Selekcja

ZT 2014

 

Przedstawiamy ter­miny i wyni­ki prób dziel­no­ści, któ­rym zosta­ły pod­dane kla­cze ras szla­chet­nych w Zakładach Treningowych:

Trening wierz­cho­wy
Klacze
szla­chet­ne
Miejsce Kwalifikacje Próba
koń­co­wa
Kwalifikacje Wyniki Zdjęcie
zwy­cię­skiej kla­czy
m, wlkp, sp, zagr Bogusławice 17
mar­ca
16
maja
zakwa­li­fi­ko­wa­ne pobierz  
m, wlkp, sp, zagr Bielice 26
mar­ca
24
maja
zakwa­li­fi­ko­wa­ne pobierz ZT_2014-Bielice_1
m, wlkp, sp, zagr Włocławek 3
kwiet­nia
2
czerw­ca
zakwa­li­fi­ko­wa­ne pobierz ZT_2014-Wloclawek_1
m, wlkp, sp, zagr Doruchów 4
kwiet­nia
3
czerw­ca
zakwa­li­fi­ko­wa­ne pobierz ZT_2014-Doruchow_1
m, wlkp, sp, zagr Bogusławice 23 maja - 22 lip­ca
Zakład odwo­ła­ny
m, wlkp, sp, zagr Włocławek 18 wrze­śnia - 17 listo­pa­da
Zakład odwo­ła­ny
m, wlkp, sp, zagr Doruchów 19
wrze­śnia
19
listo­pa­da
zakwa­li­fi­ko­wa­ne pobierz ZT_2014-Doruchow_2
m, wlkp, sp, zagr Bogusławice 29 wrze­śnia - 28 listo­pa­da
Zakład odwo­ła­ny
m, wlkp, sp, zagr Bielice 10
paź­dzier­ni­ka
9
grud­nia
zakwa­li­fi­ko­wa­ne pobierz ZT_2014-Bielice_2

 

Trening zaprzę­go­wy
Klacze
szla­chet­ne
Miejsce Kwalifikacje Próba
koń­co­wa
Kwalifikacje Wyniki Zdjęcie
zwy­cię­skiej kla­czy
śl. Książ 11
lute­go
11-12
kwiet­nia
zakwa­li­fi­ko­wa­ne pobierz ZT_2014-Ksiaz_1
gale­ria
śl. Książ 6
maja
4-5
lip­ca
zakwa­li­fi­ko­wa­ne pobierz ZT_2014-Ksiaz_2
gale­ria
m, wlkp, sp, zagr, śl. Bogusławice 9
maja
7-8
lip­ca
zakwa­li­fi­ko­wa­ne pobierz ZT_2014-Boguslawice_zaprzeg_1
gale­ria
m, wlkp, sp, zagr, śl. Bogusławice 21
lip­ca
22-23
wrze­śnia
zakwa­li­fi­ko­wa­ne pobierz ZT_2014-Boguslawice_zaprzeg_2
gale­ria
Print Friendly, PDF & Email