Sprawy związkowe

KONTAKT

 

Biuro PZHK jest czynne od ponie­działku do piątku w godzi­nach 8:00 - 16:00

ul. Koszykowa 60/62 m. 16
00-673 Warszawa

Sekretariat tel. 22 628-03-61, 22 629-95-31, 22 628-98-38
Dział Ksiąg Stadnych i Identyfikacji tel. 22 621-85-80
Fax: 22 628-68-79

Numer konta ban­ko­wego
68 1240 6175 1111 0000 4571 0410

Rzetelna firma

Polski Związek Hodowców Koni nie udziela infor­ma­cji han­dlo­wych, takich jak np. dane o wła­ści­cie­lach koni
czy o miej­scach ich przebywania.

W spra­wach wysta­wie­nia pasz­portu konio­wa­tego lub doko­na­nia zmiany wła­ści­ciela
pro­simy kon­tak­to­wać się z Okręgowymi / Wojewódzkimi Związkami Hodowców Koni.

 

Kontakt z pra­cow­ni­kami biura PZHK

 

DYREKTOR SEKRETARIAT KSIĘGOWOŚĆ
Andrzej Stasiowski Marzena Woźbińska
hodowla@pzhk.pl
Piotr Wojciechowski
finanse@pzhk.pl
Starszy spe­cja­li­sta ds.
orga­ni­za­cyj­nych i hodowlanych
Hanna Wojtkowska-Lipka
finanse@pzhk.pl
Agnieszka Szymańska
szymanska@pzhk.pl
DZIAŁ IT DZIAŁ HODOWLANY DZIAŁ KSIĄG STADNYCH
I IDENTYFIKACJI
Mieczysław Staśkiewicz Paulina Peckiel
peckiel@pzhk.pl
Grażyna Kujawska
kujawska@pzhk.pl
Katarzyna Izak
izak@pzhk.pl
Anna Cuber
cuber@pzhk.pl
Patrycja Wojciechowska
ksiegi@pzhk.pl
Alicja Staśkiewicz
w zastęp­stwie za Barbarę Lewandowską-Wawer
a.staskiewicz@pzhk.pl
Kamila Żuchow­ska
zuchowska@pzhk.pl
Elżbieta Strzelichowska
strzelichowska@pzhk.pl
Alicja Kuśmierczak
w zastęp­stwie za Agnieszkę Wróblewską-Tonderę
kusmierczak@pzhk.pl
Mira Suwała
suwala@pzhk.pl

 

Mapa dojazdu

 

120 Lat Polskiego Związku Hodowców Koni
  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube