Selekcja

Mistrzostwa Polski Młodych Koni 2017

 


Regulamin rozgrywania MPMK w 2017 roku

Postanowienia ogólne

Postanowienia szczegółowe

Terminy

Skoki przez prze­szko­dy 11-13 sierp­nia 2017 Drzonków
WKKW 14-17 wrze­śnia 2017 Strzegom
Ujeżdżenie 22-24 wrze­śnia 2017 Strzegom
Powożenie zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi 22-24 wrze­śnia 2017 Strzegom
Sportowe raj­dy kon­ne 6-7 paź­dzier­ni­ka 2017 Janów Podlaski

Propozycje

Druki

Kwalifikacje

Wyniki

Filmy

Zapraszamy do oglą­da­nia prze­jaz­dów z Mistrzostw Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy i WKKW.

Udostępniamy fil­my:

  • w przy­pad­ku sko­ków - pre­zen­tu­ją­ce fina­ło­we prze­jaz­dy 3 naj­lep­szych koni w każ­dej kate­go­rii wie­ko­wej hodow­li zarów­no pol­skiej, jak i zagra­nicz­nej,
  • w przy­pad­ku WKKW - pre­zen­tu­ją­ce prze­jaz­dy z cros­su 3 naj­lep­szych koni w każ­dej kate­go­rii wie­ko­wej hodow­li zarów­no pol­skiej, jak i zagra­nicz­nej.

 

Mistrzostwa Świata Młodych Koni 2017

Terminy

Ujeżdżenie 3-6 sierp­nia 2017 Ermelo (Holandia)
Sportowe raj­dy kon­ne 19 sierp­nia 2017 Brussels (Belgia)
Powożenie zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi 7-10 wrze­śnia 2017 Mezohegyes (Węgry)
Skoki przez prze­szko­dy 21-24 wrze­śnia 2017 Lanaken (Belgia)
WKKW 19-22 paź­dzier­ni­ka 2017 Le Lion d’Angers (Francja)

Propozycje

Print Friendly, PDF & Email