Selekcja

ZT 2015

 

Przedstawiamy ter­mi­ny i wy­ni­ki prób dziel­no­ści, któ­rym zo­sta­ły pod­da­ne ogie­ry ras szla­chet­nych w Zakładach Treningowych:

2015
Ogiery Miejsce Kwalifikacje Próba
koń­co­wa
Katalog Kwalifikacje Wyniki
szla­chet­ne – m, wlkp, sp i im­port.
(tre­ning wierz­cho­wy)
Bielice  22-​23
czerw­ca
 30 wrze­śnia
– 1 paź­dzier­ni­ka

pobierz

dodatek do kat.

pobierz pobierz
filmygaleria
ślą­skie oraz m, wlkp, sp i im­port.
(tre­ning za­przę­go­wy)
Książ  18
sierp­nia
16-​17 paź­dzier­ni­ka pobierz pobierz o. śląskie
o. szlachetne