Selekcja

ZT 2012

 

Przedstawiamy ter­mi­ny i wyni­ki prób dziel­no­ści, któ­rym zosta­ły pod­da­ne kla­cze ras szla­chet­nych w Zakładach Treningowych:

2012
Klacze
szla­chet­ne
Miejsce Kwalifikacje Próba
koń­co­wa
Kwalifikacje Wyniki Zdjęcie
zwy­cię­skiej kla­czy
m, wlkp, sp Bogusławice 30
stycz­nia
30
mar­ca
pobierz pobierz zt_2012-boguslawice_1
m, wlkp, sp Włocławek 16
lute­go
16
kwiet­nia
pobierz pobierz zt_2012-wloclawek_1
m, wlkp, sp Doruchów 17
lute­go
17
kwiet­nia
pobierz pobierz zt_2012-doruchow_1
śl. Książ 21
lute­go
20-21
kwiet­nia
pobierz pobierz zt_2012-ksiaz_1
m, wlkp, sp Bogusławice 5
kwiet­nia
4
czerw­ca
pobierz pobierz zt_2012-boguslawice_2
śl. Książ 24 kwiet­nia
zmia­na z 8.05
22-23 czerw­ca
zmia­na z 6-7.07
pobierz pobierz zt_2012-ksiaz_2
gale­ria
m, wlkp, sp Doruchów 27
kwiet­nia
18 lip­ca
zmia­na z 26.06
pobierz pobierz zt_2012-doruchow_2
m, wlkp, sp Włocławek 24 wrze­śnia
zmia­na z 26.04
23 listo­pa­da
zmia­na z 25.06
pobierz pobierz zt_2012-wloclawek_2
m, wlkp, sp Bogusławice 4
paź­dzier­ni­ka
3
grud­nia
pobierz pobierz zt_2012-boguslawice_3
Print Friendly, PDF & Email