Selekcja

ZAKŁADY TRENINGOWE OGIERÓW 2016

 

Przedstawiamy ter­miny i wy­niki prób dziel­no­ści, któ­rym zo­stały pod­dane ogiery ras szla­chet­nych w Zakładach Treningowych:

2016
Ogiery Miejsce Kwalifikacje Próba
koń­cowa
Katalog Kwalifikacje Wyniki
szla­chetne – m, wlkp, sp i im­port.
(tre­ning wierz­chowy)
 ZT Bielice  19-​21 czerwca 28-​29 wrze­śnia pobierz  pobierz  pobierz
ślą­skie oraz m, wlkp, sp i im­port.
(tre­ning za­przę­gowy)
ZT Książ 16 sierp­nia 14-​15 paź­dzier­nika pobierz  o. śląskie  o. śląskie
o. szlachetne o. szlachetne

Zakłady treningowe przeprowadzone w poprzednich latach

Starsze roczniki można znaleźć na starej wersji naszej strony.

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube