Selekcja

ZT 2010

 

2010
Ogiery Miejsce Kwalifikacje Próba koń­co­wa Kwalifikacje Wyniki
ras szla­chet­nych
(tre­ning za­przę­go­wy)
Gniezno 14 czerw­ca 20 wrze­śnia pobierz pobierz
ras szla­chet­nych
(tre­ning wierz­cho­wy)
Biały Bór 15-​16 czerw­ca 21-​22 wrze­śnia pobierz pobierz
ra­sy ma­ło­pol­skiej
(tre­ning wierz­cho­wy)
Bogusławice 17-​18 czerw­ca 23-​24 wrze­śnia pobierz pobierz
ra­sy ślą­skiej
(tre­ning za­przę­go­wy)
Książ 25 sierp­nia 22-​23 paź­dzier­ni­ka pobierz pobierz