Selekcja

ZT 2014

 

Przedstawiamy ter­miny i wy­ni­ki prób dziel­no­ści, któ­rym zo­sta­ły pod­dane kla­cze ras szla­chet­nych w Zakładach Treningowych:

Trening wierz­cho­wy
Klacze
szla­chet­ne
Miejsce Kwalifikacje Próba
koń­co­wa
Kwalifikacje Wyniki Zdjęcie
zwy­cię­skiej kla­czy
m, wlkp, sp, zagr Bogusławice 17
mar­ca
16
ma­ja
zakwalifikowane pobierz
m, wlkp, sp, zagr Bielice 26
mar­ca
24
ma­ja
zakwalifikowane pobierz ZT_2014-Bielice_1
m, wlkp, sp, zagr Włocławek 3
kwiet­nia
2
czerw­ca
zakwalifikowane pobierz ZT_2014-Wloclawek_1
m, wlkp, sp, zagr Doruchów 4
kwiet­nia
3
czerw­ca
zakwalifikowane pobierz ZT_2014-Doruchow_1
m, wlkp, sp, zagr Bogusławice 23 ma­ja – 22 lip­ca
Zakład od­wo­ła­ny
m, wlkp, sp, zagr Włocławek 18 wrze­śnia – 17 li­sto­pa­da
Zakład od­wo­ła­ny
m, wlkp, sp, zagr Doruchów 19
wrze­śnia
19 li­sto­pa­da
zmia­na z 18.11.
zakwalifikowane pobierz ZT_2014-Doruchow_2
m, wlkp, sp, zagr Bogusławice 29 wrze­śnia – 28 li­sto­pa­da
Zakład od­wo­ła­ny
m, wlkp, sp, zagr Bielice 10
paź­dzier­ni­ka
9
grud­nia
zakwalifikowane pobierz ZT_2014-Bielice_2

 

Trening za­przę­go­wy
Klacze
szla­chet­ne
Miejsce Kwalifikacje Próba
koń­co­wa
Kwalifikacje Wyniki Zdjęcie
zwy­cię­skiej kla­czy
śl. Książ 11
lu­te­go
11-​12
kwiet­nia
zakwalifikowane pobierz ZT_2014-Ksiaz_1
galeria
śl. Książ 6
ma­ja
4-​5
lip­ca
zakwalifikowane pobierz ZT_2014-Ksiaz_2
galeria
m, wlkp, sp, zagr, śl. Bogusławice 9
ma­ja
7-​8
lip­ca
zakwalifikowane pobierz ZT_2014-Boguslawice_zaprzeg_1
galeria
m, wlkp, sp, zagr, śl. Bogusławice 21
lip­ca
22-​23 wrze­śnia
zmia­na z 18-19.09.
zakwalifikowane pobierz ZT_2014-Boguslawice_zaprzeg_2
galeria