Selekcja

ZT 2016

 

Przedstawiamy ter­mi­ny i wy­ni­ki prób dziel­no­ści, któ­rym zo­sta­ły pod­da­ne kla­cze ras szla­chet­ny­ch w Zakładach Treningowych:

Trening wierzchowy

Klacze
szla­chet­ne
Miejsce Kwalifikacje Próba
koń­co­wa
Kwalifikacje Wyniki Zdjęcie
zwy­cię­skiej kla­czy
m, wlkp, sp, za­gr Bielice 19
lu­te­go
19
kwiet­nia
pobierz  pobierz ZT_2016-Bielice_1
m, wlkp, sp, za­gr Doruchów 14
mar­ca
13
ma­ja
pobierz pobierz ZT_2016-Doruchow_1
m, wlkp, sp, za­gr Doruchów 5
wrze­śnia
4
li­sto­pa­da
pobierz pobierz  
m, wlkp, sp, za­gr Bielice 7
paź­dzier­ni­ka
6
grud­nia
pobierz pobierz  ZT_2016-Bielice_2

Trening zaprzęgowy

Klacze
szla­chet­ne
Miejsce Kwalifikacje Próba
koń­co­wa
Kwalifikacje Wyniki Zdjęcie
zwy­cię­skiej kla­czy
śl. Książ 16
lu­te­go
15-​16
kwiet­nia
pobierz pobierz ZT_2016-Ksiaz_1
m, wlkp, sp, za­gr, śl.* Klikowa 8
mar­ca
6-​7
ma­ja
pobierz pobierz ZT_2016-Klikowa_1
m, wlkp, sp, za­gr, śl.* Bogusławice 18
kwiet­nia
16-​17
czerw­ca
pobierz  pobierz ZT_2016-Boguslawice_1
śl. Książ 4 ma­ja
zmia­na z 26.04.
1-​2 lip­ca
zmia­na z 24-25.06.
pobierz pobierz  ZT_2016-Ksiaz_2
m, wlkp, sp, za­gr, śl.* Klikowa 5
lip­ca
5-​6
wrze­śnia
zmia­na z 2-3.09.
pobierz  pobierz  
m, wlkp, sp, za­gr, śl.* Bogusławice 8
sierp­nia
6-​7
paź­dzier­ni­ka
Zakład od­wo­ła­ny 

 

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube