Kalendarz imprez 2015

Kalendarz imprez 2015

 

orga­ni­zo­wa­nych lub współ­or­ga­ni­zo­wa­nych przez PZHK oraz OZHK/WZHK

Styczeń
 31.  III Pokaz Ogierów Hodowlanych Klikowa
MZHK Kraków
Luty
7. IV Czempionat Polski Północnej w sko­kach luzem TRW Kwidzyn Miłosna
PomZHK Malbork
10. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (śl.)
na 60-dniowy sta­cjo­narny tre­ning zaprzęgowy
Książ
PZHK
14. Wystawa - Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty KJ Aromer - Józefin
WZHK Warszawa
18. Zimowa kwa­li­fi­ka­cja ogie­rów zimnokrwistych TRW Kwidzyn Miłosna
PomZHK Malbork
19-22. CAVALIADA TOUR LUBLIN
- Międzynarodowe Zawody w Skokach przez Przeszkody CSI
- Halowy Puchar Polski w Zaprzęgach Parokonnych
Targi Lublin
PZHK
LZHK Lublin
23-24. Doroczny Jarmark Koński „WSTĘPY„
II Ogólnopolski Pokaz Hodowlany i Użytkowy ogierów
Skaryszew
WZHK Warszawa o/Radom
25. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr, śl.*)
na 60-dniowy sta­cjo­narny tre­ning zaprzęgowy
Bogusławice
PZHK
27. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr)
na 60-dniowy sta­cjo­narny tre­ning wierzchowy
Bielice
PZHK
28. Pokaz ogie­rów - roz­po­czę­cie Sezonu Hodowlanego 2015 Grabowiec k/Torunia
KPZHK Bydgoszcz
28. Pokaz ogie­rów licencjonowanych Wrocław - Partynice
OZHK Wrocław
28. Pokaz ogie­rów przed sezo­nem kopu­la­cyj­nym
Zmiana daty z 07.03.
ZSR Bolesławowo k/Skarszewów
PomZHK Malbork
Marzec
4-15. Lubelska Wystawa Zoologiczna ZOO Park Targi Lublin
LZHK Lublin
7. Pokaz ogie­rów Turek
ZHKWlkp Gniezno
10. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr, śl.*)
na 60-dniowy sta­cjo­narny tre­ning zaprzęgowy
Klikowa
PZHK
12-15. CAVALIADA TOUR WARSZAWA Warszawa - Torwar
PZHK
21. Pokaz hodow­lany ogie­rów kry­ją­cych w sezo­nie 2015 Wierzawice k/Leżajska
OZHK Rzeszów
22. Festiwal Sztuki Jeździeckiej Warszawa
PZHK
Kwiecień
2. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr)
na 60-dniowy sta­cjo­narny tre­ning wierzchowy
Doruchów
PZHK
3. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr)
na 60-dniowy sta­cjo­narny tre­ning wierzchowy
Bogusławice
PZHK
10-11. Zaprzęgowa próba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (śl.) Książ
PZHK
11. Zasadnicza Polowa Próba Dzielności Ogierów PKZ Bodzentyn (ew. Borków)
OZHK Kielce
12. Pokaz orki kon­nej i wio­sen­nych prac polowych Muzeum Wsi Lubelskiej
LZHK Lublin
14/16. Preselekcja ogie­rów w typie wierzchowym SK Udórz
ŚOZHK Katowice
18. I Podlaski Czempionat Ogierów Kryjących Szepietowo
WZHK Białystok
18. Kujawsko-Pomorski Czempionat Użytkowy (2- i 3- let­nie konie ras szla­chet­nych oce­niane w ruchu i sko­kach luzem)
Zmiana daty z 25.04.
Jarużyn
KPZHK Bydgoszcz
21. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (śl.)
na 60-dniowy sta­cjo­narny tre­ning zaprzęgowy
Książ
PZHK
22-24. Zjazd ESSA Sieraków
ZHKWlkp Gniezno
23. VIII Wiosenna Gala Koni rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty
- Zasadnicza polowa próba zaprzę­gowa ogie­rów starszych
Horodyszcze k/Wisznic
LZHK Lublin
25-26. Szkolenie zaprzę­gowe - pro­wa­dzący: Bartłomiej Kwiatek SK Udórz
ŚOZHK Katowice
27-28. Zaprzęgowa próba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr, śl.*) Bogusławice
PZHK
28. Wierzchowa próba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr) Bielice
PZHK
Maj
3. Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych Wapno
ZHKWlkp Gniezno
5. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr, śl.*)
na 60-dniowy sta­cjo­narny tre­ning zaprzęgowy
Bogusławice
PZHK
8-9. Zaprzęgowa próba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr, śl.*) Klikowa
PZHK
9. Targ Koński Pajęczno Pajęczno
OZHK Łódź
10. X Pokaz Wszechstronnego Wykorzystania Koni i Kuców Bychawa
LZHK Lublin
10. Regionalny Pokaz Koni Jastrzębia
WZHK Warszawa o/Radom
14. Polowa próba wierz­chowa kla­czy ras szlachetnych SK Janów Podlaski
LZHK Lublin
15-17. XXVII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych
regu­la­minszcze­gó­łowy program
Poznań
PZHK
ZHKWlkp Gniezno
16. Zrywka drewna w wer­sji spor­to­wej
Impreza odwo­łana z przy­czyn technicznych
Kępino k/Wejherowa
PomZHK Malbork
16-17. Kawaleryjski Turniej Jeździecki - Czterech Miast
Tarnowski Oddziału Jazdy im. V Pułku Strzelców Konnych
Klikowa
MZHK Kraków
17. Pielgrzymka hodow­ców i miło­śni­ków koni na Górze Św. Anny Poręba k/Góry Św. Anny
ŚOZHK Katowice
19. Przegląd źre­biąt ras zim­no­krwi­stych rocz­nych i dwuletnich Lubenka k/Łomaz
LZHK Lublin
23. Ścieżka Huculska Zalutyń k/Piszczaca
LZHK Lublin
23. Premiowanie źre­biąt Gniezno
ZHKWlkp Gniezno
23-24. „Majówka w Regietowie„
Próba dziel­no­ści + Eliminacje do Czempionatu Użytkowego
SKH - Gładyszów
MZHK Kraków
24. Majówka Konna w Parku Pszczyńskim – Towarzyskie zawody w powożeniu Pszczyna
OZHK Katowice
28. Premiowanie mło­dzieży zim­no­krwi­stej (roczne i 2-letnie konie zimnokrwiste) SK Nowe Jankowice
KPZHK Bydgoszcz
30. Próba dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej
Impreza odwo­łana
Bydgoszcz
KPZHK Bydgoszcz
30-31. III Czempionat Koni Ras Szlachetnych
- Preselekcja ogie­rów ras szla­chet­nych do Zakładów Treningowych
- Polowa próba wierz­chowa kla­czy ras szla­chet­nych
Impreza odwo­łana
Janów k/Chełma
LZHK Lublin
30-31. XX Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych ODR Sielinko
ZHKWlkp Gniezno
31. VI Świę­to­krzy­ski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy PKZ Wólka Tarłowska
OZHK Kielce
31. Czempionat Koni Rocznych i Dwuletnich (sokólskie) Dąbrowa Białostocka
WZHK Białystok
31. Święto Konia - Wystawa Hodowlana
Zmiana daty z 16.05.
Siedlec Trzebnicki
OZHK Wrocław
Czerwiec
1. Wierzchowa próba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr) Doruchów
PZHK
2. Wierzchowa próba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr) Bogusławice
PZHK
6. Wystawa Koni Rasy Śląskiej Pajęczno
OZHK Łódź
6-7. XXIV Pomorskie Targi Rolno-Przemysłowe,
Pomorska Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych
Lubań k/Kościerzyny
PomZHK Malbork
6-7. III Mistrzostwa Małopolskie w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi SKH - Gładyszów
MZHK Kraków
6-7. III Regionalna Wystawa Koni Rasy Małopolskiej, Huculskiej, Ślą­skiej i Polski Koń Zimnokrwisty
Amatorski Konkurs Powożenia Zaprzęgami Konnymi
Szczyrzyc
MZHK Kraków
7. IV Wojewódzkie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi Borki k/Nowodworu
LZHK Lublin
7. Wystawa Regionalna Drzonków
OZHK Wrocław
7. Spotkanie Hodowców Koni w Pajęcznie Pajęczno
OZHK Łódź
7. Wieruszowska Parada Konna OZHK Łódź
10. Polowa zaprzę­gowa próba dziel­no­ści kla­czy ras szlachetnych Obrowiec k/Hrubieszowa
LZHK Lublin
13-14. „Szlakiem Konia Huculskiego„
- XV Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Huculskiej
- Małopolskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi
Klikowa
MZHK Kraków
PZHK
13-14. IX Mazowiecka Wystawa Klaczy Hodowlanych oraz
Amatorskie Zwody Zaprzęgowe
MODR Poświętne k/Płońska
WZHK Warszawa
13-14. Konie i Powozy Rokosowo
ZHKWlkp Gniezno
14. Towarzyskie zawody zaprzę­gów jed­no­kon­nych i parokonnych Pszów
ŚOZHK Katowice
14. Czempionat Koni Rocznych i Dwuletnich (pkz i ardeny) Pomigacze
WZHK Białystok
19. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr)
na 60-dniowy sta­cjo­narny tre­ning wierzchowy
Bogusławice
PZHK
19-20. Zaprzęgowa próba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (śl.) Książ
PZHK
20-21. „Święto Konia Małopolskiego„
- IX Regionalny Czempionat Hodowlany Koni Małopolskich
- II Małopolskie Zawody Strażackich Sikawek Konnych
Klikowa
OZHK Rzeszów
MZHK Kraków
20-21. XXII Żuław­skie Targi Rolne,
XV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych
Stare Pole k/Malborka
PomZHK Malbork
20-21. Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych Marszew
ZHKWlkp Gniezno
21. Polowa zaprzę­gowa próba dziel­no­ści kla­czy zimnokrwistych Orchówek k/Włodawy
LZHK Lublin
21. Czempionat Koni Rocznych i Dwuletnich (pkz i ardeny) Sztabin
WZHK Białystok
21-22. Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych Bratoszewice
OZHK Łódź
22-23. Nabór ogie­rów ras szla­chet­nych
na 100-dniowy sta­cjo­narny tre­ning wierzchowy
ZT Bielice
PZHK
26. Polowa wierz­chowa próba klaczy KPZHK Bydgoszcz
26-28. X Świę­to­krzy­ska Ścieżka Huculska Sielec k/Staszowa
OZHK Kielce
27. Czempionat źre­biąt 1- i 2-letnich rasy śląskiej Poręba k/Góry Św. Anny
ŚOZHK Katowice
27-28. XVIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Boguchwała
OZHK Rzeszów
27-28. Wystawa Zwierząt Hodowlanych Szepietowo
WZHK Białystok
28. II Młodzieżowy Czempionat Koni Ras Zimnokrwistych Marynin k/Radzynia Podlaskiego
LZHK Lublin
28. Jarmark Końsk Muzeum Wsi Lubelskiej
LZHK Lublin
28. Skierniewicki Piknik Konny OZHK Łódź
28. Powiatowa Wystawa Koni Hodowlanych Chodzież
ZHKWlkp Gniezno
Lipiec
3-4. Zaprzęgowa próba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr, śl.*) Bogusławice
PZHK
3-5. XXIX Wystawa Zwierząt Hodowlanych Sitno k/Zamościa
LZHK Lublin
4-5. VIII Zajazd Huculski w Hawłowicach Hawłowice
OZHK Rzeszów
5. Regionalna Wystawa Koni Skaryszew
WZHK Warszawa o/Radom
5. IX Wystawa Koni Hodowlanych ras zimnokrwistych Janowo k/Nidzicy
W-MZHK Olsztyn
5. Ocena źre­biąt pod matkami Augustów
WZHK Białystok
5. Parada Konna Łask
OZHK Łódź
5. Premiowanie źre­biąt Korpysy
ZHKWlkp Gniezno
5. Premiowanie źre­biąt rocz­nych i dwuletnich Sieraków
ZHKWlkp Gniezno
7. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr, śl.*)
na 60-dniowy sta­cjo­narny tre­ning zaprzęgowy
Klikowa
PZHK
9. Polowa zaprzę­gowa próba dziel­no­ści kla­czy ras szlachetnych Nowy Bidaczów k/Biłograja
LZHK Lublin
11-12. X Wystawa Koni Zimnokrwistych Oleszyce
OZHK Rzeszów
11-12. IV Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych Ludźmierz
MZHK Kraków
11-12. XVI Świę­to­krzy­ski Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich Błonia Opatowieckie
OZHK Kielce
12. XI Krajowy Czempionat Koni Rasy Śląskiej SO Książ
OZHK Wrocław
PZHK
12. Przegląd źre­biąt ras zimnokrwistych Stulichy k/Węgorzewa
W-MZHK Olsztyn
12. Premiowanie źre­biąt Miejska Górka
ZHKWlkp Gniezno
12. XII Wielka parada bry­czek i wozów,
V Mistrzostwa Szwajcarii Kaszubskiej w jeź­dzie na oklep i wyścigi brycz­kami
Zmiana daty z 27.06.
Szymbark
PomZHK Malbork
16. Przegląd źre­biąt ras szla­chet­nych rocz­nych i dwuletnich Niedrzwica Duża
LZHK Lublin
18-19. VII Mazowiecki Weekend z Hucułem Warszawa Białołęka
WZHK Warszawa
18-19. XIV Ogólnopolski Czempionat Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty
II Specjalistyczna Wystawa koni Ardeńskich, Sokólskich i Sztumskich
SO Kętrzyn
W-MZHK Olsztyn
PZHK
19. Regionalne Zawody w Skokach przez Przeszkody Janów k/Chełma
LZHK Lublin
19. Towarzyskie zawody zaprzę­gów jed­no­kon­nych i parokonnych Kroczyce
ŚOZHK Katowice
19. Regionalne zawody w sko­kach przez przeszkody Pszczyna
ŚOZHK Katowice
19. Opoczyński Dzień z Koniem OZHK Łódź
25-26. XVIII Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich SO Białka
LZHK Lublin
PZHK
26. VII Amatorski kon­kurs zręcz­no­ści powo­że­nia zaprzę­gami paro­kon­nymi
Konkurs zrywki drzewa
Ujanowice
MZHK Kraków
26. Ocena źre­biąt pod matkami Drohiczyn
WZHK Białystok
Sierpień
1-2. „Z hucu­łem do Krakowa„
- Próba dziel­no­ści + Eliminacje do Czempionatu Użytkowego
- Międzypokoleniowe Zawody Jeździeckie
Rzeszotary
MZHK Kraków
2. „Koń jaki jest …” - Czempionat kla­czy rasy pkz i m Skansen Kolbuszowa
OZHK Rzeszów
2. „Bazyliada” - VII Specjalistyczna Wystawa Zwierząt Hodowlanych - koni rasy konik polski Pilchowice
ŚOZHK Katowice
2. Święto dyszla, zaprzę­gowa próba dziel­no­ści klaczy Sompolno
ZHKWlkp Gniezno
8-9. V Galicyjskie Lato z Koniem Kołaczyce k/Jasła
OZHK Rzeszów
9. VIII Regionalna Wystawa Koni rasy pol­ski koń zimnokrwisty Tuczna
LZHK Lublin
14-15. Święto Konika Polskiego
Wszechstronny Konkurs Konika Polskiego (WKKP) - Memoriał Profesora Tadeusza Vetulaniego, jako alter­na­tywna polowa próba wierzchowa
Wojnowo k/Ruciane-Nida
W-MZHK Olsztyn
15. Amatorskie zawody w powo­że­niu zaprzę­gami kon­nymi
Impreza odwo­łana
Wdzydze Kiszewskie
PomZHK Malbork
15. V Ścieżka Huculska Ziemi Kłodzkiej
Próba dziel­no­ści i eli­mi­na­cje do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego koni rasy hucul­skiej
Impreza odwo­łana
Paszków
OZHK Wrocław
15. Ocena źre­biąt pod matkami Suchowola
WZHK Białystok
15-16. Czempionat Koni Ras Szlachetnych
Łódzki Czempionat w Skokach Luzem
Imprezy odwo­łane
KJ Zbyszko
OZHK Łódź
18. Nabór ogie­rów rasy ślą­skiej oraz m, wlkp, sp i import.
na 60-dniowy sta­cjo­narny tre­ning zaprzęgowy
ZT Książ
PZHK
18. Wierzchowa próba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr) Bogusławice
PZHK
20. Ścieżka hucul­ska Orzechowo k/Dobrego Miasta
W-MZHK Olsztyn
21-23. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w sko­kach przez przeszkody Drzonków
PZHK
21-23. Ogólnopolski Czempionat Koni rasy pol­ski koń szla­chetny pół­krwi oraz Ogólnopolski Czempionat Porównawczy koni ras szla­chet­nych: m, wlkp i sp w sko­kach luzem
Czempionat porów­naw­czy odwołany
Drzonków
PZHK
22. Towarzyskie Zawody Zaprzęgów jed­no­kon­nych i parokonnych Kędzierzyn-Koźle
ŚOZHK Katowice
22-23. Wielkopolski Czempionat Huculski Boguszynek
ZHKWlkp Gniezno
23. Przegląd źre­biąt ras zimnokrwistych Hartowiec k/Lubawy
W-MZHK Olsztyn
23. VII Parada Konna w Żarówce - Czempionat kla­czy ras pkz i szla­chet­nych
Zmiana daty z 24.05.
Żar­nówka
OZHK Rzeszów
28-30. XV Pożegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej Rudawka Rymanowska
OZHK Rzeszów
29. Wojewódzka Wystawa Koni Zimnokrwistych KJ Zbyszko
OZHK Łódź
29. Poświęcenie Sztandaru PK Poznań
ZHKWlkp Gniezno
29-30. XVI Krajowa Wystawa Koników Polskich „Tarpaniada” - czem­pio­nat mło­dzie­żowy, polowe próby dziel­no­ści, wpis mło­dych ogie­rów do księgi, semi­na­rium naukowe SO Sieraków
ZHKWlkp Gniezno
PZHK
29-30. Art Cup Zakrzów Zakrzów
ŚOZHK Katowice
Wrzesień
Premiowanie źre­biąt rasy ślą­skiej pod mat­kami oraz
Polowa próba zaprzę­gowa kla­czy śląskich
Sadów k/Lublińca
ŚOZHK Katowice
Próba dziel­no­ści koni rasy huculskiej Mieleszynek
OZHK Łódź
4-5. Zaprzęgowa próba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr, śl.*) Klikowa
PZHK
5. Targ Koński Pajęczno Pajęczno
OZHK Łódź
5. XIII Warmińsko-Mazurski Czempionat Źre­biąt ras szlachetnych SK Rzeczna
W-MZHK Olsztyn
5. Towarzyskie zawody zaprzę­gów jed­no­kon­nych, paro­kon­nych i czterokonnych Gorzyce
ŚOZHK Katowice
5. Pokazy konne Jankówko
ZHKWlkp Gniezno
5-6. IV Ogólnopolski Czempionat Hodowlany Kuców
II Ogólnopolski Czempionat Użytkowy Kuców
Impreza odwo­łana
Strzegom
OZHK Wrocław
6. Czempionat źre­biąt rocz­nych i dwu­let­nich oraz źre­biąt pod mat­kami w typie szlachetnym SK Udórz
ŚOZHK Katowice
7. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr)
na 60-dniowy sta­cjo­narny tre­ning wierzchowy
Doruchów
PZHK
7-9. Jubileusz 60-lecia rezer­wa­to­wej hodowli konika pol­skiego w PAN Popielno: polowe próby dziel­no­ści (7.09); kon­fe­ren­cja naukowa poświę­cona koni­kom pol­skim (8.09); prze­gląd hodow­lany, wpis mło­dych ogie­rów i kla­czy do księgi (9.09) Popielno
W-MZHK Olsztyn
8. Polowa zaprzę­gowa próba dziel­no­ści kla­czy zimnokrwistych Baran k/Firleja
LZHK Lublin
9. Przegląd źre­biąt ras kuc przy matkach Turka k/Wólki
LZHK Lublin
9. Przegląd kla­czy z sysa­kami rasy kn
Kwalifikacja ogie­rów i kla­czy rasy kn
Popielno
W-MZHK Olsztyn
11. Przegląd źre­biąt ras szla­chet­nych przy matkach Nałęczów
LZHK Lublin
12. Przegląd mło­dzieży szla­chet­nej rocz­nika 2015 ZSR Bolesławowo k/Skarszewów
PomZHK Malbork
12. Wystawa Hodowlana Młodzieży rasy ślą­skiej i konik polski Lubomierz
OZHK Wrocław
12-13. XIII Piknik z Konikiem Polskim - wystawa hodow­lana, Ścieżka Jasielska, zawody w powo­że­niu, pokazy, wpis mło­dych ogie­rów do księgi, polowa próba dziel­no­ści, w tym WKKP - alter­na­tywna polowa próba wierz­chowa (w zależ­no­ści od liczby chęt­nych)
Impreza odwo­łana
Trzcinica k/Jasła
OZHK Rzeszów
12-13. „Klikowska Parada Konna„
VII Wojewódzki Czempionat Hodowlany Koni Rasy Ślą­skiej
IV Czempionat Hodowlany Koni Zimnokrwistych
Klikowa
OZHK Rzeszów
MZHK Kraków
13. Jarmark Koński Muzeum Wsi Lubelskiej
LZHK Lublin
13. Wystawa Bydła Mlecznego, Pokaz Koni Ras Szlachetnych ZSR Bolesławowo k/Skarszewów
PomZHK Malbork
13. Premiowanie źre­biąt rasy ślą­skiej pod mat­kami oraz Polowa próba zaprzę­gowa kla­czy śląskich Sadów
ŚOZHK Katowice
16. Przegląd źre­biąt ras zim­no­krwi­stych przy matkach Tchórzew Kol. k/Kłocka
LZHK Lublin
18. RPN Zwierzyniec - polowe próby dziel­no­ści, wpis mło­dych ogie­rów do księgi Zwierzyniec
LZHK Lublin
18-19. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w spor­to­wych raj­dach konnych Dobrodzień
PZHK
18-20. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w WKKW Strzegom
PZHK
18-20. Ogólnopolski Czempionat Hodowlany i Użytkowy Koni Rasy Huculskiej
„XXI Dni Huculskie”
SKH – Gładyszów
MZHK Kraków
PZHK
19. Wystawa - Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Kozienice
Skaryszew

WZHK Warszawa o/Radom
19. Hubertus i Amatorskie zawody w powożeniu Skoroszyce
ŚOZHK Katowice
19-20. Ogólnopolski Czempionat Koni Rasy Wielkopolskiej Wolica k/Kalisza
ZHKWlkp Gniezno
PZHK
19-20. XVII Kaszubska Jesień Rolnicza Lubań k/Kościerzyny
PomZHK Malbork
20. Pokazy tra­dy­cyj­nego i nowo­cze­snego wyko­rzy­sta­nia koni Muzeum Wsi Lubelskiej
LZHK Lublin
20. Przegląd źre­biąt ras zimnokrwistych Markusy
W-MZHK Olsztyn
22. Przegląd źre­biąt ras zim­no­krwi­stych przy matkach Wyryki Adampol
LZHK Lublin
24. Premiowanie źre­biąt rasy pkz rocz­nika 2015 SO Starogard Gdański
PomZHK Malbork
24. Premiowanie źre­biąt rasy pkz rocz­nika 2015 TRW Kwidzyn Miłosna
PomZHK Malbork
25. Premiowanie źre­biąt rasy pkz rocz­nika 2015 Konarzynki Gospodarstwo Roman Szultka
PomZHK Malbork
25. Wystawa - Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty SO Białka
Janów k/Chełma

LZHK Lublin
25-27. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w ujeżdżeniu Strzegom
PZHK
26. Wystawa - Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty KJ Aromer - Józefin
WZHK Warszawa
26-27. Regionalna Wystawa Rolnicza Opole Zakrzów
ŚOZHK Katowice
30-01. Wierzchowa próba dziel­no­ści ogie­rów ras szlachetnych ZT Bielice
PZHK
Październik
1. Przegląd źre­biąt ras zim­no­krwi­stych przy matkach Horodyszcze k/Wisznic
LZHK Lublin
3. Wystawa - Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Zabajka
OZHK Rzeszów
MZHK Kraków
3. Polowa Wierzchowa Próba Dzielności Klaczy Ras Szlachetnych OZHK Kielce
5-6. Wystawa - Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Janów
WZHK Białystok
8. Kwalifikacja ogie­rów ardeńskich KJ Aromer - Józefin
PZHK
9. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr)
na 60-dniowy sta­cjo­narny tre­ning wierzchowy
Bielice
PZHK
9. Wystawa - Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty SO Kętrzyn
W-MZHK Olsztyn
9-11. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w powo­że­niu zaprzę­gami jed­no­kon­nymi
Zmiana daty z 2-4.10.
Strzegom
PZHK
10. Wystawa - Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty
Zmiana miej­sca
Wola Łagow­ska
OZHK Kielce
13. Próba dziel­no­ści koni rasy huculskiej SKH - Gładyszów
MZHK Kraków
13-14. LXII Wystawa - Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty SO Starogard Gdański
PomZHK Malbork
15. Wystawa - Sprzedaż (Uznawanie) Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Szarnoś (SK Nowe Jankowice)
KPZHK Bydgoszcz
16-17. Zaprzęgowa próba dziel­no­ści ogie­rów rasy ślą­skiej oraz m, wlkp, sp i import. ZT Książ
PZHK
17. Czempionat źre­biąt ras szla­chet­nych
Zmiana daty z 24.10.
KPZHK Bydgoszcz
20. Zasadnicza próba dziel­no­ści koni rasy huculskiej Klikowa
MZHK Kraków
21. VIII Dzień Konia Zimnokrwistego
- Aukcja ogie­rów star­szych
- Zasadnicza polowa próba zaprzę­gowa ogie­rów starszych
Janów k/Chełma
LZHK Lublin
23. Polowa wierz­chowa próba dziel­no­ści kla­czy ras szlachetnych SK Galiny k/Bartoszyc
W-MZHK Olsztyn
23. Zasadnicza próba dziel­no­ści koni rasy zim­no­krwi­stej
Sprzedaż ogie­rów star­szych
Zmiana daty z 17.10.
Klikowa
MZHK Kraków
24. Czempionat ogie­rów ras zim­no­krwi­stych
Impreza odwo­łana
SO Kętrzyn
W-MZHK Olsztyn
24. Próba dziel­no­ści koni rasy huculskiej Antoniów
OZHK Łódź
Listopad
6. Wierzchowa próba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr) Doruchów
PZHK
6-7. Polowa próba wierz­chowa kla­czy ras szlachetnych SK Janów Podlaski
LZHK Lublin
14-15. Czempionat użyt­kowy Sieraków
ZHKWlkp Gniezno
Grudzień
5. „Kucyk pod choinkę” TRW Kwidzyn Miłosna
PomZHK Malbork
8. Wierzchowa próba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr) Bielice
PZHK
10-13. CAVALIADA TOUR POZNAŃ
Gala obcho­dów 120-lecia PZHK
Aukcja „Teraz Polskie Konie”
Poznań
PZHK

Terminy poda­nych imprez mogą ulec zmianie.

Kalendarz imprez - archiwum

2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004

120 Lat Polskiego Związku Hodowców Koni
  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube