Selekcja

ZAKŁADY TRENINGOWE OGIERÓW 2017

 

UWAGA! Obligatoryjne ubezpieczenia koni w Zakładach Treningowych

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z komunikatem do­ty­czą­cym za­kła­dów tre­nin­go­wych dla ogie­rów w 2017 r.

Postanowienia szcze­gó­ło­we:

Program wierzchowej polowej próby dzielności ogierów.

Przedstawiamy terminy i wyniki prób dzielności, którym zostały poddane ogiery ras szlachetnych w Zakładach Treningowych:

2017
Ogiery Miejsce Kwalifikacje Próba koń­co­wa
ter­min ka­ta­log wy­ni­ki ter­min ka­ta­log wy­ni­ki
szla­chet­ne – m, wlkp,
sp i import.
(tre­ning wierzchowy)
Leszno 23-​24
maja
pobierz pobierz

18-​19
października
zmia­na
z 17-18.10.

katalog

 film

szlachetne

Białka 30-​31
maja
pobierz
ślą­skie oraz m, wlkp,
sp i import.
(tre­ning zaprzęgowy)
Leszno 23-​24
maja
pobierz 6-​7
października
szlachetne
Białka 30-​31
maja
Książ 7-​8
sierpnia
pobierz pobierz śląskie
filmy

Zakłady treningowe przeprowadzone w poprzednich latach

Starsze roczniki można znaleźć na starej wersji naszej strony.

Print Friendly, PDF & Email