Sprawy związkowe

KONTAKT

 

W sprawach wystawienia paszportu koniowatego lub dokonania zmiany właściciela
prosimy kontaktować się Okręgowymi / Wojewódzkimi Związkami Hodowców Koni.

 

Biuro PZHK jest czyn­ne od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 800 - 1600

ul. Koszykowa 60/62 m. 16
00-673 Warszawa

Sekretariat tel. 22 628-03-61, 22 629-95-31, 22 628-98-38
Fax: 22 628-68-79

Numer kon­ta ban­ko­we­go
68 1240 6175 1111 0000 4571 0410

Rzetelna firma

 

Polski Związek Hodowców Koni nie udzie­la infor­ma­cji han­dlo­wych, takich jak np. dane o wła­ści­cie­lach koni
czy o miej­scach ich prze­by­wa­nia.

 

Kontakt z pracownikami biura PZHK

DYREKTOR SEKRETARIAT KSIĘGOWOŚĆ
Andrzej Stasiowski Marzena Woźbińska
hodowla@pzhk.pl
Piotr Wojciechowski
finanse@pzhk.pl
Starszy spe­cja­li­sta ds.
orga­ni­za­cyj­nych i hodow­la­nych
  Hanna Wojtkowska-Lipka
na urlo­pie
Agnieszka Szymańska
szymanska@pzhk.pl
   
DZIAŁ IT DZIAŁ HODOWLANY DZIAŁ KSIĄG STADNYCH
I IDENTYFIKACJI
Mieczysław Staśkiewicz Paulina Peckiel
peckiel@pzhk.pl
Grażyna Kujawska
kujawska@pzhk.pl
Barbara Lewandowska-Wawer
wawer@pzhk.pl
Anna Cuber
cuber@pzhk.pl
Elżbieta Strzelichowska
strzelichowska@pzhk.pl
Katarzyna Izak
izak@pzhk.pl
Kamila Żuchowska
zuchowska@pzhk.pl
Mira Suwała
suwala@pzhk.pl
Karolina Kisiel-Cichocka
kisiel@pzhk.pl
Alicja Kuśmierczak
w zastęp­stwie za Agnieszkę Wróblewską-Tonderę
kusmierczak@pzhk.pl
Alicja Staśkiewicz
w zastęp­stwie za Patrycję Wojciechowską
ksiegi@pzhk.pl

 

Mapa dojazdu

Print Friendly, PDF & Email