Selekcja

ZT 2014

 

Przedstawiamy ter­miny i wy­ni­ki prób dziel­no­ści, któ­rym zo­sta­ły pod­dane kla­cze ras szla­chet­nych w Zakładach Treningowych:

Trening wierz­cho­wy
Klacze
szlachetne
Miejsce Kwalifikacje Próba
końcowa
Kwalifikacje Wyniki Zdjęcie
zwy­cię­skiej klaczy
m, wlkp, sp, zagr Bogusławice 17
marca
16
maja
zakwalifikowane pobierz
m, wlkp, sp, zagr Bielice 26
marca
24
maja
zakwalifikowane pobierz ZT_2014-Bielice_1
m, wlkp, sp, zagr Włocławek 3
kwietnia
2
czerwca
zakwalifikowane pobierz ZT_2014-Wloclawek_1
m, wlkp, sp, zagr Doruchów 4
kwietnia
3
czerwca
zakwalifikowane pobierz ZT_2014-Doruchow_1
m, wlkp, sp, zagr Bogusławice 23 ma­ja – 22 lipca
Zakład od­wo­ła­ny
m, wlkp, sp, zagr Włocławek 18 wrze­śnia – 17 listopada
Zakład od­wo­ła­ny
m, wlkp, sp, zagr Doruchów 19
września
19 li­sto­pa­da
zmia­na z 18.11.
zakwalifikowane pobierz ZT_2014-Doruchow_2
m, wlkp, sp, zagr Bogusławice 29 wrze­śnia – 28 listopada
Zakład od­wo­ła­ny
m, wlkp, sp, zagr Bielice 10
października
9
grudnia
zakwalifikowane pobierz ZT_2014-Bielice_2

 

Trening za­przę­go­wy
Klacze
szlachetne
Miejsce Kwalifikacje Próba
końcowa
Kwalifikacje Wyniki Zdjęcie
zwy­cię­skiej klaczy
śl. Książ 11
lutego
11-​12
kwietnia
zakwalifikowane pobierz ZT_2014-Ksiaz_1
galeria
śl. Książ 6
maja
4-​5
lipca
zakwalifikowane pobierz ZT_2014-Ksiaz_2
galeria
m, wlkp, sp, zagr, śl. Bogusławice 9
maja
7-​8
lipca
zakwalifikowane pobierz ZT_2014-Boguslawice_zaprzeg_1
galeria
m, wlkp, sp, zagr, śl. Bogusławice 21
lipca
22-​23 września
zmia­na z 18-19.09.
zakwalifikowane pobierz ZT_2014-Boguslawice_zaprzeg_2
galeria
Print Friendly, PDF & Email