Selekcja

ZT 2013

 

Przedstawiamy ter­mi­ny i wy­ni­ki prób dziel­no­ści, któ­rym zo­sta­ły pod­da­ne kla­cze ras szla­chet­nych w Zakładach Treningowych:

Trening wierz­cho­wy
Klacze
szlachetne
Miejsce Kwalifikacje Próba
końcowa
Kwalifikacje Wyniki Zdjęcie
zwy­cię­skiej klaczy
m, wlkp, sp Bogusławice 4
lutego
5
kwietnia
pobierz pobierz zt_2013-boguslawice_1
m, wlkp, sp Starogard Gdański 22
lutego
23
kwietnia
pobierz pobierz zt_2013-starogard_gdanski_1
m, wlkp, sp Bielice 15
marca
14
maja
pobierz pobierz zt_2013-bielice_1
m, wlkp, sp Włocławek 11
kwietnia
10
czerwca
pobierz pobierz zt_2013-wloclawek_1
m, wlkp, sp Doruchów 12
kwietnia
11
czerwca
pobierz pobierz zt_2013-doruchow_1
m, wlkp, sp Bogusławice 15
kwietnia
14
czerwca
pobierz pobierz zt_2013-boguslawice_2
m, wlkp, sp Bogusławice
29 lip­ca – 27 września
Zakład od­wo­ła­ny
m, wlkp, sp Bielice
za­kład
dodatkowy
9
września
8
listopada
pobierz pobierz zt_2013-bielice_2
m, wlkp, sp Włocławek 26
września
25
listopada
pobierz pobierz zt_2013-wloclawek_2
m, wlkp, sp Doruchów 27
września
26
listopada
pobierz pobierz zt_2013-doruchow_2
m, wlkp, sp Bogusławice 7 paź­dzier­ni­ka – 6 grudnia
Zakład od­wo­ła­ny

 

Trening za­przę­go­wy
Klacze
szlachetne
Miejsce Kwalifikacje Próba
końcowa
Kwalifikacje Wyniki Zdjęcie
zwy­cię­skiej klaczy
śl. Książ 11 mar­ca
zmia­na z 26.02
8-​9 maja
zmia­na z 26-27.04
pobierz pobierz zt_2013-ksiaz_1
m, wlkp, sp Bogusławice 6
maja
3-​4 lipca
zmia­na z 4-5.07
pobierz pobierz zt_2013-boguslawice_zaprzeg_1
śl. Książ 14 ma­ja
zmia­na z 7.05
12-​13 lipca
zmia­na z 5-6.07
pobierz pobierz zt_2013-ksiaz_2
galeria
m, wlkp, sp Bogusławice 15 lip­ca – 12-​13 września
Zakład od­wo­ła­ny
Print Friendly, PDF & Email