Selekcja

Mistrzostwa Polski Młodych Koni 2017

 


Regulamin rozgrywania MPMK w 2017 roku

Postanowienia ogólne

Postanowienia szczegółowe

Terminy

Skoki przez przeszkody 11-​13 sierp­nia 2017 Drzonków
WKKW 14-​17 wrze­śnia 2017 Strzegom
Ujeżdżenie 22-​24 wrze­śnia 2017
Termin zmie­nio­ny z 29.09.-1.10.
Strzegom
Powożenie za­przę­ga­mi jednokonnymi 22-​24 wrze­śnia 2017
Termin zmie­nio­ny z 29.09.-1.10.
Strzegom
Sportowe raj­dy konne 6-​7 paź­dzier­ni­ka 2017
Termin zmie­nio­ny z 30.09.
Janów Podlaski

Propozycje

Druki

Kwalifikacje

Wyniki

Filmy

Zapraszamy do oglądania przejazdów z Mistrzostw Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy i WKKW.

Udostępniamy fil­my:

  • w przy­pad­ku sko­ków – pre­zen­tu­ją­ce fi­na­ło­we prze­jaz­dy 3 naj­lep­szych ko­ni w każ­dej ka­te­go­rii wie­ko­wej ho­dow­li za­rów­no pol­skiej, jak i zagranicznej,
  • w przy­pad­ku WKKW – pre­zen­tu­ją­ce prze­jaz­dy z cros­su 3 naj­lep­szych ko­ni w każ­dej ka­te­go­rii wie­ko­wej ho­dow­li za­rów­no pol­skiej, jak i zagranicznej.

 

Mistrzostwa Świata Młodych Koni 2017

Terminy

Ujeżdżenie 3-​6 sierp­nia 2017 Ermelo (Holandia)
Sportowe raj­dy konne 19 sierp­nia 2017 Brussels (Belgia)
Powożenie za­przę­ga­mi jednokonnymi 7-​10 wrze­śnia 2017 Mezohegyes (Węgry)
Skoki przez przeszkody 21-​24 wrze­śnia 2017 Lanaken (Belgia)
WKKW 19-​22 paź­dzier­ni­ka 2017 Le Lion d’Angers (Francja)

Propozycje

Print Friendly, PDF & Email