Selekcja

ZAKŁADY TRENINGOWE OGIERÓW 2017

 

Przedstawiamy ter­mi­ny i wy­ni­ki prób dziel­no­ści, któ­rym zo­sta­ły pod­da­ne ogie­ry ras szla­chet­ny­ch w Zakładach Treningowych:

2017
Ogiery Miejsce Kwalifikacje Próba
koń­co­wa
Katalog Kwalifikacje Wyniki
ślą­skie oraz m, wlkp, sp i im­port.
(tre­ning za­przę­go­wy)
ZT Książ 7-​8 sierp­nia 6-​7 paź­dzier­ni­ka      
   

Zakłady treningowe przeprowadzone w poprzednich latach

Starsze roczniki można znaleźć na starej wersji naszej strony.

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube