Kalendarz imprez 2017

Kalendarz imprez 2017

 

organizowanych lub współorganizowanych przez PZHK oraz OZHK/​WZHK

Luty
2.-5. Cavaliada CAVALIADA TOUR LUBLIN
– Międzynarodowe Zawody w Skokach przez Przeszkody CSI2*
Targi Lublin
PZHK
LZHK Lublin
4. IV Pokaz Ogierów Hodowlanych Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści ko­ni ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty­ch Klikowa
MZHK Kraków
11.-12. Czempionat dwu­let­ni­ch kla­czy ras zim­no­krwi­sty­ch Arena – Ostróda
W-​MZHK Olsztyn
16. Zimowa kwa­li­fi­ka­cja ogie­rów ras zim­no­krwi­sty­ch Kwidzyn TRW Miłosna daw­ne SO Kwidzyn
PomZHK Malbork
21. zt Nabór kla­czy ras szla­chet­ny­ch (śl.)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning za­przę­go­wy
ZT Książ
PZHK
23.-26. Cavaliada CAVALIADA TOUR WARSZAWA
– Międzynarodowe Zawody w Skokach przez Przeszkody CSI3*-W
Warszawa – Torwar
PZHK
25. VI Czempionat Polski Północnej w sko­ka­ch lu­zem oraz po­lo­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­ny­ch Kwidzyn TRW Miłosna daw­ne SO Kwidzyn
PomZHK Malbork
28. zt Nabór kla­czy ras szla­chet­ny­ch (m, wlkp, sp, za­gr.)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Doruchów
PZHK
Marzec
4. Wiosenna Aukcja Ogierów Ras Zimnokrwistych
zmia­na ter­mi­nu z 3.03
Józefin
KJ Aromer
WZHK Warszawa
4. III Pokaz Hodowlany Ogierów Wierzawice
OZHK Rzeszów
 6.-7. Doroczny Jarmark Koński „WSTĘPY”
Ogólnopolski Pokaz Ogierów Hodowlanych
Skaryszew
WZHK Radom
14. zt Nabór kla­czy ras szla­chet­ny­ch (m, wlkp, sp, za­gr., śl.)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning za­przę­go­wy
ZT Klikowa
PZHK
18. Pokaz ogie­rów przed se­zo­nem ko­pu­la­cyj­nym 2017 Bolesławowo Zespół Szkół Rolniczych
PomZHK Malbork
20. zt Nabór kla­czy ras szla­chet­ny­ch (m, wlkp, sp, za­gr.)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Bielice
PZHK
27. zt Nabór kla­czy ras szla­chet­ny­ch (m, wlkp, sp, za­gr.)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Zbrosławice
PZHK
Kwiecień
4. zt Nabór kla­czy ras szla­chet­ny­ch (m, wlkp, sp, za­gr.)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Łąck
PZHK
22. Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści ko­ni ra­sy hu­cul­skiej
zmia­na ter­mi­nu z 20.04
Klikowa
MZHK Kraków
21.-22. zt Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­ny­ch (śl.) ZT Książ
PZHK
22.-23. Wiosenne Targi Rolnicze-​pokaz ko­ni ho­dow­la­ny­ch W-​MODR Olsztyn
W-​MZHK Olsztyn
28. zt Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­ny­ch (m, wlkp, sp, za­gr.) ZT Doruchów
PZHK
29. „Bieg Zwiadowcy Konnego” Włoszczowa – Podzamcze
OZHK Kielce
Maj
4.-7. XXVIII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych Międzynarodowe Targi Poznańskie
PZHK
9. zt Nabór kla­czy ras szla­chet­ny­ch (śl.)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning za­przę­go­wy
ZT Książ
PZHK
12.-13. zt Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­ny­ch (m, wlkp, sp, za­gr., śl.) ZT Klikowa
PZHK
13. II Mazowiecki Czempionat Młodzieży Hodowlanej Wszystkich Ras Józefin
KJ Aromer
WZHK Warszawa
18. zt Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­ny­ch (m, wlkp, sp, za­gr.) ZT Bielice
PZHK
19. IV Warmińsko-​Mazurski Czempionat w sko­ka­ch lu­zem ko­ni ras szla­chet­ny­ch SK Galiny k. Bartoszyc
W-​MZHK Olsztyn
20.-21. Ogólnopolski Czempionat Koni Sokólskich Szepietowo
WZHK Białystok
25 zt Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­ny­ch (m, wlkp, sp, za­gr.) ZT Zbrosławice
PZHK
27.-28. „Majówka w Regietowie” – pró­ba dziel­no­ści i eli­mi­na­cje do czem­pio­na­tu użyt­ko­we­go SKH – Gładyszów
MZHK Kraków
28. VIII Świętokrzyski Młodzieżowy Czempionat Koni Ras Zimnokrwistych Ożarów
OZHK Kielce
28. II Mistrzostwa Kaszub w za­wo­da­ch za­przę­go­wy­ch (sin­gle i pa­ry) Gmina Dziamiany
PomZHK Malbork
Czerwiec
2. zt Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­ny­ch (m, wlkp, sp, za­gr.) ZT Łąck
PZHK
3. Pokaz Koni Furioso-​Przedświt na Kresach Kalników
OZHK Rzeszów
3.-4. XXVI Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych (pkz i ard.pol.) PODR Lubań
k/​Kościerzyny
PomZHK Malbork
4. IX Parada Konna w Żarówce Żarówka
OZHK Rzeszów
4. Regionalny Pokaz Koni Jastrzębia
WZHK Radom
10.-11. „Szlakiem Konia Huculskiego”
XVII Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Huculskiej
Klikowa
MZHK Kraków
10.-11. Specjalistyczna wy­sta­wa zwie­rząt ho­dow­la­ny­ch pod na­zwą „XI Mazowiecka Wystawa Klaczy Hodowlanych”  MODR Poświętne k/​Płońska
WZHK Warszawa
10.-11. II Krajowy Czempionat ko­ni ras pol­ski koń zim­no­krwi­sty w ty­pie sztum­skim
zmia­na ter­mi­nu z 17.-18.06
PODR Stare Pole
k/​Malborka
PomZHK Malbork
11. XXII Amatorskie Zawody w Powożeniu MODR Poświętne k/​Płońska
WZHK Warszawa
17.-18. „Święto Konia Małopolskiego”
XI Regionalny Czempionat Hodowlany Koni Rasy Małopolskiej
Klikowa
MZHK Kraków
OZHK Rzeszów
23.-25. XII Świętokrzyska Ścieżka Huculska Sielec k. Staszowa
Stadnina Koni Huculskich – Tadeusz Wrześniak
OZHK Kielce
24.-25. XIX Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Boguchwale Boguchwała
OZHK Rzeszów
Lipiec
2. Regionalna Wystawa Koni Skaryszew
WZHK Radom
2. ikona Rasa pkz XI Wystawa Koni Hodowlanych ras zim­no­krwi­sty­ch Janowo k. Nidzicy
W-​MZHK Olsztyn
2. Wystawa ko­ni ślą­ski­ch Gniewczyna Łańcucka
OZHK Rzeszów
4. zt Nabór kla­czy ras szla­chet­ny­ch (m, wlkp, sp, za­gr., śl.)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning za­przę­go­wy
ZT Klikowa
PZHK
7.-8. zt Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­ny­ch (śl.) ZT Książ
PZHK
8.-9. ikona Rasa pkz XII Wystawa Koni Zimnokrwistych w Oleszycach Oleszyce
OZHK Rzeszów
8.-9. VI Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych Ludźmierz
8.-9. XVII Świętokrzyski Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich Błonia Opatowieckie
OZHK Kielce
15.-16. Specjalistyczna wy­sta­wa zwie­rząt ho­dow­la­ny­ch pod na­zwą „Mazowiecki Weekend z Hucułem” Warszawa Białołęka
WZHK Warszawa
16. ikona Rasa pkz Czempionat ogie­rów kry­ją­cy­ch  ras zim­no­krwi­sty­ch Stulichy k. Węgorzewa
W-​MZHK Olsztyn
22.-23. ikona Rasa pkz XV Czempionat Młodzieży ras zim­no­krwi­sty­ch SO Kętrzyn
W-​MZHK Olsztyn
30. IX Amatorski kon­kurs zręcz­no­ści po­wo­że­nia za­przę­ga­mi pa­ro­kon­ny­mi Ujanowice
MZHK Kraków
Sierpień
5.-6. „Z hu­cu­łem do Krakowa” – pró­ba dziel­no­ści i eli­mi­na­cje do czem­pio­na­tu użyt­ko­we­go Rzeszotary
MZHK Kraków
6. Koń ja­ki je­st… Skansen Kolbuszowa
OZHK Rzeszów
7.-8. zt Nabór ogie­rów ra­sy ślą­skiej oraz m, wlkp, sp i im­port.
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning za­przę­go­wy
ZT Książ
PZHK
12.-13. VII Galicyjskie Lato z Koniem Kołaczyce
OZHK Rzeszów
16. ikona Rasa hc Bieszczadzki Czempionat Hodowlany Koni Huculskich w Polanie – wierz­cho­wa pró­ba za­sad­ni­cza Polana
OZHK Rzeszów
18. Mistrzostwa Podhala w Powożeniu Zakopane
18.-19. Święto Konika Polskiego Majdan k. Ruciane-​Nida
W-​MZHK Olsztyn
20. Rogoźnickie Dni Sportu i Rozrywki Rogoźnik
Stadnina Koni „Dworna”
25.-27. XVII Pożegnanie Wakacji Rudawka Rymanowska
OZHK Rzeszów
26. III Zawody kon­ne w sko­ka­ch przez prze­szko­dy i w zręcz­no­ści po­wo­że­nia Stacja Ogierów Pawłowo k/​Chojnic
PomZHK Malbork
27. ikona Rasa pkz Czempionat kla­czy ras zim­no­krwi­sty­ch Giżycko
W-​MZHK Olsztyn
Wrzesień
  III Mistrzostwa Szwajcarii Kaszubskiej w sko­ka­ch przez prze­szko­dy i zryw­ce spor­to­wej drew­na Stadnina Koni Kolano Wieżyca
PomZHK Malbork
1.-2. zt Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­ny­ch (m, wlkp, sp, za­gr., śl.) ZT Klikowa
PZHK
2. Ogólnopolski Czempionat Klaczy Zimnokrwistych SK Kozienice
WZHK Radom
2.-3. ikona Rasa pkz Przegląd źre­biąt ras zim­no­krwi­sty­ch W-​MODR Olsztyn
W-​MZHK Olsztyn
3. Specjalistyczna wy­sta­wa zwie­rząt ho­dow­la­ny­ch pod na­zwą „Wystawa Klaczy Hodowlanych oraz Ogierów Hodowlanych” ODR Siedlce
WZHK Warszawa
8.-9. Próby dziel­no­ści kla­czy i ogie­rów ra­sy kn
Przegląd kla­czy z sy­sa­ka­mi ra­sy kn. Kwalifikacja ogie­rów i kla­czy ra­sy kn
Popielno k. Ruciane Nida
W-​MZHK Olsztyn
9. XV Warmińsko-​Mazurski Czempionat Źrebiąt  ras szla­chet­ny­ch  SK Rzeczna
W-​MZHK Olsztyn
9.-10. „Klikowska Parada Konna”
IX Wojewódzki Czempionat Hodowlany Koni Rasy Śląskiej
i VI Wojewódzki Czempionat Hodowlany Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty
Klikowa
MZHK Kraków
OZHK Rzeszów
10. ikona Rasa pkz Przegląd źre­biąt ras zim­no­krwi­sty­ch Hartowiec k. Lubawy
W-​MZHK Olsztyn
12. zt Nabór kla­czy ras szla­chet­ny­ch (m, wlkp, sp, za­gr.)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Doruchów
PZHK
15.-17. „XXIII Dni Huculskie”
Ogólnopolski Czempionat Hodowlany i Użytkowy Koni Rasy Huculskiej
SKH – Gładyszów
MZHK Kraków
17. XXI Kaszubska Jesień Rolnicza Zawody w po­wo­że­niu o Memoriał im. Wojciecha Dąbrowskiego PODR Lubań
k/​Kościerzyny
PomZHK Malbork
21.-22. Premiowanie źre­biąt ras zim­no­krwi­sty­ch pod mat­ka­mi SK „Nad Brdą”Konarzynki
SK Sadłuki, SK Sołtyski
SK Anmiros SK Rybaki
PomZHK Malbork
23. Wystawa-​Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Skaryszew
WZHK Radom
23. Premiowanie źre­biąt ras szla­chet­ny­ch pod mat­ka­mi Bolesławowo ZSR
PomZHK Malbork
23.-24. V Regionalne Święto Hodowców Koni Górki
TKHK Garwolin
23.-30. ikona Rasa pkz Kwalifikacja Ogierów Ras Zimnokrwistych
Wstępna i za­sad­ni­cza po­lo­wa pró­ba za­przę­go­wa
Wola Łagowska
OZHK Kielce
24. III Wystawa Koni ras szla­chet­ny­ch Bolesławowo ZSR
PomZHK Malbork
30. Jesienna Aukcja Ogierów Ras Zimnokrwistych Józefin
KJ Aromer

WZHK Warszawa
Październik
3. ikona Rasa pkz Wystawa-​Sprzedaż ogie­rów ras zim­no­krwi­sty­ch SO Kętrzyn
W-​MZHK Olsztyn
6. ikona Rasa pkz Wystawa – Aukcja Ogierów Zimnokrwistych Klikowa
6.-7. zt Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ra­sy ślą­skiej oraz m, wlkp, sp i im­port. ZT Książ
PZHK
7. ikona Rasa pkz Wystawa – Aukcja Ogierów Zimnokrwistych w Zabajce; za­wo­dy za­przę­go­we Zabajka
OZHK Rzeszów
9. zt Nabór kla­czy ras szla­chet­ny­ch (m, wlkp, sp, za­gr.)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Bielice
PZHK
10. Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści ko­ni ra­sy hu­cul­skiej SKH – Gładyszów
MZHK Kraków
10.-11. ikona Rasa pkz 64 Wystawa – sprze­daż ogie­rów ras zim­no­krwi­sty­ch S.O Starogard Gdański
PomZHK Malbork
18 Uznawanie ogie­rów ra­sy hu­cul­skiej Klikowa
MZHK Kraków
19. Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści ko­ni ra­sy hu­cul­skiej Klikowa
MZHK Kraków
21, Polowa wierz­cho­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­ny­ch SK-​Galiny k. Bartoszyc
W-​MZHK Olsztyn
Listopad
10. zt Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­ny­ch (m, wlkp, sp, za­gr.) ZT Doruchów
PZHK
Grudzień
  Kucyk pod cho­in­kę TRW Kwidzyn
PomZHK Malbork
7. zt Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­ny­ch (m, wlkp, sp, za­gr.) ZT Bielice
PZHK

Terminy po­da­ny­ch im­prez mo­gą ulec zmia­nie.

Kalendarz imprez – archiwum

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube