Selekcja

Miejsca i terminy zawodów, podczas których odbędą się konkursy eliminacyjne do MPMK 2017 w ujeżdżeniu i skokach przez przeszkody

 

Przypominamy, że je­dy­nie peł­ne wy­ni­ki, za­wie­ra­ją­ce da­tę uro­dze­nia oraz po­cho­dze­nie ko­nia, bę­dą pod­sta­wą do kwa­li­fi­ka­cji ko­nia do MPMK.

 

UJEŻDŻENIE

I region (Zofia Górska)

 • ZO Kwieki – 19-20.05. (4 eliminacje)
 • ZO Solec Kujawski – 4-5.08. (4 eliminacje)

II region (K. Tomaszewski)

 • ZR Józefin, KJ Aromer – 17-18.06. (2 kon­kur­sy eliminacyjne)
 • ZR Koryta k/​Prażmowa, KJ Golden Horse – 15-16.07. (2 kon­kur­sy eliminacyjne)
 • ZR Józefin, KJ Aromer – 12-13.08. (2 kon­kur­sy eliminacyjne)
 • ZO KJ Bobrowy Staw – 25-27.08. (2 kon­kur­sy eliminacyjne)

III region (Marek Ruda)

 • ZO Michałowice, KJ Szary – 26-27.05. (2 kon­kur­sy eliminacyjne)
 • ZO Jakubowice, KJ Osadkowski – 15-16.06. (2 kon­kur­sy eliminacyjne)
 • ZR KJ Facimiech – 8-9.07. (2 kon­kur­sy eliminacyjne)
 • ZO LKJ Moszna – 9-10.09. (2 kon­kur­sy eliminacyjne)

IV region (Jerzy Łukomski)

 • ZO Stajnia Rybnica k/​Jeleniej Góry – 30.06 – 02.07.(2 kon­kur­sy eliminacyjne)
 • ZR Łopuchowo gm. Murowana Goślina – 8-9.07. (2 kon­kur­sy eliminacyjne)
 • ZR Drzonków – 15-16.07. (2 kon­kur­sy eliminacyjne)
 • ZR Drzonków – 2-3.09. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne) – NOWE
 • ZR Zagozd – 19-20.08. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)ODWOŁANE

 

SKOKI PRZEZ PRZESZKODY

Eliminacje koni 4-letnich:

I region (Krzysztof Ferenstein)

 • ZR Damaszka, KJ Leśna Podkowa – 17-18.06. (2 kon­kur­sy eliminacyjne)
 • ZR Turzyn – 15-16.07. (2 kon­kur­sy eliminacyjne)
 • ZR Kobylarnia – 22-23.07. (2 kon­kur­sy eliminacyjne)
 • ZO2* Gałkowo Masters – 30.06-02.07. (2 kon­kur­sy eliminacyjne)

II region (K. Tomaszewski)

 • Bogusławice, KJ Napoleońska Zagroda – 29-30.04. (2 kon­kur­sy eliminacyjne)
 • Biesiekierz Rudny, KJ Salio – 09-​10 .06. (2 kon­kur­sy eliminacyjne)
 • Biesiekierz Rudny, KJ Salio – 14-15.07. (2 kon­kur­sy eliminacyjne)
 • Warka, St. Equisport – 21-22.07. (2 kon­kur­sy eliminacyjne)

III region (Krzysztof Koziarowski)

 • ZO2* Jakubowice – 5-6.05. (2 kon­kur­sy eliminacyjne)
 • ZR Moszna – 9-10.06. (2 kon­kur­sy eliminacyjne)
 • ZO2* Michałowice – 7-8.07. (2 kon­kur­sy elimanacje)
 • ZO2* Leśna Wola – 28-29.07. (2 kon­kur­sy eliminacyjne)

IV region (Janusz Bobik)

 • CSN Drzonków – 19-21.05. (2 kon­kur­sy eliminacyjne)
 • KJ Contentros Barlinek – 7-8.07. (2 kon­kur­sy eliminacyjne)
 • ZR Damasławek – 8-9.07. (2 kon­kur­sy eliminacyjne)
 • ZO2* Olsza – 29-30.07. (2 kon­kur­sy eliminacyjne)

 

Lista zawodów „otwartych”, na których mogą zostać przeprowadzone skokowe eliminacje do MPMK dla koni 5-​letnich i starszych:

 1. ZO1* Strzegom 21-23.04.
 2. ZO1* Glinik Zaborowski 21-23.04.
 3. ZO1* Leśna Wola 21-23.04.
 4. ZO2* Bogusławice (Polska Liga Jeździecka) 29.04.-1.05.
 5. CSN Sopot 1-3.05.
 6. ZO2* Jakubowice 4-7.05.
 7. ZO2* Olsza 6-7.05.
 8. ZO2* Leśna Wola 12-14.05.
 9. ZO1* Biesiekierz Rudny 12-14.05.
 10. ZO2* Machnice 12-14.05.
 11. ZO2* Michałowice 12-14.05.
 12. CSI2*/1*/YH1*Baltica Spring Tour Ciekocinko 16-21.05.
 13. CSN Drzonków 19-21.05.
 14. CSI2*/1*/YH1*, CSIO Y/​J/​Ch Baltica Spring Tour Ciekocinko 23-28.05.
 15. ZO1* Leśna Wola 26 – 28.05.
 16. ZO1* Kwieki 26-28.05.
 17. ZO Brzoza, Kobylarnia 26-28.05.
 18. CSI3*/1*/YH1* Baltica Spring Tour Ciekocinko 30.05-4.06.
 19. ZO2* Michałowice 2-4.06.
 20. ZO1* Biesiekierz Rudny 9-11.06.
 21. CSI4*,CSI1*YH, CSIU-​25 Poznań 15-18.06.
 22. ZO3* Olsza 23-25.06.
 23. ZO2* Gałkowo 30.06. – 2.07.
 24. ZR Sedina Horse Show 1-2.07. kwa­li­fi­ka­cja ko­ni 5 letnich
 25. CSI2* Kołobrzeg 6-9.07.
 26. ZO3* Machnice 7-9.07.
 27. ZO2* Michałowice 7-9.07.
 28. ZR KJ Sokół Damasławek 8-9.07.
 29. CSI3*/1*/CH-A/J-A/U25-A/Silesia Tour Jakubowice 12-16.07.
 30. ZO2* Biesiekierz Rudny 14-16.07.
 31. ZR Turzyn 15-16.07
 32. CSI3*/1*/CH-A/J-A/U25-A/ Silesia Tour Jakubowice 19-23.07.
 33. ZO2* Warka 21-23.07.
 34. ZR Kobylarnia 22-23.07.
 35. ZO-​B1* Leśna Wola 28-30.07.
 36. ZO2* Olsza 29-30.07.
 37. ZO2* – apli­ka­cja PLJ-​III etap – Leśna Wola 4-6.08.
 38. ZO2* – apli­ka­cja PLJ-​III etap – Drzonków 4-6.08.

W mia­rę na­pły­wa­nia ko­lej­nych in­for­ma­cji o da­tach za­wo­dów eli­mi­na­cyj­nych, ter­mi­ny te bę­dą suk­ce­syw­nie uzu­peł­nia­ne na na­szej stronie.
Informujemy rów­nież, że po­da­ne da­ty i miej­sca mo­gą ulec zmianie.

Print Friendly, PDF & Email