Selekcja

ZT 2013

 

Przedstawiamy ter­mi­ny i wy­ni­ki prób dziel­no­ści, któ­rym zo­sta­ły pod­da­ne ogie­ry ras szla­chet­nych w Zakładach Treningowych:

2013
Ogiery Miejsce Kwalifikacje Próba koń­co­wa Katalog Kwalifikacje Wyniki
szla­chet­ne – m, wlkp, sp i im­port.
(tre­ning wierz­cho­wy)
Bogusławice 24-​25 czerw­ca 2-​3 paź­dzier­ni­ka pobierz pobierz pobierz
galeria filmy, galeria 1galeria 2
ślą­skie oraz m, wlkp, sp i im­port.
(tre­ning za­przę­go­wy)
Książ 13 sierp­nia 11-​12 paź­dzier­ni­ka pobierz pobierz

o. śląskie

galeria o. szlachetne