Selekcja

ZAKŁADY TRENINGOWE OGIERÓW 2017

 

UWAGA! Obligatoryjne ubezpieczenia koni w Zakładach Treningowych

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z komunikatem do­ty­czą­cym za­kła­dów tre­nin­go­wych dla ogie­rów w 2017 r.

Regulamin kwalifikacji

Postanowienia szcze­gó­ło­we:

Przedstawiamy ter­mi­ny i wy­ni­ki prób dziel­no­ści, któ­rym zo­sta­ły pod­da­ne ogie­ry ras szla­chet­nych w Zakładach Treningowych:

2017
Ogiery Miejsce Kwalifikacje Próba
koń­co­wa
Katalog Kwalifikacje Wyniki
szla­chet­ne – m, wlkp, sp i im­port.
(tre­ning wierz­cho­wy
Leszno 23-​24
ma­ja
17-​18
paź­dzier­ni­ka
pobierz pobierz  
Białka 30-​31
ma­ja
pobierz  
ślą­skie oraz m, wlkp, sp i im­port.
(tre­ning za­przę­go­wy)
Leszno 23-​24
ma­ja
6-​7
paź­dzier­ni­ka
 pobierz pobierz  
Białka 30-​31
ma­ja
 
Książ 7-​8
sierp­nia
pobierz  

Zakłady treningowe przeprowadzone w poprzednich latach

Starsze roczniki można znaleźć na starej wersji naszej strony.