Selekcja

ZT 2011

 

Przedstawiamy ter­mi­ny na­bo­rów oraz prób dziel­no­ści, a tak­że zasady kwalifikacji ogierów ras szla­chet­nych do tre­nin­gu w ZT w se­zo­nie 2011.

2011
Ogiery Miejsce Kwalifikacje Próba koń­co­wa Katalog Kwalifikacje Wyniki
ras szla­chet­nych
(tre­ning za­przę­go­wy)
Gniezno 17 czerw­ca 26 wrze­śnia pobierz pobierz  pobierz
galeria
ras szla­chet­nych – m, wlkp, sp i im­port.
(tre­ning wierz­cho­wy)
Bogusławice 20-​21 czerw­ca 27-​28 wrze­śnia pobierz pobierz pobierz
filmy
ra­sy ślą­skiej
(tre­ning za­przę­go­wy)
Książ 9 sierp­nia 7-​8 paź­dzier­ni­ka pobierz pobierz pobierz
galeria