Sprawy związkowe

KONTAKT

 

Biuro PZHK je­st czyn­ne od po­nie­dział­ku do piąt­ku w go­dzi­na­ch 800 – 1600

ul. Koszykowa 60/​62 m. 16
00-​673 Warszawa

Sekretariat tel. 22 628-​03-​61, 22 629-​95-​31, 22 628-​98-​38
Dział Ksiąg Stadnych i Identyfikacji tel. 22 621-​85-​80
Fax: 22 628-​68-​79

Numer kon­ta ban­ko­we­go
68 1240 6175 1111 0000 4571 0410

Rzetelna firma

Polski Związek Hodowców Koni nie udzie­la in­for­ma­cji han­dlo­wy­ch, ta­ki­ch jak np. da­ne o wła­ści­cie­la­ch ko­ni
czy o miej­sca­ch ich prze­by­wa­nia.

Kontakt z pracownikami biura PZHK

 

DYREKTOR SEKRETARIAT KSIĘGOWOŚĆ
Andrzej Stasiowski Marzena Woźbińska
hodowla@pzhk.pl
Piotr Wojciechowski
finanse@pzhk.pl
Starszy spe­cja­li­sta ds.
or­ga­ni­za­cyj­ny­ch i ho­dow­la­ny­ch
Hanna Wojtkowska-​Lipka
finanse@pzhk.pl
Agnieszka Szymańska
szymanska@pzhk.pl
DZIAŁ IT DZIAŁ HODOWLANY DZIAŁ KSIĄG STADNYCH
I IDENTYFIKACJI
Mieczysław Staśkiewicz Paulina Peckiel
peckiel@pzhk.pl
Grażyna Kujawska
kujawska@pzhk.pl
Barbara Lewandowska-​Wawer
wawer@pzhk.pl
Anna Cuber
cuber@pzhk.pl
Alicja Staśkiewicz
w za­stęp­stwie za Patrycję Wojciechowską
ksiegi@pzhk.pl
Karolina Kisiel-​Cichocka
w za­stęp­stwie za Katarzynę Izak
kisiel@pzhk.pl
Kamila Żuchowska
zuchowska@pzhk.pl
Elżbieta Strzelichowska
strzelichowska@pzhk.pl
Alicja Kuśmierczak
w za­stęp­stwie za Agnieszkę Wróblewską-​Tonderę
kusmierczak@pzhk.pl
Mira Suwała
suwala@pzhk.pl

 

Mapa dojazdu

 

W sprawach wystawienia paszportu koniowatego lub dokonania zmiany właściciela
prosimy kontaktować się z Okręgowymi / Wojewódzkimi Związkami Hodowców Koni.

KONTAKT DO OKRĘGOWYCH /​ WOJEWÓDZKICH ZWIĄZKÓW HODOWCÓW KONI:

Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Białymstoku
15-​094 Białystok, ul. M. Curie-​Skłodowskiej 3 pok. 99
tel./fax. 85 742-​14-​84
e-​mail: wzhk@interia.pl
Dyrektor – Marek Niewiński

Kujawsko-Pomorski Związek Hodowców Koni
85-​090 Bydgoszcz, al. Powstańców Wielkopolskich 10 pok.43
tel. 52 322-​11-​97, fax. 52 525-​69-​88
e-​mail: kpzhk@wp.pl
Kierownik – Jarosław Lewandowski

Związek Hodowców Koni Wielkopolskich
62-​200 Gniezno, ul. Kłeckoska 14
tel. 61 847-​14-​52, 61 825-​04-​33, fax. wew.28
e-​mail: biuro@wzhk.pl
Dyrektor – Jarosław Szymoniak

Śląsko-Opolski Związek Hodowców Koni
40-​172 Katowice, ul. Grabowa 1A
tel./fax. 32 259-​95-​99
e-​mail: biuro@ozhk-katowice.pl
Dyrektor – Maciej Wyszomirski

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Kielcach
25-​501 Kielce, ul. Sienkiewicza 76, p. 17, 2
tel./fax. 41 343-​02-​28, kom. 782-​030-​855
e-​mail: ozhk-kielce@wp.pl
Kierownik – Wojciech Semik

Małopolski Związek Hodowców Koni
30-​867 Kraków, ul. Konrada Wallenroda 59/​104
tel. 12 657-​02-​15, 12 657-​02-​25, fax. 12 657-​02-​16
e-​mail: ozhk_krakow@poczta.onet.pl
Dyrektor – Teresa Pracuch

Lubelski Związek Hodowców Koni
20-​209 Lublin, ul. Mełgiewska 7/​9 bl. 1
tel./fax. 81 746-​20-​94
e-​mail: lzhk@tlen.pl
Dyrektor – Jacek Kozik

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Łodzi
90-​117 Łódź, ul. Narutowicza 7/​9 pok. 436
tel./fax. 42 632-​05-​59
e-​mail: ozhklodz@o2.pl
Dyrektor – Tadeusz Głoskowski

Pomorski Związek Hodowców Koni
82-​200 Malbork, al. Wojska Polskiego 91
tel./fax. 55 272-​31-​25
e-​mail: malbork@pomzhk.pl
Dyrektor – Andrzej Kopczyk

Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Koni
10-​044 Olsztyn, ul. Niepodległości 53/​55 p.309
tel./fax. 89 535-​95-​81
e-​mail: konie_olsztyn@tlen.pl
Kierownik – Marek Morawiec

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie
35-​959 Rzeszów, ul. Fredry 4
tel./fax. 17 852-​74-​94
e-​mail: ozhkrzeszow@poczta.onet.pl
Dyrektor – Marek Gibała

Zachodniopomorski Związek Hodowców Koni
70-​772 Szczecin, ul. Bagienna 36C
tel. 91 424-​09-​05, fax. 91 424-​09-​06
e-​mail: biuro@zzhk.pl
Kierownik – Edward Trzemżalski

Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie
05-​270 Marki, ul. Zagłoby 49
tel. 22 771-​20-​17, 22 831-​21-​78, fax. 22 826-​35-​63
e-​mail: wzhk.waw@gmail.com
Dyrektor – Barbara Galuba

Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie – Oddział Radom
26-​600 Radom, ul. Wernera 33/​37, pok. 210
tel./fax. 48 362-​51-​69
e-​mail: strefa_konia@o2.pl
Dyrektor – Jacek Hebda

Okręgowy Związek Hodowców Koni we Wrocławiu
51-​642 Wrocław, ul. Olszewskiego 7
tel. 71 321-​25-​53, fax. 71 759-​18-​45
e-​mail: ozhk.wroclaw@interia.pl
Kierownik – Beata Kapica

Związek Hodowców Koni Ziemi Lubuskiej
65-​520 Zielona Góra, ul. Ptasia 2
tel./fax. 68 326-​25-​41
e-​mail: zhkzl@wp.pl
Kierownik – Marek Żuławski

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube