Selekcja

ZT 2012

 

Przedstawiamy ter­mi­ny na­bo­rów oraz prób dziel­no­ści, a tak­że zasady kwalifikacji ogie­rów ras szla­chet­nych do tre­nin­gu w ZT w se­zo­nie 2012.

2012
Ogiery Miejsce Kwalifikacje Próba koń­co­wa Katalog Kwalifikacje Wyniki
szla­chet­ne – m, wlkp, sp i im­port.
(tre­ning wierz­cho­wy)
Bogusławice 18-​19 czerw­ca 26-​27 wrze­śnia pobierz pobierz pobierz
filmy filmygaleria
szla­chet­ne
(tre­ning za­przę­go­wy)
Gniezno 20 czerw­ca 28 wrze­śnia pobierz pobierz
galeria galeria
ślą­skie
(tre­ning za­przę­go­wy)
Książ 14 sierp­nia 12-​13 paź­dzier­ni­ka pobierz pobierz pobierz
galeria filmygaleria