Selekcja

ZT 2012

 

Przedstawiamy ter­mi­ny i wy­ni­ki prób dziel­no­ści, któ­rym zo­sta­ły pod­da­ne kla­cze ras szla­chet­nych w Zakładach Treningowych:

2012
Klacze
szlachetne
Miejsce Kwalifikacje Próba
końcowa
Kwalifikacje Wyniki Zdjęcie
zwy­cię­skiej klaczy
m, wlkp, sp Bogusławice 30
stycznia
30
marca
pobierz pobierz zt_2012-boguslawice_1
m, wlkp, sp Włocławek 16
lutego
16
kwietnia
pobierz pobierz zt_2012-wloclawek_1
m, wlkp, sp Doruchów 17
lutego
17
kwietnia
pobierz pobierz zt_2012-doruchow_1
śl. Książ 21
lutego
20-​21
kwietnia
pobierz pobierz zt_2012-ksiaz_1
m, wlkp, sp Bogusławice 5
kwietnia
4
czerwca
pobierz pobierz zt_2012-boguslawice_2
śl. Książ 24 kwiet­nia
zmia­na z 8.05
22-​23 czerwca
zmia­na z 6-7.07
pobierz pobierz zt_2012-ksiaz_2
galeria
m, wlkp, sp Doruchów 27
kwietnia
18 lip­ca
zmia­na z 26.06
pobierz pobierz zt_2012-doruchow_2
m, wlkp, sp Włocławek 24 wrze­śnia
zmia­na z 26.04
23 li­sto­pa­da
zmia­na z 25.06
pobierz pobierz zt_2012-wloclawek_2
m, wlkp, sp Bogusławice 4
października
3
grudnia
pobierz pobierz zt_2012-boguslawice_3
Print Friendly, PDF & Email