Selekcja

ZT 2014

 

Przedstawiamy ter­mi­ny i wy­ni­ki prób dziel­no­ści, któ­rym zo­sta­ły pod­da­ne ogie­ry ras szla­chet­nych w Zakładach Treningowych:

2014
Ogiery Miejsce Kwalifikacje Próba
koń­co­wa
Katalog Kwalifikacje Wyniki
szla­chet­ne – m, wlkp, sp i im­port.
(tre­ning wierz­cho­wy)
Bielice 24-​25
czerw­ca
1-​2
paź­dzier­ni­ka
zmia­na z 2-3.10.
pobierz pobierz pobierz
film
ślą­skie oraz m, wlkp, sp i im­port.
(tre­ning za­przę­go­wy)
Książ 12
sierp­nia
10-​11
paź­dzier­ni­ka
pobierz pobierz o. śląskie
o. szlachetne