Selekcja

ZAKŁADY TRENINGOWE OGIERÓW 2017

 

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z komunikatem do­ty­czą­cym za­kła­dów tre­nin­go­wych dla ogie­rów w 2017 r.

Regulamin kwalifikacji

Postanowienia szcze­gó­ło­we:

Przedstawiamy ter­mi­ny i wy­ni­ki prób dziel­no­ści, któ­rym zo­sta­ły pod­da­ne ogie­ry ras szla­chet­nych w Zakładach Treningowych:

2017
Ogiery Miejsce Kwalifikacje Próba
koń­co­wa
Katalog Kwalifikacje Wyniki
szla­chet­ne – m, wlkp, sp i im­port. (tre­ning wierz­cho­wy Leszno 23-​24 ma­ja 17-​18 paź­dzier­ni­ka pobierz  pobierz  
Białka 30-​31 ma­ja pobierz   
ślą­skie oraz m, wlkp, sp i im­port. (tre­ning za­przę­go­wy) Leszno 23-​24 ma­ja 6-​7 paź­dzier­ni­ka   pobierz  
Białka 30-​31 ma­ja    
ZT Książ 16 sierp­nia    

Zakłady treningowe przeprowadzone w poprzednich latach

Starsze roczniki można znaleźć na starej wersji naszej strony.

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube