Selekcja

ZT 2015

 

Przedstawiamy ter­mi­ny i wy­ni­ki prób dziel­no­ści, któ­rym zo­sta­ły pod­da­ne kla­cze ras szla­chet­nych w Zakładach Treningowych:

Trening wierzchowy

Klacze
szla­chet­ne
Miejsce Kwalifikacje Próba
koń­co­wa
Kwalifikacje Wyniki Zdjęcie
zwy­cię­skiej kla­czy
m, wlkp, sp, zagr Bielice 27
lu­te­go
28
kwiet­nia
pobierz pobierz ZT_2015-Bielice_1.JPG
m, wlkp, sp, zagr Doruchów 2
kwiet­nia
1
czerw­ca
pobierz pobierz  
m, wlkp, sp, zagr Bogusławice 3
kwiet­nia
2
czerw­ca
pobierz pobierz ZT_2015-Boguslawice_1
m, wlkp, sp, zagr Bogusławice 19 czerw­ca – 18 sierp­nia
Zakład od­wo­ła­ny
m, wlkp, sp, zagr Doruchów 7
wrze­śnia
6
li­sto­pa­da
pobierz pobierz  
m, wlkp, sp, zagr Bielice 9
paź­dzier­ni­ka
8
grud­nia
pobierz pobierz ZT_2015-Bielice_2

 

Trening zaprzęgowy

Klacze
szla­chet­ne
Miejsce Kwalifikacje Próba
koń­co­wa
Kwalifikacje Wyniki Zdjęcie
zwy­cię­skiej kla­czy
śl. Książ 10
lu­te­go
10-​11
kwiet­nia
pobierz pobierz ZT_2015-Ksiaz_1.JPG
galeria galeria
m, wlkp, sp, zagr, śl.* Bogusławice 26 lu­te­go – 27-​28 kwiet­nia
Zakład od­wo­ła­ny
m, wlkp, sp, zagr, śl.* Klikowa 10
mar­ca
8-​9
ma­ja
pobierz pobierz ZT_2015-Klikowa_1.JPG
galeria
i film
śl. Książ 21
kwiet­nia
19-​20
czerw­ca
pobierz pobierz ZT_2015-Ksiaz_2
m, wlkp, sp, zagr, śl.* Bogusławice 5
ma­ja
3-​4
lip­ca
pobierz pobierz ZT_2015-Boguslawice_zaprzeg_2
m, wlkp, sp, zagr, śl.* Klikowa 7
lip­ca
4-​5
wrze­śnia
pobierz pobierz ZT_2015-Klikowa_2
galeria