Kalendarz imprez 2017

Kalendarz imprez wystawienniczo-​hodowlanych 2014

 

organizowanych lub współorganizowanych przez PZHK oraz OZHK/​WZHK

Styczeń
18. Pokaz Ogierów w Bogusławicach SO Bogusławice
OZHK Kielce
Luty
8. III Czempionat Polski Północnej w sko­kach luzem Kwidzyn
PomZHK Malbork
11. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (śl.)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzęgowy
ZT Książ
PZHK
22. II Pokaz Ogierów Hodowlanych Klikowa
MZHK Kraków
22. Pokaz Ogierów Do Krycia w Sezonie 2014 KJ Wolica
ZHKWlkp Gniezno
22-​23. Lubelska Wystawa Zoologiczna ZOO Park Targi Lublin
LZHK Lublin
Marzec
1. Pokaz ogie­rów przed se­zo­nem kopulacyjnym Bolesławowo
PomZHK Malbork
1. Pokaz ogie­rów przed se­zo­nem kopulacyjnym Grabowiec k/​Torunia
KPZHK Bydgoszcz
6. Wiosenna Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty KJ Aromer – Józefin
WZHK Warszawa
6-​9. CAVALIADA TOUR LUBLIN
– Międzynarodowe Zawody  w Skokach przez Przeszkody CSI
– Halowy Puchar Polski w Zaprzęgach Parokonnych
Targi Lublin
PZHK
LZHK Lublin
8. Pokaz Ogierów Turek
ZHKWlkp Gniezno
10. Doroczny Jarmark Koński „WSTĘPY”
Ogólnopolski Pokaz Hodowlany i Użytkowy Ogierów oraz Pokaz użyt­ko­wy ko­ni huculskich
Skaryszew
WZHK Warszawa o/​Radom
13-​16. CAVALIADA TOUR WARSZAWA Warszawa – Torwar
PZHK
17. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierzchowy
ZT Bogusławice
PZHK
23. Festiwal Sztuki Jeździeckiej Warszawa
PZHK
26. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierzchowy
ZT Bielice
PZHK
28. Zimowa kwa­li­fi­ka­cja ogie­rów zimnokrwistych Kwidzyn Miłosna
PomZHK Malbork
29. Wiosenna Kwalifikacja Ogierów PKZ
Wstępna i Zasadnicza Próba Dzielności Ogierów PKZ
SO Bogusławice
OZHK Łódź
OZHK Kielce
Kwiecień
3. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierzchowy
ZT Włocławek
PZHK
4. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierzchowy
ZT Doruchów
PZHK
4. Wiosenna kwa­li­fi­ka­cja ogie­rów ra­sy pkz Suchowola
WZHK Białystok
9. Preselekcja ogie­rów w ty­pie wierzchowym Truskolasy
OZHK Katowice
11-​12. Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (śl.) ZT Książ
PZHK
12. Pokaz or­ki kon­nej i wio­sen­nych prac polowych
Muzeum Wsi Lubelskiej
Lublin
LZHK Lublin
13. Agrotargi Czarnków
ZHKWlkp Gniezno
27. Pokaz ogie­rów kry­ją­cych w 2014 r. ODR Olsztyn
W-​MZHK Olsztyn
29. Polowa wierz­cho­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy – ras szlachetnych Galiny k/​Bartoszyc
W-​MZHK Olsztyn
29. VII Wiosenna Gala Koni ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty – Zasadnicza po­lo­wa pró­ba za­przę­go­wa ogie­rów starszych Horodyszcze k/​Wisznic
LZHK Lublin
Maj
1. I Ogólnopolska Wystawa Koni Małopolskich i Skoki Luzem SO Bogusławice
OZHK Kielce
1. XI Włościańskie Zawody w Powożeniu – Memoriał i. Maślińskiego Śmigiel
ZHKWlkp Gniezno
3. Ogólnopolska Wystawa Koni rasy Polski Koń Zimnokrwisty SO Bogusławice
OZHK Kielce
3. Amatorskie za­wo­dy w po­wo­że­niu – Memoriał im. J. Lipowego Bukówiec
ZHKWlkp Gniezno
4. Pokaz Koni pod­czas I Regionalnej Wystawy Dorobku Ziemi Radomskiej Głowaczów
WZHK Warszawa o/​Radom
6. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (śl.)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzęgowy
ZT Książ
PZHK
9. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzęgowy
ZT Bogusławice
PZHK
10. Ogólnopolskie Targi Końskie (edy­cja wiosenna) Pajęczno
OZHK Kielce
10. Piknik hi­sto­rycz­ny na Błoniach w Koninie Konin
ZHKWlkp Gniezno
10. Przebierana ma­jów­ka Sarbka
ZHKWlkp Gniezno
11. IX Pokaz Wszechstronnego Wykorzystania Koni i Kuców Bychawa
LZHK Lublin
11. Zawody za­przę­go­we i w skokach Budzisław Koś.
ZHKWlkp Gniezno
11. Amatorski rajd długodystansowy Sarbka
ZHKWlkp Gniezno
16. Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr) ZT Bogusławice
PZHK
17. Premiowanie źre­biąt Gniezno
ZHKWlkp Gniezno
17-​18. Małopolskie Zawody Oddziałów Kawalerii Ochotniczych – „Militari”, po­łą­czo­ne z Galicyjskim Turniejem Jeździeckim Klikowa
MZHK Kraków
18. Pielgrzymka ho­dow­ców i mi­ło­śni­ków koni Góra Św. Anny
OZHK Katowice
18. Święto Konia – Wystawa Hodowlana Siedlec Trzebnicki
OZHK Wrocław
18. V Świętokrzyski Młodzieżowy Czempionat PKZ Wólka Tarłowska
OZHK Kielce
24. Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr) ZT Bielice
PZHK
24-​25. „Majówka w Regietowie”
Próba dziel­no­ści + Eliminacje do Czempionatu Użytkowego
SKH Gładyszów
MZHK Kraków
25. Preselekcja ogie­rów ras szla­chet­nych do Zakładów Treningowych Janów k/​Chełma
LZHK Lublin
25. Zawody za­przę­go­we Krzymów
ZHKWlkp Gniezno
25. Majówka Konna w Parku Pszczyńskim  – Towarzyskie za­wo­dy w powożeniu Pszczyna
OZHK Katowice
Czerwiec
1. XI Dzień Woźnicy – prze­gląd mło­dzie­ży ra­sy pkz Smolajny k/​Dobrego Miasta
W-​MZHK Olsztyn
1. III Wojewódzkie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi Borki k/​Nowodworu
LZHK Lublin
1. Regionalne za­wo­dy w sko­kach i za­wo­dy zaprzęgowe Kawęczyn
ZHKWlkp Gniezno
1. Czempionat Koni PKZ Dąbrowa Białostocka
WZHK Białystok
2. Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr) ZT Włocławek
PZHK
3. Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr) ZT Doruchów
PZHK
4. Polowa za­przę­go­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szlachetnych Urzędów
LZHK Lublin
7. Ogólnopolska Wystawa Koni Rasy Śląskiej Pajęczno
OZHK Kielce
7-​8. XXIII Pomorskie Targi Rolno-Przemysłowe,
Pomorska Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych
Lubań
PomZHK Malbork
7-​8. II Mistrzostwa Małopolskie w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi SKH Gładyszów
MZHK Kraków
7-​8. XXIV Wiosenny Młodzieżowy Pokaz Koni Czystej Krwi Arabskiej SO Białka
LZHK Lublin
7-​8. Konie i Powozy Rokosowo
ZHKWlkp Gniezno
7-​9. XX Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Sielinko
ZHKWlkp Gniezno
8. Zjazd Miłośników Koni Pajęczno
OZHK Kielce
8. Zawody kon­nych si­ka­wek strażackich Rudawka Rymanowska
OZHK Rzeszów
8. Święto Konia – Zawody Regionalne i Towarzyskie Rychlik
ZHKWlkp Gniezno
8. Towarzyskie za­wo­dy za­przę­gów jed­no­kon­nych i parokonnych Pszów
OZHK Katowice
8. Czempionat Koni PKZ Sztabin
WZHK Białystok
11. Ścieżka hu­cul­ska – pró­ba dzielności Brenna
OZHK Katowice
12. Polowa za­przę­go­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy zimnokrwistych Wolica
LZHK Lublin
14-​15. XXI Żuławskie Targi Rolne,
XIV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych
Stare Pole
PomZHK Malbork
14-​15. Pokaz ras rodzimych i zachowawczych w Małopolsce Szczyrzyc
MZHK Kraków
14-​15. VIII Mazowiecka Wystawa Klaczy Hodowlanych oraz
Amatorskie Zwody Zaprzęgowe
ODR Poświętne k/​Płońska
WZHK Warszawa
14-​15. Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych Marszew
ZHKWlkp Gniezno
14-​15. „Święto Konia Małopolskiego”
VIII Regionalny Czempionat Koni Rasy Małopolskiej
Klikowa
MZHK Kraków
OZHK Rzeszów
15. VI Parada Konna w Żarówce
Czempionat Hodowlany Klaczy ra­sy sp i pkz
Żarówka k/​Mielca
OZHK Rzeszów
15. Zawody za­przę­go­we Tuliszków
ZHKWlkp Gniezno
15. Wielka Pniewska – za­wo­dy powożeniowe Pniewy
ZHKWlkp Gniezno
15. Czempionat Koni PKZ Pomigacze
WZHK Białystok
21-​22. XIV Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Huculskiej
„Szlakiem Konia Huculskiego”
Klikowa
MZHK Kraków
21-​22. Regionalne za­wo­dy w skokach Konin
ZHKWlkp Gniezno
22. VII Ogólnopolski Czempionat Kuców Felińskich Felin k/​Lublina
LZHK Lublin
22. Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych Skoki
ZHKWlkp Gniezno
24-​25. Nabór ogierów ras szlachetnych
na 100-dniowy stacjonarny trening wierzchowy
ZT Bielice
PZHK
28-​29. XVII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Boguchwała
OZHK Rzeszów
28-​29. IX Świętokrzyska Ścieżka Huculska Sielec k/​Staszowa
OZHK Kielce
28-​29. XXI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Szepietowo
WZHK Białystok
28. Czempionat źre­biąt 1 i 2 let­nich ra­sy śląskiej Poręba k/​Góry Św. Anny
OZHK Katowice
29. Zawody za­przę­go­we ko­ni ras szla­chet­nych, ku­cy i pkz Malinowo k/​Działdowa
W-​MZHK Olsztyn
29. Młodzieżowy Czempionat Koni Ras Zimnokrwistych Marynin k/​Radzynia Podlaskiego
LZHK Lublin
29. Powiatowa Wystawa Koni, za­wo­dy w powożeniu Stróżewo PK Chodzież
ZHKWlkp Gniezno
29. Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych Miejska Górka
ZHKWlkp Gniezno
29. Zawody w powożeniu Nowy Tomyśl
ZHKWlkp Gniezno
Lipiec
4-​5. Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (śl.) ZT Książ
PZHK
4-​6. XXVIII Wystawa Zwierząt Hodowlanych Sitno k/​Zamościa
LZHK Lublin
5. XI Wielka pa­ra­da bry­czek i wozów
IV Mistrzostwa Szwajcarii Kaszubskiej w jeź­dzie na oklep i wy­ści­gi bryczek
Szymbark
PomZHK Malbork
5. Zawody kon­ne w sko­kach – Memoriał dyr. K. Nowickiego SO Sieraków
ZHKWlkp Gniezno
5-​6. XV Świętokrzyski Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich Opatowiec
OZHK Kielce
5-​6. VII Zjazd Huculski w Hawłowicach Hawłowice k/​Pruchnika
OZHK Rzeszów
6. Regionalna Wystawa Koni Skaryszew
WZHK Warszawa o/​Radom
6. VIII Wystawa Koni Hodowlanych Rasy PKZ Janowo k/​Nidzicy
W-​MZHK Olsztyn
6. Czempionat Źrebiąt ra­sy pkz pod matkami Augustów
WZHK Białystok
6. Premiowanie źre­biąt 1-​2 letnich
Powiatowa Wystawa Koni Hodowlanych
Zawody w skokach
Korpysy
ZHKWlkp Gniezno
7-​8. Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr) ZT Bogusławice
PZHK
12. Wystawa Koni Bakałarzewo
WZHK Białystok
12-​13. IX Wystawa Koni Zimnokrwistych Oleszyce
OZHK Rzeszów
12-​13. III Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych Ludźmierz
MZHK Kraków
13. Czempionat kla­czy ho­dow­la­nych ra­sy pkz Stulichy k/​Węgorzewa
W-​MZHK Olsztyn
13. Premiowanie źre­biąt 1-​2 letnich Miejska Górka
ZHKWlkp Gniezno
13. Amatorskie za­wo­dy w powożeniu Otusz
ZHKWlkp Gniezno
17. Polowa za­przę­go­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szlachetnych Tomaszówka
LZHK Lublin
19-​20. XIII Ogólnopolski Czempionat Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty
I Specjalistyczna Wystawa koni Ardeńskich, Sokólskich i Sztumskich
SO Kętrzyn
W-​MZHK Olsztyn
19-​20. VI Mazowiecki Weekend z Hucułem
Próba dziel­no­ści i Eliminacja do ogól­no­pol­skie­go czem­pio­na­tu ko­ni huculskich
Chmielewo k/​Pułtuska
WZHK Warszawa
19-​20. Premiowanie źre­biąt, wy­sta­wa hodowlana,
Memoriał dyr. T. Czermińskiego – za­wo­dy w powożeniu
SO Sieraków
ZHKWlkp Gniezno
20. Regionalne Zawody w sko­kach przez przeszkody Janów k/​Chełma
LZHK Lublin
20. Zawody w ko­kach i zaprzęgowe Wietchinin
ZHKWlkp Gniezno
20. Regionalne za­wo­dy w sko­kach przez przeszkody Pszczyna
OZHK Katowice
20. Towarzyskie za­wo­dy za­przę­gów jed­no­kon­nych i parokonnych Kroczyce
OZHK Katowice
21. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzęgowy
ZT Bogusławice
PZHK
26-​27. XVII Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich SO Białka
LZHK Lublin
27. V Amatorski kon­kurs zręcz­no­ści po­wo­że­nia za­przę­ga­mi parokonnymi
Konkurs zryw­ki drzewa
Ujanowice
MZHK Kraków
27. Czempionat Źrebiąt ra­sy pkz pod matkami
Pokaz ogie­rów kryjących
Drohiczyn
WZHK Białystok
27. Zawody za­przę­go­we Uniejów
ZHKWlkp Gniezno
Sierpień
 1-2. III Ogólnopolski Czempionat Hodowlany Kuców
I Czempionat Użytkowy Kuców
Wolica
ZHKWlkp Gniezno
2-​3. „Z hu­cu­łem do Krakowa”
Próba dziel­no­ści + Eliminacje do Czempionatu Użytkowego
Rzeszotary
MZHK Kraków
3. X Krajowy Czempionat Koni Rasy Śląskiej SO Książ
OZHK Wrocław
3. „Bazyliada” – VI Specjalistyczna Wystawa Zwierząt Hodowlanych – koni rasy Konik Polski Pilchowice
OZHK Katowice
3. Koń jak jest – Czempionat Hodowlany Klaczy Rasy Małopolskiej i PKZ Skansen Kolbuszowa
OZHK Rzeszów
12. Nabór ogierów rasy śląskiej oraz m, wlkp, sp i import.
na 60-dniowy stacjonarny trening zaprzęgowy
ZT Książ
PZHK
9-​10. IV Galicyjskie la­to z koniem Kołaczyce k/​Jasła
OZHK Rzeszów
15. Wystawa Koni Suchowola
WZHK Białystok
15-​16. Święto Konika Polskiego Wojnowo k/​Rucianego Nidy
W-​MZHK Olsztyn
16-​17. Ogólnopolski Czempionat Ras Szlachetnych oraz
III Czempionat w Skokach Luzem Ziemi Łódzkiej
Wiączyń Dolny
OZHK Łódź
16. Ścieżka Huculska Nowa Łomnica
OZHK Wrocław
17. VII Regionalna Wystawa Koni ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty oraz
Ocena źre­biąt  rocz­nych i dwuletnich
Tuczna
LZHK Lublin
17. Polowa pró­ba za­przę­go­wa kla­czy ra­sy pkz – za­wo­dy zaprzęgowe Narusa k/​Fromborka
W-​MZHK Olsztyn
22. Próby dziel­no­ści kla­czy i ogie­rów ra­sy kn Popielno k/​Rucianego Nidy
W-​MZHK Olsztyn
22-​24. XIV Pożegnanie wa­ka­cji w Rudawce Rymanowskiej Rudawka Rymanowska
OZHK Rzeszów
23. Piknik z Konikiem Polskim – prze­gląd kla­czy z sysakami Popielno k/​Rucianego Nidy
W-​MZHK Olsztyn
23. Towarzyskie Zawody Zaprzęgów jed­no­kon­nych i parokonnych Kędzierzyn-​Koźle
OZHK Katowice
23. Pokazy kon­ne Jankówko
ZHKWlkp Gniezno
24. Przegląd źre­biąt – kla­cze z sy­sa­ka­mi ra­sy pkz Hartowiec k/​Lubawy
W-​MZHK Olsztyn
28-​29. Ogólnopolski Czempionat Koni Rasy Wielkopolskiej i Polski Koń Szlachetny Półkrwi w skokach luzem Gajewniki
OZHK Kielce
28-​30. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w skokach przez przeszkody Gajewniki
PZHK
30. Wielkopolski Czempionat Koni Huculskich Boguszynek
ZHKWlkp Gniezno
30-​31. Tarpaniada – Święto Konika Polskiego SO Sieraków
ZHKWlkp Gniezno
31. Pokaz ogie­rów kry­ją­cych w 2014 r. Sypitki k/​Ełku
W-​MZHK Olsztyn
31. Amatorskie Zawody w powożeniu Buk
ZHKWlkp Gniezno
Wrzesień
3. Przegląd źre­biąt ras kuc przy matkach Czołna
LZHK Lublin
5. Przegląd źre­biąt ras szlachetnych Sitno
LZHK Lublin
5-​7. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w sportowych rajdach konnych Koczek
PZHK
6. XIII Warmińsko-​Mazurski Czempionat Źrebiąt – kla­cze z sy­sa­ka­mi ras szlachetnych Galiny k/​Bartoszyc
W-​MZHK Olsztyn
6. Ogólnopolskie Targi Końskie (edy­cja jesienna) Pajęczno
OZHK Kielce
6. Wystawa Hodowlana Młodzieży Śląskiej Lubomierz
OZHK Wrocław
6. Polowe pró­by dzielności
Wpis mło­dych ogie­rów do księgi
Pomysk Wielki k/​Bytowa
PomZHK Malbork
6-​7. Przegląd źre­biąt – kla­cze z sy­sa­ka­mi ra­sy pkz ODR Olsztyn
W-​MZHK Olsztyn
6-​7. Mazowiecka Wystawa Klaczy Hodowlanych oraz Pokaz Ogierów ODR Siedlce
WZHK Warszawa
6-​7. Premiowanie źre­biąt ra­sy ślą­skiej pod mat­ka­mi oraz
Polowa pró­ba za­przę­go­wa kla­czy śląskich
Sadów k/​Lublińca
OZHK Katowice
7. Regionalne Zawody Konne w skokach Trójka
ZHKWlkp Gniezno
9. Przegląd źre­biąt ras szlachetnych Pszczela Wola
LZHK Lublin
11. Przegląd źre­biąt ras zimnokrwistych Talczyn
LZHK Lublin
12-​14. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w powożeniu zaprzęgami jednokonnymi Kwieki
PZHK
13. X Kujawsko-​Pomorski Przegląd Młodzieży Hodowlanej Ras Szlachetnych i Konkurs Skoków Luzem dla Koni 2-letnich Brzoza Bydgoska
KPZHK Bydgoszcz
13. Towarzyskie za­wo­dy za­przę­gów jed­no­kon­nych, pa­ro­kon­nych i czterokonnych Gorzyce
OZHK Katowice
13-​14. XII Piknik z Konikiem Polskim Trzcinica k/​Jasła
OZHK Rzeszów
13-​14. XI Zachodniopomorska Wystawa Hodowlana Koni Barzkowice
ZZHK Szczecin
13-​14. „Klikowska Parada Konna”
VI Wojewódzki Czempionat Hodowlany Koni Rasy Śląskiej i
III Czempionat Hodowlany Koni Zimnokrwistych
Klikowa
MZHK Kraków
OZHK Rzeszów
14. Polowa pró­ba dziel­no­ści klaczy
Amatorskie Zawody w Powożeniu
Korpysy
ZHKWlkp Gniezno
14. Pokazy Tradycyjnego i Nowoczesnego wy­ko­rzy­sta­nia ko­ni roboczych
Muzeum Wsi Lubelskiej
Lublin
LZHK Lublin
14. Czempionat źrebiąt rocznych i dwuletnich oraz źrebiąt pod matkami w typie szlachetnym SK Udórz
OZHK Katowice
14. Dożynki Powiatowe Sokółka
WZHK Białystok
14-​15. XVI Kaszubska Jesień Rolnicza Lubań
PomZHK Malbork
16. Przegląd źre­biąt ras zimnokrwistych Piszczac
LZHK Lublin
18. Przegląd źre­biąt ras zimnokrwistych Wygnanka
LZHK Lublin
19. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierzchowy
ZT Doruchów
PZHK
19-​21. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w WKKW Strzegom
PZHK
19-​21. Ogólnopolski Czempionat Hodowlany i Użytkowy Koni Rasy Huculskiejregulamin oraz ogólne warunki i zasady organizacyjne
„XX Dni Huculskie”
SKH Gładyszów
MZHK Kraków
20. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty KJ Aromer – Józefin
WZHK Warszawa
20. Regionalne Zawody w skokach Turek
ZHKWlkp Gniezno
21. Koński Jarmark „Koń to tradycja” Chmielnik
OZHK Kielce
21. Amatorskie Zawody Zaprzęgowe i po­ka­zy konne Turek
ZHKWlkp Gniezno
22-​23. Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr) ZT Bogusławice
PZHK
23. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty KozieniceSkaryszew
WZHK Warszawa o/​Radom
25. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty SO Białka
LZHK Lublin
27. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty
Kwalifikacja Ogierów PKZ
Borków k/​Kielc
OZHK Kielce
27. Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści ko­ni ra­sy zim­no­krwi­stej oraz sprze­daż ogie­rów starszych Klikowa
MZHK Kraków
27. Ścieżka hu­cul­ska Orzechowo k/​Dobrego Miasta
W-​MZHK Olsztyn
27-​28. Regionalna Wystawa Rolnicza Opole Zakrzów
OZHK Katowice
28. Pokaz Zwierząt Hodowlanych Bolesławów
PomZHK Malbork
28. II Święto Hodowców Koni w Górkach Górki gm. Garwolin
WZHK Warszawa
Październik
1-​2. Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ras szlachetnych ZT Bielice
PZHK
3-​5. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w ujeżdżeniu Strzegom
PZHK
4. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Zabajka
OZHK Rzeszów
MZHK Kraków
6. Polowa pró­ba dziel­no­ści klaczy Goraj
ZHKWlkp Gniezno
7. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Janów k/​Sokółki
WZHK Białystok
10. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierzchowy
ZT Bielice
PZHK
10. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty SO Kętrzyn
W-​MZHK Olsztyn
10-​11. Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ra­sy ślą­skiej oraz m, wlkp, sp i import. ZT Książ
PZHK
11. Hubertus i Amatorskie za­wo­dy w powożeniu Skoroszyce
OZHK Katowice
14. Próba dzielności koni rasy huculskiej SKH Gładyszów
MZHK Kraków
14-​15. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Starogard Gdański
PomZHK Malbork
16. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty SK Nowe Jankowice
KPZHK Bydgoszcz
17. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Gorzów Wlkp.
ZHKWlkp Gniezno
ZZHK Szczecin
OZHK Wrocław
ZHKZL Zielona Góra
18. Ogólnopolski Czempionat Porównawczy Koni Ras m, sp, wlkp w sko­kach luzem Zakrzów
Ś-​OZHK Katowice
21. VII  Dzień Konia Zimnokrwistego – Aukcja ogie­rów starszych,
Zasadnicza po­lo­wa pró­ba za­przę­go­wa ogie­rów starszych
SO Białka
LZHK Lublin
21. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Mikołajów k/​Koluszek
OZHK Łódź
24. Polowa wierz­cho­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szlachetnych Galiny k/​Bartoszyc
W-​MZHK Olsztyn
25. IV Ogólnopolski Czempionat Ogierów Ras Zimnokrwistych SO Kętrzyn
ZHKRZ
W-​MZHK Olsztyn
Listopad
14-​15. Czempionat użyt­ko­wy SO Sieraków
ZHKWlkp Gniezno
19. Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr) ZT Doruchów
PZHK
19. Polowa pró­ba wierz­cho­wa klaczy SK Prudnik
OZHK Katowice
Grudzień
4-​7. CAVALIADA TOUR POZNAŃ
I Aukcja „Teraz Polskie Konie”
Poznań
PZHK
6. „Kucyk pod choinkę” TRW Kwidzyn Miłosna
PomZHK Malbork
9. Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr) ZT Bielice
PZHK

 

Print Friendly, PDF & Email