Aktualności

Księgi Stadne w roku 2012

9 lutego 2012 · Kategoria: Wydawnictwo, · Rasa: ,

Polski Związek Hodowców Koni infor­muje, że w kwiet­niu br. zosta­nie wydana dru­kiem „Księga stadna koni rasy wiel­ko­pol­skiej” tom VII cz.1 ogiery - cena 80 zło­tych.
W 2012 roku zosta­nie także wydana dru­kiem „Księga stadna koni rasy ślą­skiej” tom VIII cz.1 ogiery - cena 80 zło­tych.
Osoby zain­te­re­so­wane zaku­pem w/w ksiąg pro­simy o zło­że­nie pisem­nego zamó­wie­nia do dnia 30 marca 2012 roku na adres księgi@pzhk.pl lub kujawska@pzhk.pl.

120 Lat Polskiego Związku Hodowców Koni
  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube