Kalendarz imprez 2016

Kalendarz imprez 2016

 

organizowanych lub współorganizowanych przez PZHK oraz OZHK/​WZHK

Styczeń
30. aukcja, wystawa, pokaz, czempionat, przegląd hodowlany IV Pokaz Ogierów Hodowlanych Klikowa
MZHK Kraków
31. dyscypliny powożenie Zawody fur­ma­nów Węgierska Górka
ŚOZHK Katowice
Luty
4-​7. Cavaliada CAVALIADA TOUR LUBLIN
– Międzynarodowe Zawody w Skokach przez Przeszkody CSI2*
– Halowy Puchar Polski w Zaprzęgach Parokonnych
– CLAAS Halowy Puchar Polski w WKKW
Targi Lublin
PZHK
LZHK Lublin
6. aukcja, wystawa, pokaz, czempionat, przegląd hodowlany Pokaz Ogierów Hodowlanych Zbrosławice
ŚOZHK Katowice
13-​14. Rasa pkz Czempiona dwu­let­nich kla­czy ras zim­no­krwi­stych Ostróda
W-​MZHK Olsztyn
15. aukcja, wystawa, pokaz, czempionat, przegląd hodowlany Doroczny Jarmark Koński „Wstępy”
Pokaz Ogierów Hodowlanych
Skaryszew
WZHK Warszawa o/​Radom
16. zt Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (śl.)
na 60-​dniowy sta­cjo­narny tre­ning za­przę­gowy
ZT Książ
PZHK
17. Rasa pkz Zimowa kwa­li­fi­ka­cja ogie­rów ras zim­no­krwi­stych Kwidzyn
PomZHK Malbork
19. zt Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.)
na 60-​dniowy sta­cjo­narny tre­ning wierz­chowy
ZT Bielice
PZHK
20. skoki luzem, wolne skoki V Czempionat Polski Północnej w sko­kach lu­zem oraz po­lowa próba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych Kwidzyn
PomZHK Malbork
25-​28. Cavaliada CAVALIADA TOUR WARSZAWA
– Międzynarodowe Zawody w Skokach przez Przeszkody CSI3*-W
– Halowy Puchar Polski w Powożeniu
– Halowy Puchar Polski w WKKW
Warszawa – Torwar
PZHK
Marzec
1. Rasa pkz Wystawa-​Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Józefin
WZHK Warszawa
5. aukcja, wystawa, pokaz, czempionat, przegląd hodowlany Pokaz Hodowlany Ogierów Wierzawice k/​Leżajska
OZHK Rzeszów
5. aukcja, wystawa, pokaz, czempionat, przegląd hodowlany Pokaz ogie­rów przed se­zo­nem ko­pu­la­cyj­nym 2016 Bolesławowo
PomZHK Malbork
5. ikona zt Pokaz Ogierów – roz­po­czę­cie se­zonu ho­dow­la­nego 2016 Grabowiec k/​Torunia
KPZHK Bydgoszcz
8. zt Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr., śl.)
na 60-​dniowy sta­cjo­narny tre­ning za­przę­gowy
ZT Klikowa
PZHK
12-​13. aukcja, wystawa, pokaz, czempionat, przegląd hodowlany Lubelska Wystawa Zoologiczna ZOO Park Targi Lublin
LZHK Lublin
14. zt Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.)
na 60-​dniowy sta­cjo­narny tre­ning wierz­chowy
ZT Doruchów
PZHK
Kwiecień
aukcja, wystawa, pokaz, czempionat, przegląd hodowlany Preselekcja ogie­rów w ty­pie wierz­cho­wym SK Udórz
ŚOZHK Katowice
szkolenia Szkolenie za­przę­gowe SK Udórz
ŚOZHK Katowice
5. szkolenia Szkolenie „Nowa per­spek­tywa PROW 2014-​2020” Izba Rolnicza – Lublin
LZHK Lublin
10. aukcja, wystawa, pokaz, czempionat, przegląd hodowlany Pokaz orki kon­nej i wio­sen­nych prac po­lo­wych Muzeum Wsi Lubelskiej
LZHK Lublin
14. Rasa pkz Zasadnicza próba dziel­no­ści koni rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Klikowa
MZHK Kraków
14. szkolenia Szkolenie „O po­trze­bie pie­lę­gna­cji ko­pyt koni” Izba Rolnicza – Lublin
LZHK Lublin
15. Rasa pkz Polowa próba za­przę­gowa dla kla­czy ras zim­no­krwi­stych Ruda Huta
LZHK Lublin
15-​16. zt Zaprzęgowa próba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (śl.) ZT Książ
PZHK
18. zt Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr., śl.)
na 60-​dniowy sta­cjo­narny tre­ning za­przę­gowy
ZT Bogusławice
PZHK
19. zt Wierzchowa próba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.) ZT Bielice
PZHK
19. aukcja, wystawa, pokaz, czempionat, przegląd hodowlany Polowa próba za­przę­gowa dla kla­czy ras szla­chet­nych Sętki
LZHK Lublin
19. aukcja, wystawa, pokaz, czempionat, przegląd hodowlany Polowa próba dziel­no­ści dla kla­czy Stary Kisielin
ZHKZL Zielona Góra
22. Rasa hc Zasadnicza próba dziel­no­ści koni rasy hu­cul­skiej Klikowa
MZHK Kraków
23. ikona skoki luzem, wolne skoki II Kujawsko‑Pomorski Czempionat Użytkowy (2- i 3-​letnie ko­nie ras szla­chet­nych oce­niane w ru­chu i sko­kach lu­zem) KPZHK Bydgoszcz
23-​24. aukcja, wystawa, pokaz, czempionat, przegląd hodowlany Wiosenne Targi Rolnicze – po­kaz koni ho­dow­la­nych Olsztyn
W-​MZHK Olsztyn
29. Rasa pkz Zasadnicza po­lowa próba za­przę­gowa ogie­rów ras zim­no­krwi­stych Borki k/​Nowodworu
LZHK Lublin
30. aukcja, wystawa, pokaz, czempionat, przegląd hodowlany Izerska Parada Powozów Lubomierz
OZHK Wrocław
Maj
1. dyscypliny powożenie Towarzyskie za­wody w po­wo­że­niu Kornice
ŚOZHK Katowice
2. aukcja, wystawa, pokaz, czempionat, przegląd hodowlany „Bieg Zwiadowcy Konnego” Włoszczowa
OZHK Kielce
3. aukcja, wystawa, pokaz, czempionat, przegląd hodowlany Festyn „Z Koniem za Pan Brat” Putkowice Nadolne k/​Drohiczyna
WZHK Białystok
4. zt Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (śl.)
na 60-​dniowy sta­cjo­narny tre­ning za­przę­gowy
Zmiana ter­minu z 26.04.
ZT Książ
PZHK
6-​7. zt Zaprzęgowa próba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr., śl.) ZT Klikowa
PZHK
8. Rasa kuc Ogólnopolski Czempionat Kuców
XI Pokaz Wszechstronnego Wykorzystania Koni i Kuców
Bychawa k/​Lublina
LZHK Lublin
10. Rasa pkz Przegląd źre­biąt ras zim­no­krwi­stych rocz­nych i dwu­let­nich Orchówek
LZHK Lublin
11. aukcja, wystawa, pokaz, czempionat, przegląd hodowlany Przegląd źre­biąt ras szla­chet­nych rocz­nych i dwu­let­nich Czarna
LZHK Lublin
13. zt Wierzchowa próba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.) ZT Doruchów
PZHK
13-​15. ikona dyscypliny skoki Kwalifikacje koni 4-, 5- i 6- let­nich do MPMK w sko­kach Kobylarnia
KPZHK Bydgoszcz
14. aukcja, wystawa, pokaz, czempionat, przegląd hodowlany I Mazowiecki Czempionat Młodzieży Hodowlanej Koni Wszystkich Ras Józefin
WZHK Warszawa
14. Rasa hc II Ścieżka Huculska nad Lutnią
Zasadnicza po­lowa próba wierz­chowa kla­czy hu­cul­skich
Zalutyń
LZHK Lublin
14-​15. aukcja, wystawa, pokaz, czempionat, przegląd hodowlany Kawaleryjski Turniej Jeździecki Czterech Miast
Tarnowski Oddział Jazdy Konnej im. V Pułku Strzelców Konnych
zmiana ter­minu z 21-22.05.
Klikowa
MZHK Kraków
15. aukcja, wystawa, pokaz, czempionat, przegląd hodowlany Ogólnopolska Wystawa Młodzieży Hodowlanej róż­nych ras – „Święto Konia” Siedlec Trzebnicki
OZHK Wrocław
15. aukcja, wystawa, pokaz, czempionat, przegląd hodowlany Pielgrzymka ho­dow­ców i mi­ło­śni­ków koni na Górze Św. Anny Góra Św. Anny
ŚOZHK Katowice
15. ikona Rasa pkz III Młodzieżowy Czempionat Koni Ras Zimnokrwistych

zmiana ter­minu z 22.05.

Marynin k/​Radzynia Podlaskiego
LZHK Lublin
17. Rasa pkz Przegląd źre­biąt ras zim­no­krwi­stych rocz­nych i dwu­let­nich Wolica
LZHK Lublin
18. Rasa pkz Przegląd źre­biąt ras zim­no­krwi­stych rocz­nych i dwu­let­nich Uhnin
LZHK Lublin
19. ikona Rasa pkz VI Kujawsko-​Pomorskie Otwarte Premiowanie Młodzieży Zimnokrwistej (roczne i 2-​letnie ko­nie zim­no­krwi­ste) SK Nowe Jankowice
KPZHK Bydgoszcz
20. ikona dyscypliny skoki III Warmińsko-​Mazurski Czempionat w sko­kach lu­zem koni ras szla­chet­nych SK Galiny
W-​MZHK Olsztyn
21. ikona aukcja, wystawa, pokaz, czempionat, przegląd hodowlany III Czempionat Koni Ras Szlachetnych
Preselekcja ogie­rów ras szla­chet­nych do Zakładów Treningowych
zmiana ter­minu z 15.05.
Janów k/​Chełma
LZHK Lublin
21-​22. Rasa hc „Majówka w Regietowie”
Zasadnicza próba dziel­no­ści koni rasy hu­cul­skiej, Eliminacje do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego Koni Rasy Huculskiej
Regietów
MZHK Kraków
22. dyscypliny powożenie Majówka Konna w Parku Pszczyńskim – Towarzyskie za­wody w po­wo­że­niu Pszczyna
ŚOZHK Katowice
28-​29. Rasa pkz Wystawa Specjalistyczna, Czempionat Koni Sokólskich Szepietowo
WZHK Białystok
29. aukcja, wystawa, pokaz, czempionat, przegląd hodowlany VIII Parada Konna w Żarówce – Czempionat Hodowlany Klaczy Żarówka k/​Mielca
OZHK Rzeszów
29. Rasa pkz VII Świętokrzyski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy PKZ Ożarów
OZHK Kielce
29. ikona aukcja, wystawa, pokaz, czempionat, przegląd hodowlany Regionalny Pokaz Koni Jastrzębia
WZHK Radom
29. ikona aukcja, wystawa, pokaz, czempionat, przegląd hodowlany Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych
Premiowanie źre­biąt
Drzonków
ZHKZL Zielona Góra
31. aukcja, wystawa, pokaz, czempionat, przegląd hodowlany Przegląd źre­biąt ras szla­chet­nych  rocz­nych i dwu­let­nich Sitno
LZHK Lublin
Czerwiec
4. Rasa xo Pokaz Koni Furioso-​Przedświt na Kresach Kalników
OZHK Rzeszów
4-​5. aukcja, wystawa, pokaz, czempionat, przegląd hodowlany IV Regionalna Wystawa Koni Rasy Małopolskiej, Huculskiej, Śląskiej i Polski Koń Zimnokrwisty
Amatorski Konkurs Powożenia Zaprzęgami Konnymi
Szczyrzyc
MZHK Kraków
dyscypliny powożenie
4-​5. Rasa pkz XXV Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych /​pkz i ard.pol./ Lubań k/​Kościerzyny
PomZHK Malbork
rasa arden
5. Rasa pkz Wystawa Koni Sokólskich Dąbrowa Białostocka
WZHK Białystok
5. dyscypliny powożenie V Wojewódzkie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi Borki  k/​Nowodworu
LZHK Lublin
7. aukcja, wystawa, pokaz, czempionat, przegląd hodowlany Polowa próba za­przę­gowa dla kla­czy ras szla­chet­nych Huta
LZHK Lublin
8. Rasa pkz Polowa próba za­przę­gowa dla kla­czy ras zim­no­krwi­stych Talczyn
LZHK Lublin
10-​12. rasa arden Międzynarodowy Czempionat Koni Rasy Ardeńskiej SO Kętrzyn
PZHK
WZHK Białystok
W-​MZHK Olsztyn
PomZHK Malbork
11. Rasa hc „Szlakiem ko­nia Huculskiego”
XVI Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Huculskiej
Klikowa
MZHK Kraków
11-​12. aukcja, wystawa, pokaz, czempionat, przegląd hodowlany X Mazowiecka Wystawa Klaczy Hodowlanych MODR Poświętne k/​Płońska
WZHK Warszawa
12. aukcja, wystawa, pokaz, czempionat, przegląd hodowlany Jarmark Koński Muzeum Wsi Lubelskiej
LZHK Lublin
12. dyscypliny powożenie „Z Koniem na spor­towo”
III Małopolskie Zawody w Powożeniu
Klikowa
MZHK Kraków
16-​17. zt Zaprzęgowa próba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr., śl.) ZT Bogusławice
PZHK
18. Rasa młp „Święto Konia Małopolskiego”
X Regionalny Czempionat Hodowlany Koni Rasy Małopolskiej
Klikowa
OZHK Rzeszów
MZHK Kraków
18-​19. Rasa pkz Krajowy Czempionat koni ras pol­ski koń zim­no­krwi­sty w ty­pie sztum­skim Stare Pole
PomZHK Malbork
19. aukcja, wystawa, pokaz, czempionat, przegląd hodowlany III Małopolskie Zawody Strażackich Sikawek Konnych Klikowa
MZHK Kraków
19. aukcja, wystawa, pokaz, czempionat, przegląd hodowlany Czempionat Koni Rocznych i Dwuletnich Pomigacze
WZHK Białystok
19-​20. ikona zt Nabór ogierów ras szlachetnych
na 100-dniowy stacjonarny trening wierzchowy
ZT Bielice
PZHK
23. Rasa pkz Przegląd źre­biąt ras zim­no­krwi­stych rocz­nych i dwu­let­nich Wygnanka
LZHK Lublin
24-​26. Rasa hc XI Świętokrzyska Ścieżka Huculska Sielec k/​Staszowa
OZHK Kielce
25. Rasa śl Czempionat źre­biąt l i 2 let­nich rasy ślą­skiej Poręba
ŚOZHK Katowice
25-​26. Rasa pkz XIX Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych
Czempionat Koni Rasy Zimnokrwistej
Boguchwała
OZHK Rzeszów
25-​26. Rasa hc Zasadnicza próba dziel­no­ści koni rasy hu­cul­skiej, Eliminacje do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego Koni Rasy Huculskiej Sielec
OZHK Kielce
25-​26. aukcja, wystawa, pokaz, czempionat, przegląd hodowlany XXIII Wystawa Zwierząt Hodowlanych Szepietowo
WZHK Białystok
26. dyscypliny powożenie Towarzyskie Zawody w Powożeniu Poręba
ŚOZHK Katowice
28. aukcja, wystawa, pokaz, czempionat, przegląd hodowlany Polowa próba za­przę­gowa dla kla­czy ras szla­chet­nych Siennica Nadolna
LZHK Lublin
29. ikona aukcja, wystawa, pokaz, czempionat, przegląd hodowlany Polowa Wierzchowa Próba Klaczy Szlachetnych KPZHK Bydgoszcz
Lipiec
1-​2. zt Zaprzęgowa próba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (śl.)
Zmiana ter­minu z 24-25.06.
ZT Książ
PZHK
2. aukcja, wystawa, pokaz, czempionat, przegląd hodowlany Czempionat Koni Rocznych i Dwuletnich Bakałarzewo
WZHK Białystok
2-​3. Rasa hc „IX Zajazd Huculski w Hawłowicach”
Zasadnicza próba dziel­no­ści koni rasy hu­cul­skiej, Eliminacje do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego Koni Rasy Huculskiej
Hawłowice
OZHK Rzeszów
3. aukcja, wystawa, pokaz, czempionat, przegląd hodowlany Regionalna Wystawa Koni Skaryszew
WZHK Warszawa o/​Radom
3. Rasa pkz X Wystawa Koni Hodowlanych ras zim­no­krwi­stych Janowo k/​Nidzicy
W-​MZHK Olsztyn
3. aukcja, wystawa, pokaz, czempionat, przegląd hodowlany Czempionat Koni Rocznych i Dwuletnich Sztabin
WZHK Białystok
5. zt Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr., śl.)
na 60-​dniowy sta­cjo­narny tre­ning za­przę­gowy
ZT Klikowa
PZHK
8-​10. ikona aukcja, wystawa, pokaz, czempionat, przegląd hodowlany XXX Wystawa Zwierząt Hodowlanych
zmiana ter­minu z 1-3.07.
Sitno k/​Zamościa
LZHK Lublin
9-​10. aukcja, wystawa, pokaz, czempionat, przegląd hodowlany XI Wystawa Koni Zimnokrwistych Oleszyce
OZHK Rzeszów
9-​10. aukcja, wystawa, pokaz, czempionat, przegląd hodowlany V Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych Ludźmierz
MZHK Kraków
9-​10. Rasa młp XVII Świętokrzyski Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich Błonia Opatowskie
OZHK Kielce
10. Rasa śl XII Krajowy Czempionat Młodzieży Koni Rasy Śląskiej SO Książ
OZHK Wrocław
ŚOZHK Katowice
10. Rasa pkz Czempionat kla­czy wpi­sa­nych do ksiąg koni ras zim­no­krwi­stych Stulichy k/​Węgorzewa
W-​MZHK Olsztyn
10. aukcja, wystawa, pokaz, czempionat, przegląd hodowlany Wystawa Koni Augustów
WZHK Białystok
16-​17. Rasa hc „VIII Mazowiecki Weekend z Hucułem”
Zasadnicza próba dziel­no­ści koni rasy hu­cul­skiej, Eliminacje do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego Koni Rasy Huculskiej
Warszawa Białołęka
WZHK Warszawa
16-​17. Rasa młp XIX Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich SO Białka
LZHK Lublin
17. aukcja, wystawa, pokaz, czempionat, przegląd hodowlany XIII Wielka pa­rada za­przę­gów
VI Mistrzostwa Szwajcarii Kaszubskiej w jeź­dzie na oklep i wy­ścigi bry­czek
Szymbark k/​Kościerzyny
PomZHK Malbork
17. dyscypliny skoki Regionalne za­wody w sko­kach przez prze­szkody w Pszczynie – or­ga­ni­zuje TKHK Pszczyna i KJ Plessówka Pszczyna
ŚOZHK Katowice
23-​24. Rasa pkz XV Krajowy Czempionat Źrebiąt Rocznych i Dwuletnich rasy pkz oraz ar­den pol­ski SO Kętrzyn
PZHK
W-​MZHK Olsztyn
WZHK Białystok
rasa arden
24. dyscypliny powożenie Towarzyskie za­wody za­przę­gów jed­no­kon­nych i pa­ro­kon­nych Kroczyce
ŚOZHK Katowice
24. dyscypliny powożenie VII Amatorski kon­kurs zręcz­no­ści po­wo­że­nia za­przę­gami pa­ro­kon­nymi
zmiana ter­minu z 31.07
Ujanowice
MZHK Kraków
31. aukcja, wystawa, pokaz, czempionat, przegląd hodowlany Ocena źre­biąt pod mat­kami Drohiczyn
WZHK Białystok
Sierpień
6-​7. ikona dyscypliny powożenie II Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia o Puchar Śląska Koszęcin
6-​7. Rasa hc „Z hu­cu­łem do Krakowa”
Zasadnicza próba dziel­no­ści koni rasy hu­cul­skiej, Eliminacje do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego Koni Rasy Huculskiej
Rzeszotary
MZHK Kraków
6-​7. ikona Zawody Puchar Małopolski w Rajdach Konnych  

Łopuszna
MZHK Kraków

 

XVIII Zawody jeź­dziec­kie w sko­kach przez prze­szkody oraz ujeż­dże­niu o pu­char Wójta Gminy Nowy Targ
XIV Mistrzostwa Podhala w Zrywce Drewna
7. aukcja, wystawa, pokaz, czempionat, przegląd hodowlany Koń jaki jest – Czempionat Hodowlany kla­czy ras szla­chet­nych, rasy zim­no­krwi­stej Skansen Kolbuszowa
OZHK Rzeszów
Rasa pkz
7. Rasa pkz IX Regionalna Wystawa Koni ras zim­no­krwi­stych Tuczna
LZHK Lublin
7. ikona Rasa kn Bazyliada – VII Specjalistyczna Wystawa Zwierząt Hodowlanych – koni rasy ko­nik pol­ski
uwaga! im­preza od­wo­łana!
Pilchowice
OZHK Katowice
8. zt Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr., śl.)
na 60-​dniowy sta­cjo­narny tre­ning za­przę­gowy
odwołany
ZT Bogusławice
PZHK
12-​13. Rasa kn XVI Święto Konika Polskiego
Wszechstronny Konkurs Konika Polskiego (WKKP) – Memoriał Prof. Tadeusza Vetulaniego, jako al­ter­na­tywna po­lowa próba dziel­no­ści
Majdan k/​Ruciane-​Nida
W-​MZHK Olsztyn
13-​14. Rasa hc VI Galicyjskie lato z ko­niem – Zasadnicza za­przę­gowa próba dziel­no­ści koni rasy hu­cul­skiej Kołaczyce k/​Jasła
OZHK Rzeszów
16. ikona zt Nabór ogierów rasy śląskiej oraz m, wlkp, sp i import.
na 60-dniowy stacjonarny trening zaprzęgowy
ZT Książ
PZHK
16. Rasa hc Bieszczadzki Czempionat Hodowlany Koni Huculskich w Polanie – Wierzchowa Zasadnicza próba dziel­no­ści koni rasy hu­cul­skiej
Zmiana ter­minu z 17.08.
Polana
OZHK Rzeszów
19-​20. Rasa kn Weekend z konikiem polskim – próby dzielności klaczy i ogierów, przegląd klaczy z sysakami oraz kwalifikacja ogierów i klaczy rasy konik polski Popielno
W-​MZHK Olsztyn
19-​20. ikona skoki luzem, wolne skoki Ogólnopolski Czempionat koni ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) w sko­kach lu­zem Drzonków
PZHK
19-​21. MPMK, MŚMK Mistrzostwa Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szkody Drzonków
PZHK
20. Rasa hc Zasadnicza próba dziel­no­ści koni rasy hu­cul­skiej, Eliminacje do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego Koni Rasy Huculskiej Młodzikowo
ZHKWlkp Gniezno
21. aukcja, wystawa, pokaz, czempionat, przegląd hodowlany Rogoźnickie Dni Sportu i Rozrywki Rogoźnik
MZHK Kraków
21. Rasa pkz Przegląd źre­biąt ras zim­no­krwi­stych Hartowiec k/​Lubawy
W-​MZHK Olsztyn
21. dyscypliny powożenie Zawody Zaprzęgowe Klukowo
WZHK Białystok
21. aukcja, wystawa, pokaz, czempionat, przegląd hodowlany Ocena źre­biąt pod mat­kami
Zmiana ter­minu z 15.08.
Suchowola
WZHK Białystok
23. aukcja, wystawa, pokaz, czempionat, przegląd hodowlany Przegląd źre­biąt ras szla­chet­nych  rocz­nych i dwu­let­nich Niedrzwica Kościelna
LZHK Lublin
24. aukcja, wystawa, pokaz, czempionat, przegląd hodowlany Przegląd źre­biąt ras szla­chet­nych  rocz­nych i dwu­let­nich Główne
LZHK Lublin
26-​28. Rasa hc „XVI Pożegnanie wa­ka­cji w Rudawce Rymanowskiej”
Zasadnicza próba dziel­no­ści koni rasy hu­cul­skiej, Eliminacje do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego Koni Rasy Huculskiej
Rudawka Rymanowska
OZHK Rzeszów
27. aukcja, wystawa, pokaz, czempionat, przegląd hodowlany Premiowanie źre­biąt pod mat­kami róż­nych ras Jelenia Góra
OZHK Wrocław
27-​28. ikona Rasa kn VII Krajowa Wystawa Koników Polskich – TARPANIADA – czem­pio­nat mło­dzie­żowy, po­lowe próby dziel­no­ści, wpis mło­dych ogie­rów do księgi, se­mi­na­rium na­ukowe SO Sieraków
ZHKWlkp Gniezno
28. Rasa pkz Przegląd źre­biąt ras zim­no­krwi­stych Żurawiec k/​Elbląga
W-​MZHK Olsztyn
28. Rasa pkz Wystawa kla­czy ho­dow­la­nych ras zim­no­krwi­stych Pisanica
W-​MZHK Olsztyn
28. ikona kultura Jaki jest koń każdy wi­dzi Skansen Olsztynek
W-​MZHK Olsztyn
30. Rasa kn Polowa próba dziel­no­ści kla­czy rasy ko­nik pol­ski Sławatycze
LZHK Lublin
31. Rasa hc Przegląd źre­biąt rasy hu­cul­skiej rocz­nych i dwu­let­nich Gęś
LZHK Lublin
Wrzesień
3-​4. Rasa pkz Przegląd źre­biąt ras zim­no­krwi­stych Olsztyn
W-​MZHK Olsztyn
4. Rasa pkz Przegląd źre­biąt ras zim­no­krwi­stych Giżycko
W-​MZHK Olsztyn
4. aukcja, wystawa, pokaz, czempionat, przegląd hodowlany Pokaz Koni Bogoria
OZHK Kielce
4. dyscypliny powożenie Towarzyskie za­wody za­przę­gów jed­no­kon­nych, pa­ro­kon­nych i czte­ro­kon­nych Gorzyce
ŚOZHK Katowice
4. ikona Rasa śl Premiowanie źre­biąt rasy ślą­skiej pod mat­kami oraz Polowa próba za­przę­gowa kla­czy ślą­skich
Zmiana ter­minu z 11.09.
Sadów
ŚOZHK Katowice
5. zt Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr)
na 60-​dniowy sta­cjo­narny tre­ning wierz­chowy
ZT Doruchów
PZHK
5-​6. zt Zaprzęgowa próba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr., śl.)
Zmiana ter­minu z 2-3.09.
ZT Klikowa
PZHK
10. Rasa śl Wystawa Hodowlana Młodzieży rasy ślą­skiej i ko­nik pol­ski Lubomierz
OZHK Wrocław
Rasa kn
10. aukcja, wystawa, pokaz, czempionat, przegląd hodowlany XIV Warmińsko-​Mazurski Czempionat Źrebiąt ras szla­chet­nych SK Rzeczna
W-​MZHK Olsztyn
10. Rasa pkz V Ogólnopolski Czempionat Ogierów Hodowlanych Ras Zimnokrwistych SO Kętrzyn
PZHK, OZHK Malbork, OZHK Olsztyn, ZHKRZ
10-​11. Rasa śl „Klikowska Parada Konna”
VII Wojewódzki Czempionat Hodowlany Koni Rasy Śląskiej i V Wojewódzki Czempionat Hodowlany Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty
Klikowa
OZHK Rzeszów
MZHK Kraków
Rasa pkz
10-​11. Rasa kn XIII Piknik z Konikiem Polskim – wy­stawa ho­dow­lana, „ścieżka ja­siel­ska”, po­lowe próby dziel­no­ści, wpis mło­dych ogie­rów do księgi Trzcinica k/​Jasła
OZHK Rzeszów
11. aukcja, wystawa, pokaz, czempionat, przegląd hodowlany Ocena źre­biąt pod mat­kami Bakałarzewo
WZHK Białystok
16-​18. MPMK, MŚMK Mistrzostwa Polski Młodych Koni w WKKW Strzegom
PZHK
16-​18. Rasa hc „XXII Dni Huculskie”
Ogólnopolski Czempionat Hodowlany i Użytkowy Koni Rasy Huculskiej
Regietów
MZHK Kraków
17. Rasa pkz Wystawa-​Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Skaryszew
WZHK Warszawa o/​Radom
18. aukcja, wystawa, pokaz, czempionat, przegląd hodowlany  „Jarmark Koński” Chmielnik
OZHK Kielce
18. dyscypliny powożenie XX Kaszubska Jesień Rolnicza
Zawody w po­wo­że­niu o Memoriał im. Wojciecha Dąbrowskiego
Lubań k/​Kościerzyny
PomZHK Malbork
18. dyscypliny powożenie XI Zawody w po­wo­że­niu za­przę­gami kon­nymi Gorajec Zagroble
LZHK Lublin
18. ikona aukcja, wystawa, pokaz, czempionat, przegląd hodowlany Czempionat źre­biąt rocz­nych i dwu­let­nich oraz źre­biąt pod mat­kami w ty­pie szla­chet­nym
Zmiana ter­minu z 04.09.
SK Udórz
ŚOZHK Katowice
22. ikona Rasa hc Ścieżka hu­cul­ska – za­sad­ni­cza próba dziel­no­ści dla koni rasy hu­cul­skiej Sajzy
WMZHK Olsztyn
22-​23. Rasa pkz Premiowanie źre­biąt ras zim­no­krwi­stych pod mat­kami SK w Dolinie Brdy
PomZHK Malbork
24. Rasa pkz Wystawa-​Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty KJ Aromer – Józefin
WZHK Warszawa
24. aukcja, wystawa, pokaz, czempionat, przegląd hodowlany Premiowanie źre­biąt ras szla­chet­nych pod mat­kami Bolesławowo
PomZHK Malbork
25. aukcja, wystawa, pokaz, czempionat, przegląd hodowlany II Wystawa Koni ras szla­chet­nych Bolesławowo
PomZHK Malbork
28-​29. ikona zt Wierzchowa próba dziel­no­ści ogie­rów ras szla­chet­nych ZT Bielice
PZHK
29. Rasa pkz Wystawa-​Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Bratoszewice
OZHK Łódź
30. Rasa pkz Wystawa-​Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Wola Łagowska
OZHK Kielce
30. Rasa pkz Wystawa-​Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Klikowa
MZHK Kraków
30-​01. MPMK, MŚMK Mistrzostwa Polski Młodych Koni w spor­to­wych raj­dach kon­nych Koczek
PZHK
30-​01. Rasa pkz Kwalifikacja Ogierów Ras Zimnokrwistych
Wstępna i za­sad­ni­cza po­lowa próba za­przę­gowa
Wola Łagowska
OZHK Kielce
30-​02. MPMK, MŚMK Mistrzostwa Polski Młodych Koni w ujeż­dże­niu Strzegom
PZHK
30-​02. MPMK, MŚMK Mistrzostwa Polski Młodych Koni w po­wo­że­niu za­przę­gami jed­no­kon­nymi Strzegom
PZHK
Październik
1. Rasa pkz Wystawa-​Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Zabajka
OZHK Rzeszów
1. ikona aukcja, wystawa, pokaz, czempionat, przegląd hodowlany Czempionat Źrebiąt Ras Szlachetnych Stajnia Jarużyn
KPZHK Bydgoszcz
1-​2. dyscypliny powożenie IV Mistrzostwa Małopolskie w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi Regietów
MZHK Kraków
2. aukcja, wystawa, pokaz, czempionat, przegląd hodowlany Konkurs Orki Putkowice Nadolne k/​Drohiczyna
WZHK Białystok
3-​4. Rasa pkz Wystawa-​Sprzedaż Ogierów Ras Zimnokrwistych w tym Sokólskich
Zmiana miej­sca
Szepietowo
WZHK Białystok
5. Rasa pkz XLIV Wystawa-​Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Janów k/​Chełma
LZHK Lublin
6. Rasa pkz Wystawa-​Sprzedaż Ogierów Rasy Arden Polski Józefin
WZHK Warszawa
6-​7. zt Zaprzęgowa próba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr., śl.)
odwołany
ZT Bogusławice
PZHK
7. zt Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.)
na 60-​dniowy sta­cjo­narny tre­ning wierz­chowy
ZT Bielice
PZHK
7. rasa arden Wystawa-​Sprzedaż Ogierów Rasy Arden Polski oraz Polski Koń Zimnokrwisty SO Kętrzyn
W-​MZHK Olsztyn
Rasa pkz
8. Rasa śl Czempionat Hodowlany Klaczy rasy ślą­skiej po­łą­czony z po­lową próbą za­przę­gową Gniewczyna Łańcucka
OZHK Rzeszów
11. Rasa hc Zasadnicza próba dziel­no­ści koni rasy hu­cul­skiej Regietów
MZHK Kraków
11-​12. Rasa pkz 63 Wystawa-​Sprzedaż Ogierów Ras Zimnokrwistych w tym Sztumskich SO Starogard Gdański
PomZHK Malbork
13. Rasa pkz Wystawa-​Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Nowe Jankowice
KPZHK Bydgoszcz
14. Rasa pkz Wystawa-​Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Gorzów
ZHKZL Zielona Góra
ZZHK Szczecin
OZHK Wrocław
14-​15. ikona zt Zaprzęgowa próba dziel­no­ści ogie­rów rasy ślą­skiej oraz m, wlkp, sp i im­port. ZT Książ
PZHK
19. Rasa hc Uznawanie ogie­rów rasy hu­cul­skiej Klikowa
PZHK
20. Rasa hc Zasadnicza próba dziel­no­ści koni rasy hu­cul­skiej Klikowa
MZHK Kraków
21. aukcja, wystawa, pokaz, czempionat, przegląd hodowlany Polowa wierz­chowa próba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych SK Galiny k/​Bartoszyc
W-​MZHK Olsztyn
25. Rasa pkz IX Dzień Konia Zimnokrwistego
  • Aukcja ogie­rów star­szych,
  • Zasadnicza po­lowa  próba  za­przę­gowa ogie­rów star­szych
Janów k/​Chełma
LZHK Lublin
25. aukcja, wystawa, pokaz, czempionat, przegląd hodowlany Premiowanie źrebiąt ras zimnokrwistych Kozłów Biskupi
WZHK Warszawa
Listopad
4. zt Wierzchowa próba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.) ZT Doruchów
PZHK
4. aukcja, wystawa, pokaz, czempionat, przegląd hodowlany Polowa wierz­chowa próba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych
Zmiana ter­minu z 26.10
SK Janów Podlaski
LZHK Lublin
Grudzień
Cavaliada CAVALIADA TOUR POZNAŃ Poznań
PZHK
6. zt Wierzchowa próba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.) ZT Bielice
PZHK
17. aukcja, wystawa, pokaz, czempionat, przegląd hodowlany „Kucyk pod cho­inkę” Kwidzyn
PomZHK Malbork

Terminy po­da­nych im­prez mogą ulec zmia­nie.

Kalendarz imprez – archiwum

2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube