Selekcja

Zaprzęgowa próba dzielności klaczy szlachetnych – turnus I

 

60-​Day Mare Driving Performance Test

ZT Klikowa, 15-16.05.2017

Fot. Paulina Peckiel

  • 2 kla­cze za­gra­nicz­ne: Bona L westf., Finesse westf.
  • 15 kla­czy ra­sy ślą­skiej: Elektra, Nencie, Litera, Europa, Lansodia, Lalka, Bora RK, Elegantka RK, Afrodyta, Rewia, Bila, Akacja-​S, Interia, Esmeralda, Rumia
  • 5 kla­czy ra­sy ma­ło­pol­skiej: Jaśmina, Diaga, Pastela, Panama, Łania
Print Friendly, PDF & Email