Czempionat Huculski Boguszynek
ZHKWlkp. Gniezno
Wrzesień
Powiatowa Wystawa Koni PK Leszno w Bukówcu
ZHKWlkp. Gniezno
1. Otwarty Mazowiecki Czempionat Źrebiąt Józefin
WZHK Warszawa
1. Jarmark Koński Muzeum Wsi Lubelskiej
LZHK Lublin
6. Przegląd ho­dow­la­ny – oce­na źre­biąt ra­sy hu­cul­skiej przy matkach Gęś k/​Parczewa
LZHK Lublin
7. Ogólnopolskie Targi Krajowe Pajęczno
OZHK Łódź
7-​8. IX Kujawsko-​Pomorski Przegląd Młodzieży Hodowlanej Ras Szlachetnych i Konkurs Skoków Luzem dla ko­ni 2-letnich KPZHK Bydgoszcz
7-​8. XI Piknik z Konikiem Polskim Jasło
PZHK
OZHK Rzeszów
7-​8. Czempionat źre­biąt ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty – kla­cze z sysakami ODR-​Olsztyn
W-​MZHK Olsztyn
8. Dożynki Powiatowe, pre­zen­ta­cja kla­czy i ogierów Dąbrowa Białostocka
WZHK Białystok
8. Czempionat źre­biąt rocz­nych i dwu­let­nich oraz źre­biąt pod mat­ka­mi w ty­pie szlachetnym SK Udórz
MZHK Kraków
Ś-​OZHK Katowice
8. Premiowanie źre­biąt
Polowa Próba Zaprzęgowa i Wierzchowa Dzielności Klaczy
Korpysy
ZHKWlkp. Gniezno
8. Powiatowa Wystawa Koni Hodowlanych Szamotuły
ZHKWlkp. Gniezno
9. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierzchowy
ZT Bielice
PZHK
9. Przegląd ho­dow­la­ny – oce­na źre­biąt ras szla­chet­nych przy matkach Niemienice K. k/​Krasnegostawu
LZHK Lublin
10. Przegląd ho­dow­la­ny – oce­na źre­biąt ras szla­chet­nych przy matkach Grabówki k/​Wąwolnicy
LZHK Lublin
11. Przegląd ho­dow­la­ny – oce­na źre­biąt ras zim­no­krwi­stych przy matkach Romaszki k/​Rossosza
LZHK Lublin
12. Przegląd ho­dow­la­ny – oce­na źre­biąt ras zim­no­krwi­stych przy matkach Ruda Huta k/​Chełma
LZHK Lublin
13. Przegląd ho­dow­la­ny – oce­na źre­biąt ras zim­no­krwi­stych przy matkach Łuszczów I k/​Lublina
LZHK Lublin
13-​15. „XIX Dni Huculskie”
Ogólnopolski Czempionat Hodowlany i Użytkowy Koni Rasy Huculskiej
SKH Gładyszów
PZHK
MZHK Kraków
14. III Ogólnopolski Czempionat Ogierów Hodowlanych Koni ras zimnokrwistych
SO Kętrzyn
ZHKRZ
W-​MZHK Olsztyn
14-​15. VI Krajowy Czempionat Koni Wielkopolskich Sielinko
PZHK
ZHKWlkp. Gniezno
15. Koński Jarmark Chmielnik
OZHK Kielce
15. XII Warmińsko–Mazurski Czempionat Źrebiąt – kla­cze z sy­sa­ka­mi ras szlachetnych Galiny
W-​MZHK Olsztyn
15. Przegląd mło­dzie­ży ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty Markusy
W-​MZHK Olsztyn
15. Premiowanie źre­biąt ra­sy ślą­skiej pod matkami Sadów
Ś-​OZHK Katowice
19-​20. Przegląd i Próby w Zwierzyńcu
(po­lo­we pró­by dziel­no­ści, prze­gląd ho­dow­la­ny, wpis mło­dych ogie­rów do księgi)
ZwierzyniecLZHK Lublin
20-​21. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w sportowych rajdach konnych
Biała – KJ Champion
PZHK
21. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty SK Kozienice
WZHK Warszawa o/​Radom
21. Polowa pró­ba za­przę­go­wa kla­czy śląskich Sadów
Ś-​OZHK Katowice
21-​22. „Z koniem przez Małopolskę”
V Wojewódzki Czempionat Hodowlany Koni Rasy Śląskiej
II Czempionat Hodowlany Koni Zimnokrwistych
Dębno
OZHK Rzeszów
OZHK Kraków
26. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty SO Łąck
WZHK Warszawa
26. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierzchowy
ZT Włocławek
PZHK
27. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierzchowy
ZT Doruchów
PZHK
27. Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Bogusławice
PZHK
27. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty SO Białka
LZHK Lublin
27-​29. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w ujeżdżeniu
Wrocław-​Partynice
PZHK
27-​29. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w powożeniu zaprzęgami jednokonnymi Kwieki
PZHK
27-​29. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w WKKW Strzegom
PZHK
28. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Borków k/​Daleszyc
OZHK Kielce
28-​29. Wystawa Rolnicza Opole Zakrzów
Ś-​OZHK Katowice
Październik
Polowa Zaprzęgowa Próba Dzielności Klaczy Miejska Górka
ZHKWlkp. Gniezno
2-​3. Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ras szlachetnych ZT Bogusławice
PZHK
4. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty SO Bogusławice
OZHK Łódź
5. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty LKJ Zabajka
OZHK Rzeszów
MZHK Kraków
8. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Janów k/​Sokółki
WZHK Białystok
9. „Święto Konia Zimnokrwistego”
za­sad­ni­cza pró­ba dziel­no­ści ogie­rów zimnokrwistych
LKJ Klikowa
MZHK Kraków
10. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty
Uznawanie ar­de­nów pol­skich i zagranicznych
SO Kętrzyn
W-​MZHK Olsztyn
11-​12. Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ra­sy ślą­skiej oraz m, wlkp, sp i import. ZT Książ
PZHK
15. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty SK Nowe Jankowice
KPZHK Bydgoszcz
15. Próba dziel­no­ści ko­ni ra­sy huculskiej SKH Gładyszów
MZHK Kraków
16. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty SO Starogard Gd.
PomZHK Malbork
17. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Gorzów Wlkp.
ZHKZL Zielona Góra
ZZHK w Szczecinie
ZHKWlkp w Gnieźnie
OZHK we Wrocławiu
18. Polowa wierz­cho­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szlachetnych Galiny
W-​MZHK Olsztyn
19. III Ogólnopolski Czempionat ko­ni 2-, 3- i 4-​letnich w wol­nych skokach Zakrzów
Ś-​OZHK Katowice
22. VI Dzień Konia Zimnokrwistego – au­kcja ogie­rów star­szych, za­sad­ni­cza po­lo­wa pró­ba za­przę­go­wa ogie­rów starszych SO Białka
LZHK Lublin
Listopad
8. Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Bielice
PZHK
9-​10. Czempionat użyt­ko­wy, Polowe pró­by dziel­no­ści klaczy Sieraków Wlkp.
ZHKWlkp. Gniezno
25. Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Włocławek
PZHK
26. Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Doruchów
PZHK
Grudzień
6-​8. CAVALIADA TOUR POZNAŃ – Międzynarodowe Zawody w sko­kach przez prze­szko­dy CSI, Halowy Puchar Polski w za­przę­gach pa­ro­kon­nych, Pawilon Polskiej Hodowli Poznań
PZHK
ANR

 

Print Friendly, PDF & Email