Selekcja

ZT 2016

 

Przedstawiamy ter­mi­ny i wy­ni­ki prób dziel­no­ści, któ­rym zo­sta­ły pod­da­ne kla­cze ras szla­chet­nych w Zakładach Treningowych:

Trening wierzchowy

Klacze
szla­chet­ne
Miejsce Kwalifikacje Próba
koń­co­wa
Kwalifikacje Wyniki Zdjęcie
zwy­cię­skiej kla­czy
m, wlkp, sp, zagr Bielice 19
lu­te­go
19
kwiet­nia
pobierz pobierz ZT_2016-Bielice_1
m, wlkp, sp, zagr Doruchów 14
mar­ca
13
ma­ja
pobierz pobierz ZT_2016-Doruchow_1
m, wlkp, sp, zagr Doruchów 5
wrze­śnia
4
li­sto­pa­da
pobierz pobierz  
m, wlkp, sp, zagr Bielice 7
paź­dzier­ni­ka
6
grud­nia
pobierz pobierz ZT_2016-Bielice_2

 

Trening zaprzęgowy

Klacze
szla­chet­ne
Miejsce Kwalifikacje Próba
koń­co­wa
Kwalifikacje Wyniki Zdjęcie
zwy­cię­skiej kla­czy
śl. Książ 16
lu­te­go
15-​16
kwiet­nia
pobierz pobierz ZT_2016-Ksiaz_1
m, wlkp, sp, zagr, śl.* Klikowa 8
mar­ca
6-​7
ma­ja
pobierz pobierz ZT_2016-Klikowa_1
m, wlkp, sp, zagr, śl.* Bogusławice 18
kwiet­nia
16-​17
czerw­ca
pobierz pobierz ZT_2016-Boguslawice_1
śl. Książ 4 ma­ja
zmia­na z 26.04.
1-​2 lip­ca
zmia­na z 24-25.06.
pobierz pobierz ZT_2016-Ksiaz_2
m, wlkp, sp, zagr, śl.* Klikowa 5
lip­ca
5-​6 wrze­śnia
zmia­na z 2-3.09.
pobierz pobierz  
m, wlkp, sp, zagr, śl.* Bogusławice 8 sierp­nia – 6-​7 paź­dzier­ni­ka
Zakład od­wo­ła­ny