Sprawy związkowe

KONTAKT

 

Biuro PZHK jest czynne od po­nie­działku do piątku w go­dzi­nach 800 – 1600

ul. Koszykowa 60/​62 m. 16
00-​673 Warszawa

Sekretariat tel. 22 628-​03-​61, 22 629-​95-​31, 22 628-​98-​38
Dział Ksiąg Stadnych i Identyfikacji tel. 22 621-​85-​80
Fax: 22 628-​68-​79

Numer konta ban­ko­wego
68 1240 6175 1111 0000 4571 0410

Rzetelna firma

Polski Związek Hodowców Koni nie udziela in­for­ma­cji han­dlo­wych, ta­kich jak np. dane o wła­ści­cie­lach koni
czy o miej­scach ich prze­by­wa­nia.

W spra­wach wy­sta­wie­nia paszportu koniowatego lub do­ko­na­nia zmiany wła­ści­ciela
pro­simy kon­tak­to­wać się z Okręgowymi / Wojewódzkimi Związkami Hodowców Koni.

 

Kontakt z pracownikami biura PZHK

 

DYREKTOR SEKRETARIAT KSIĘGOWOŚĆ
Andrzej Stasiowski Marzena Woźbińska
hodowla@pzhk.pl
Piotr Wojciechowski
finanse@pzhk.pl
Starszy spe­cja­li­sta ds.
or­ga­ni­za­cyj­nych i ho­dow­la­nych
Hanna Wojtkowska-​Lipka
finanse@pzhk.pl
Agnieszka Szymańska
szymanska@pzhk.pl
DZIAŁ IT DZIAŁ HODOWLANY DZIAŁ KSIĄG STADNYCH
I IDENTYFIKACJI
Mieczysław Staśkiewicz Paulina Peckiel
peckiel@pzhk.pl
Grażyna Kujawska
kujawska@pzhk.pl
Alicja Staśkiewicz
w za­stęp­stwie za Barbarę Lewandowską-​Wawer
a.staskiewicz@pzhk.pl
Anna Cuber
cuber@pzhk.pl
Patrycja Wojciechowska
ksiegi@pzhk.pl
Kamila Żuchowska
zuchowska@pzhk.pl
Elżbieta Strzelichowska
strzelichowska@pzhk.pl
Karolina Kisiel-​Cichocka
w za­stęp­stwie za Katarzynę Izak
kisiel@pzhk.pl
Alicja Kuśmierczak
w za­stęp­stwie za Agnieszkę Wróblewską-​Tonderę
kusmierczak@pzhk.pl
Mira Suwała
suwala@pzhk.pl

 

Mapa dojazdu

 

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube