Selekcja

ZT 2013

 

Przedstawiamy ter­mi­ny i wy­ni­ki prób dziel­no­ści, któ­rym zo­sta­ły pod­da­ne kla­cze ras szla­chet­nych w Zakładach Treningowych:

Trening wierz­cho­wy
Klacze
szla­chet­ne
Miejsce Kwalifikacje Próba
koń­co­wa
Kwalifikacje Wyniki Zdjęcie
zwy­cię­skiej kla­czy
m, wlkp, sp Bogusławice 4
lu­te­go
5
kwiet­nia
pobierz pobierz zt_2013-boguslawice_1
m, wlkp, sp Starogard Gdański 22
lu­te­go
23
kwiet­nia
pobierz pobierz zt_2013-starogard_gdanski_1
m, wlkp, sp Bielice 15
mar­ca
14
ma­ja
pobierz pobierz zt_2013-bielice_1
m, wlkp, sp Włocławek 11
kwiet­nia
10
czerw­ca
pobierz pobierz zt_2013-wloclawek_1
m, wlkp, sp Doruchów 12
kwiet­nia
11
czerw­ca
pobierz pobierz zt_2013-doruchow_1
m, wlkp, sp Bogusławice 15
kwiet­nia
14
czerw­ca
pobierz pobierz zt_2013-boguslawice_2
m, wlkp, sp Bogusławice
29 lip­ca – 27 wrze­śnia
Zakład od­wo­ła­ny
m, wlkp, sp Bielice
za­kład
do­dat­ko­wy
9
wrze­śnia
8
li­sto­pa­da
pobierz pobierz zt_2013-bielice_2
m, wlkp, sp Włocławek 26
wrze­śnia
25
li­sto­pa­da
pobierz pobierz zt_2013-wloclawek_2
m, wlkp, sp Doruchów 27
wrze­śnia
26
li­sto­pa­da
pobierz pobierz zt_2013-doruchow_2
m, wlkp, sp Bogusławice 7 paź­dzier­ni­ka – 6 grud­nia
Zakład od­wo­ła­ny

 

Trening za­przę­go­wy
Klacze
szla­chet­ne
Miejsce Kwalifikacje Próba
koń­co­wa
Kwalifikacje Wyniki Zdjęcie
zwy­cię­skiej kla­czy
śl. Książ 11 mar­ca
zmia­na z 26.02
8-​9 ma­ja
zmia­na z 26-27.04
pobierz pobierz zt_2013-ksiaz_1
m, wlkp, sp Bogusławice 6
ma­ja
3-​4 lip­ca
zmia­na z 4-5.07
pobierz pobierz zt_2013-boguslawice_zaprzeg_1
śl. Książ 14 ma­ja
zmia­na z 7.05
12-​13 lip­ca
zmia­na z 5-6.07
pobierz pobierz zt_2013-ksiaz_2
galeria
m, wlkp, sp Bogusławice 15 lip­ca – 12-​13 wrze­śnia
Zakład od­wo­ła­ny