Aktualności

Księgi Stadne w roku 2012

9 lutego 2012 · Kategoria: Wydawnictwo, · Rasa: ,

Polski Związek Hodowców Koni in­for­muje, że w kwiet­niu br. zo­sta­nie wy­dana dru­kiem „Księga stadna koni rasy wiel­ko­pol­skiej” tom VII cz.1 ogiery – cena 80 zło­tych.
W 2012 roku zo­sta­nie także wy­dana dru­kiem „Księga stadna koni rasy ślą­skiej” tom VIII cz.1 ogiery – cena 80 zło­tych.
Osoby za­in­te­re­so­wane za­ku­pem w/​w ksiąg pro­simy o zło­że­nie pi­sem­nego za­mó­wie­nia do dnia 30 marca 2012 roku na ad­res księgi@pzhk.pl lub kujawska@pzhk.pl.

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube