Sprawy związkowe

Kalendarz obchodów 120-​lecia PZHK (2015 r.)

 

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową poświęconą 120-letniej działalności PZHK

Luty
19-​22. CAVALIADA TOUR LUBLIN
– Międzynarodowe Zawody w Skokach przez Przeszkody CSI
– Halowy Puchar Polski w Zaprzęgach Parokonnych
Targi Lublin
PZHK
LZHK Lublin
23-​24. Doroczny Jarmark Koński „WSTĘPY”
II Ogólnopolski Pokaz Hodowlany i Użytkowy ogierów
Skaryszew
WZHK Warszawa o/​Radom
Marzec
7. II po­kaz ogie­rów w Glinnej Glinna
ZZHK Szczecin
12-​15. CAVALIADA TOUR WARSZAWA Warszawa – Torwar
PZHK
22. Festiwal Sztuki Jeździeckiej Warszawa
PZHK
Maj
15-​17. XXVII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych Poznań
PZHK
31. VI Świę­to­krzy­ski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy PKZ Wólka Tarłowska
OZHK Kielce
Czerwiec
13-​14. „Szlakiem Konia Huculskiego”
XV Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Huculskiej
– Małopolskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi
Klikowa
MZHK Kraków
PZHK
13-​14. IX Mazowiecka Wystawa Klaczy Hodowlanych oraz Amatorskie Zawody Zaprzęgowe MODR Poświętne k/​Płońska
WZHK Warszawa
20. IV po­lo­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy szla­chet­nych w Glinnej Glinna
ZZHK Szczecin
20-​21. „Święto Konia Małopolskiego”
– IX Regionalny Czempionat Hodowlany Koni Małopolskich
– II Małopolskie Zawody Strażackich Sikawek Konnych
Klikowa
OZHK Rzeszów
MZHK Kraków
26-​28. X Świętokrzyska Ścieżka Huculska Sielec k/​Staszowa
OZHK Kielce
27. Czempionat źre­biąt 1- i 2-​letnich ra­sy śląskiej Poręba k/​Góry Św. Anny
ŚOZHK Katowice
27-​28. Wystawa Zwierząt Hodowlanych Szepietowo
WZHK Białystok
28. II Młodzieżowy Czempionat Koni Ras Zimnokrwistych Marynin k/​Radzynia Podlaskiego
LZHK Lublin
Lipiec
5. Regionalna Wystawa Koni Skaryszew
WZHK Warszawa o/​Radom
11-​12. X Wystawa Koni Zimnokrwistych Oleszyce
OZHK Rzeszów
11-​12. XVI Świę­to­krzy­ski Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich Błonia Opatowieckie
OZHK Kielce
12. XI Krajowy Czempionat Koni Rasy Śląskiej SO Książ
OZHK Wrocław
PZHK
18-​19. XIV Ogólnopolski Czempionat Młodzieży Koni Ras Zimnokrwistych
II Specjalistyczna Wystawa ko­ni Ardeńskich, Sokólskich i Sztumskich
SO Kętrzyn
W-​MZHK Olsztyn
PZHK
25-​26. XVIII Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich SO Białka
LZHK Lublin
PZHK
Sierpień
8-​9. I Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia o Trofeum Śląska Koszęcin
21-​23. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w sko­kach przez przeszkody Drzonków
PZHK
21-​23. Ogólnopolski Czempionat Koni ra­sy Polski Koń Szlachetny Półkrwi Drzonków
PZHK
28-​30. XV Pożegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej Rudawka Rymanowska
OZHK Rzeszów
29-​30. XVI Krajowa Wystawa Koników Polskich „Tarpaniada” – czem­pio­nat mło­dzie­żo­wy, po­lo­we pró­by dziel­no­ści, wpis mło­dych ogie­rów do księ­gi, se­mi­na­rium naukowe Sieraków Wlkp.
ZHKWlkp Gniezno
PZHK
Wrzesień
5. XIII Warmińsko-​Mazurski Czempionat Źrebiąt Ras Szlachetnych SK Rzeczna
W-​MZHK Olsztyn
6. Czempionat źre­biąt rocz­nych i dwu­let­nich oraz źre­biąt pod mat­ka­mi w ty­pie szlachetnym SK Udórz
ŚOZHK Katowice
12-​13. XII Zachodniopomorska Wystawa Hodowlana Koni Barzkowice
ZZHK Szczecin
12-​13. „Klikowska Parada Konna”
VII Wojewódzki Czempionat Hodowlany Koni Rasy Śląskiej
IV Czempionat Hodowlany Koni Zimnokrwistych
Klikowa
OZHK Rzeszów
MZHK Kraków
18-​19. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w spor­to­wych raj­dach konnych Dobrodzień
PZHK
18-​20. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w WKKW Strzegom
PZHK
18-​20. Ogólnopolski Czempionat Hodowlany i Użytkowy Koni Rasy Huculskiej
„XXI Dni Huculskie”
SKH – Gładyszów
MZHK Kraków
PZHK
19. Wystawa-​Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Skaryszew
WZHK Warszawa o/​Radom
19-​20. Ogólnopolski Czempionat Koni Rasy Wielkopolskiej Wolica k/​Kalisza
ZHKWlkp Gniezno
PZHK
25-​27. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w ujeżdżeniu Strzegom
PZHK
26. Wystawa-​Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty KJ Aromer – Józefin
WZHK Warszawa
Październik
5-​6. Wystawa-​Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Janów
WZHK Białystok
9-​11. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w po­wo­że­niu za­przę­ga­mi jednokonnymi Strzegom
PZHK
Grudzień
10-​13. CAVALIADA TOUR POZNAŃ
Gala ob­cho­dów 120-​lecia PZHK
Aukcja „Teraz Polskie Konie”
Poznań
PZHK
Print Friendly, PDF & Email