Kalendarz imprez 2014

Kalendarz imprez 2014

 

orga­ni­zo­wa­nych lub współ­or­ga­ni­zo­wa­nych przez PZHK oraz OZHK/WZHK

Styczeń
18. Pokaz Ogierów w Bogusławicach SO Bogusławice
OZHK Kielce
Luty
8. III Czempionat Polski Północnej w sko­kach luzem Kwidzyn
PomZHK Malbork
11. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (śl.)
na 60-dniowy sta­cjo­narny tre­ning zaprzęgowy
ZT Książ
PZHK
22. II Pokaz Ogierów Hodowlanych Klikowa
MZHK Kraków
22. Pokaz Ogierów Do Krycia w Sezonie 2014 KJ Wolica
ZHKWlkp Gniezno
22-23. Lubelska Wystawa Zoologiczna ZOO Park Targi Lublin
LZHK Lublin
Marzec
1. Pokaz ogie­rów przed sezo­nem kopulacyjnym Bolesławowo
PomZHK Malbork
1. Pokaz ogie­rów przed sezo­nem kopulacyjnym Grabowiec k/Torunia
KPZHK Bydgoszcz
6. Wiosenna Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty KJ Aromer - Józefin
WZHK Warszawa
6-9. CAVALIADA TOUR LUBLIN
- Międzynarodowe Zawody  w Skokach przez Przeszkody CSI
- Halowy Puchar Polski w Zaprzęgach Parokonnych
Targi Lublin
PZHK
LZHK Lublin
8. Pokaz Ogierów Turek
ZHKWlkp Gniezno
10. Doroczny Jarmark Koński „WSTĘPY„
Ogólnopolski Pokaz Hodowlany i Użytkowy Ogierów oraz Pokaz użyt­kowy koni huculskich
Skaryszew
WZHK Warszawa o/Radom
13-16. CAVALIADA TOUR WARSZAWA Warszawa - Torwar
PZHK
17. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr)
na 60-dniowy sta­cjo­narny tre­ning wierzchowy
ZT Bogusławice
PZHK
26. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr)
na 60-dniowy sta­cjo­narny tre­ning wierzchowy
ZT Bielice
PZHK
28. Zimowa kwa­li­fi­ka­cja ogie­rów zimnokrwistych Kwidzyn Miłosna
PomZHK Malbork
29. Wiosenna Kwalifikacja Ogierów PKZ
Wstępna i Zasadnicza Próba Dzielności Ogierów PKZ
SO Bogusławice
OZHK Łódź
OZHK Kielce
Kwiecień
3. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr)
na 60-dniowy sta­cjo­narny tre­ning wierzchowy
ZT Włocławek
PZHK
4. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr)
na 60-dniowy sta­cjo­narny tre­ning wierzchowy
ZT Doruchów
PZHK
4. Wiosenna kwa­li­fi­ka­cja ogie­rów rasy pkz Suchowola
WZHK Białystok
9. Preselekcja ogie­rów w typie wierzchowym Truskolasy
OZHK Katowice
11-12. Zaprzęgowa próba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (śl.) ZT Książ
PZHK
12. Pokaz orki kon­nej i wio­sen­nych prac polo­wych
Muzeum Wsi Lubelskiej
Lublin
LZHK Lublin
13. Agrotargi Czarnków
ZHKWlkp Gniezno
27. Pokaz ogie­rów kry­ją­cych w 2014 r. ODR Olsztyn
W-MZHK Olsztyn
29. Polowa wierz­chowa próba dziel­no­ści kla­czy – ras szlachetnych Galiny k/Bartoszyc
W-MZHK Olsztyn
29. VII Wiosenna Gala Koni rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty – Zasadnicza polowa próba zaprzę­gowa ogie­rów starszych Horodyszcze k/Wisznic
LZHK Lublin
Maj
1. I Ogólnopolska Wystawa Koni Małopolskich i Skoki Luzem SO Bogusławice
OZHK Kielce
1. XI Włościańskie Zawody w Powożeniu - Memoriał i. Maślińskiego Śmi­giel
ZHKWlkp Gniezno
3. Ogólnopolska Wystawa Koni rasy Polski Koń Zimnokrwisty SO Bogusławice
OZHK Kielce
3. Amatorskie zawody w powo­że­niu - Memoriał im. J. Lipowego Bukówiec
ZHKWlkp Gniezno
4. Pokaz Koni pod­czas I Regionalnej Wystawy Dorobku Ziemi Radomskiej Głowaczów
WZHK Warszawa o/Radom
6. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (śl.)
na 60-dniowy sta­cjo­narny tre­ning zaprzęgowy
ZT Książ
PZHK
9. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr)
na 60-dniowy sta­cjo­narny tre­ning zaprzęgowy
ZT Bogusławice
PZHK
10. Ogólnopolskie Targi Końskie (edy­cja wiosenna) Pajęczno
OZHK Kielce
10. Piknik histo­ryczny na Błoniach w Koninie Konin
ZHKWlkp Gniezno
10. Przebierana majówka Sarbka
ZHKWlkp Gniezno
11. IX Pokaz Wszechstronnego Wykorzystania Koni i Kuców Bychawa
LZHK Lublin
11. Zawody zaprzę­gowe i w skokach Budzisław Koś.
ZHKWlkp Gniezno
11. Amatorski rajd długodystansowy Sarbka
ZHKWlkp Gniezno
16. Wierzchowa próba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr) ZT Bogusławice
PZHK
17. Premiowanie źre­biąt Gniezno
ZHKWlkp Gniezno
17-18. Małopolskie Zawody Oddziałów Kawalerii Ochotniczych - „Militari”, połą­czone z Galicyjskim Turniejem Jeździeckim Klikowa
MZHK Kraków
18. Pielgrzymka hodow­ców i miło­śni­ków koni Góra Św. Anny
OZHK Katowice
18. Święto Konia - Wystawa Hodowlana Siedlec Trzebnicki
OZHK Wrocław
18. V Świę­to­krzy­ski Młodzieżowy Czempionat PKZ Wólka Tarłowska
OZHK Kielce
23. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr)
na 60-dniowy sta­cjo­narny tre­ning wierz­chowy
Zakład odwo­łany
ZT Bogusławice
PZHK
24. Wierzchowa próba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr) ZT Bielice
PZHK
24-25. III Czempionat Koni Ras Szlachetnych
Impreza odwo­łana
Janów k/Chełma
LZHK Lublin
24-25. „Majówka w Regietowie„
Próba dziel­no­ści + Eliminacje do Czempionatu Użytkowego
SKH Gładyszów
MZHK Kraków
25. Preselekcja ogie­rów ras szla­chet­nych do Zakładów Treningowych Janów k/Chełma
LZHK Lublin
25. Zawody zaprzę­gowe Krzymów
ZHKWlkp Gniezno
25. Majówka Konna w Parku Pszczyńskim  - Towarzyskie zawody w powożeniu Pszczyna
OZHK Katowice
Czerwiec
1. XI Dzień Woźnicy – prze­gląd mło­dzieży rasy pkz Smolajny k/Dobrego Miasta
W-MZHK Olsztyn
1. III Wojewódzkie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi Borki k/Nowodworu
LZHK Lublin
1. Regionalne zawody w sko­kach i zawody zaprzęgowe Kawęczyn
ZHKWlkp Gniezno
1. Czempionat Koni PKZ Dąbrowa Białostocka
WZHK Białystok
2. Wierzchowa próba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr) ZT Włocławek
PZHK
3. Wierzchowa próba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr) ZT Doruchów
PZHK
4. Polowa zaprzę­gowa próba dziel­no­ści kla­czy ras szlachetnych Urzędów
LZHK Lublin
7. Ogólnopolska Wystawa Koni Rasy Śląskiej Pajęczno
OZHK Kielce
7-8. XXIII Pomorskie Targi Rolno-Przemysłowe,
Pomorska Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych
Lubań
PomZHK Malbork
7-8. II Mistrzostwa Małopolskie w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi SKH Gładyszów
MZHK Kraków
7-8. XXIV Wiosenny Młodzieżowy Pokaz Koni Czystej Krwi Arabskiej SO Białka
LZHK Lublin
7-8. Konie i Powozy Rokosowo
ZHKWlkp Gniezno
7-9. XX Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Sielinko
ZHKWlkp Gniezno
8. Zjazd Miłośników Koni Pajęczno
OZHK Kielce
8. Zawody kon­nych sika­wek strażackich Rudawka Rymanowska
OZHK Rzeszów
8. Święto Konia - Zawody Regionalne i Towarzyskie Rychlik
ZHKWlkp Gniezno
8. Towarzyskie zawody zaprzę­gów jed­no­kon­nych i parokonnych Pszów
OZHK Katowice
8. Czempionat Koni PKZ Sztabin
WZHK Białystok
11. Ścieżka hucul­ska – próba dzielności Brenna
OZHK Katowice
12. Polowa zaprzę­gowa próba dziel­no­ści kla­czy zimnokrwistych Wolica
LZHK Lublin
14-15. XXI Żuław­skie Targi Rolne,
XIV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych
Stare Pole
PomZHK Malbork
14-15. Pokaz ras rodzi­mych i zacho­waw­czych w Małopolsce Szczyrzyc
MZHK Kraków
14-15. VIII Mazowiecka Wystawa Klaczy Hodowlanych oraz
Amatorskie Zwody Zaprzęgowe
ODR Poświętne k/Płońska
WZHK Warszawa
14-15. Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych Marszew
ZHKWlkp Gniezno
14-15. „Święto Konia Małopolskiego„
VIII Regionalny Czempionat Koni Rasy Małopolskiej
Klikowa
MZHK Kraków
OZHK Rzeszów
15. VI Parada Konna w Żarówce
Czempionat Hodowlany Klaczy rasy sp i pkz
Żarówka k/Mielca
OZHK Rzeszów
15. Zawody zaprzę­gowe Tuliszków
ZHKWlkp Gniezno
15. Wielka Pniewska - zawody powożeniowe Pniewy
ZHKWlkp Gniezno
15. Czempionat Koni PKZ Pomigacze
WZHK Białystok
21-22. XIV Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Huculskiej
„Szlakiem Konia Huculskiego”
Klikowa
MZHK Kraków
21-22. Regionalne zawody w skokach Konin
ZHKWlkp Gniezno
22. VII Ogólnopolski Czempionat Kuców Felińskich Felin k/Lublina
LZHK Lublin
22. Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych Skoki
ZHKWlkp Gniezno
24-25. Nabór ogie­rów ras szla­chet­nych
na 100-dniowy sta­cjo­narny tre­ning wierzchowy
ZT Bielice
PZHK
28-29. XVII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Boguchwała
OZHK Rzeszów
28-29. IX Świę­to­krzy­ska Ścieżka Huculska Sielec k/Staszowa
OZHK Kielce
28-29. XXI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Szepietowo
WZHK Białystok
28. Czempionat źre­biąt 1 i 2 let­nich rasy śląskiej Poręba k/Góry Św. Anny
OZHK Katowice
29. Zawody zaprzę­gowe koni ras szla­chet­nych, kucy i pkz Malinowo k/Działdowa
W-MZHK Olsztyn
29. Młodzieżowy Czempionat Koni Ras Zimnokrwistych Marynin k/Radzynia Podlaskiego
LZHK Lublin
29. Powiatowa Wystawa Koni, zawody w powożeniu Stróżewo PK Chodzież
ZHKWlkp Gniezno
29. Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych Miejska Górka
ZHKWlkp Gniezno
29. Zawody w powożeniu Nowy Tomyśl
ZHKWlkp Gniezno
Lipiec
4-5. Zaprzęgowa próba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (śl.) ZT Książ
PZHK
4-6. XXVIII Wystawa Zwierząt Hodowlanych Sitno k/Zamościa
LZHK Lublin
5. XI Wielka parada bry­czek i wozów
IV Mistrzostwa Szwajcarii Kaszubskiej w jeź­dzie na oklep i wyścigi bryczek
Szymbark
PomZHK Malbork
5. Zawody konne w sko­kach - Memoriał dyr. K. Nowickiego SO Sieraków
ZHKWlkp Gniezno
5-6. XV Świę­to­krzy­ski Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich Opatowiec
OZHK Kielce
5-6. VII Zjazd Huculski w Hawłowicach Hawłowice k/Pruchnika
OZHK Rzeszów
6. Regionalna Wystawa Koni Skaryszew
WZHK Warszawa o/Radom
6. VIII Wystawa Koni Hodowlanych Rasy PKZ Janowo k/Nidzicy
W-MZHK Olsztyn
6. Czempionat Źre­biąt rasy pkz pod matkami Augustów
WZHK Białystok
6. Premiowanie źre­biąt 1-2 let­nich
Powiatowa Wystawa Koni Hodowlanych
Zawody w skokach
Korpysy
ZHKWlkp Gniezno
7-8. Zaprzęgowa próba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr) ZT Bogusławice
PZHK
12. Wystawa Koni Bakałarzewo
WZHK Białystok
12-13. IX Wystawa Koni Zimnokrwistych Oleszyce
OZHK Rzeszów
12-13. III Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych Ludźmierz
MZHK Kraków
13. Czempionat kla­czy hodow­la­nych rasy pkz Stulichy k/Węgorzewa
W-MZHK Olsztyn
13. Premiowanie źre­biąt 1-2 letnich Miejska Górka
ZHKWlkp Gniezno
13. Amatorskie zawody w powożeniu Otusz
ZHKWlkp Gniezno
17. Polowa zaprzę­gowa próba dziel­no­ści kla­czy ras szlachetnych Tomaszówka
LZHK Lublin
19-20. XIII Ogólnopolski Czempionat Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty
I Specjalistycznej Wystawie koni Ardeńskich, Sokólskich i Sztumskich
SO Kętrzyn
W-MZHK Olsztyn
19-20. VI Mazowiecki Weekend z Hucułem
Próba dziel­no­ści i Eliminacja do ogól­no­pol­skiego czem­pio­natu koni huculskich
Chmielewo k/Pułtuska
WZHK Warszawa
19-20. Premiowanie źre­biąt, wystawa hodow­lana,
Memoriał dyr. T. Czermińskiego - zawody w powożeniu
SO Sieraków
ZHKWlkp Gniezno
20. Regionalne Zawody w sko­kach przez przeszkody Janów k/Chełma
LZHK Lublin
20. Zawody w kokach i zaprzęgowe Wietchinin
ZHKWlkp Gniezno
20. Regionalne zawody w sko­kach przez przeszkody Pszczyna
OZHK Katowice
20. Towarzyskie zawody zaprzę­gów jed­no­kon­nych i parokonnych Kroczyce
OZHK Katowice
21. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr)
na 60-dniowy sta­cjo­narny tre­ning zaprzęgowy
ZT Bogusławice
PZHK
22. Wierzchowa próba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr)
Zakład odwo­łany
ZT Bogusławice
PZHK
26-27. XVII Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich SO Białka
LZHK Lublin
27. V Amatorski kon­kurs zręcz­no­ści powo­że­nia zaprzę­gami paro­kon­nymi
Konkurs zrywki drzewa
Ujanowice
MZHK Kraków
27. Czempionat Źre­biąt rasy pkz pod mat­kami
Pokaz ogie­rów kryjących
Drohiczyn
WZHK Białystok
27. Zawody zaprzę­gowe Uniejów
ZHKWlkp Gniezno
Sierpień
 1-2. III Ogólnopolski Czempionat Hodowlany Kuców
I Czempionat Użytkowy Kuców
Wolica
ZHKWlkp Gniezno
2-3. „Z hucu­łem do Krakowa„
Próba dziel­no­ści + Eliminacje do Czempionatu Użytkowego
Rzeszotary
MZHK Kraków
3. X Krajowy Czempionat Koni Rasy Śląskiej SO Książ
OZHK Wrocław
3. „Bazyliada” - VI Specjalistyczna Wystawa Zwierząt Hodowlanych - koni rasy Konik Polski Pilchowice
OZHK Katowice
3. Koń jak jest - Czempionat Hodowlany Klaczy Rasy Małopolskiej i PKZ Skansen Kolbuszowa
OZHK Rzeszów
12. Nabór ogie­rów rasy ślą­skiej oraz m, wlkp, sp i import.
na 60-dniowy sta­cjo­narny tre­ning zaprzęgowy
ZT Książ
PZHK
9-10. IV Galicyjskie lato z koniem Kołaczyce k/Jasła
OZHK Rzeszów
15. Wystawa Koni Suchowola
WZHK Białystok
15-16. Święto Konika Polskiego Wojnowo k/Rucianego Nidy
W-MZHK Olsztyn
16-17. Ogólnopolski Czempionat Ras Szlachetnych oraz
III Czempionat w Skokach Luzem Ziemi Łódzkiej
Wiączyń Dolny
OZHK Łódź
16. Ścieżka Huculska Nowa Łom­nica
OZHK Wrocław
17. VII Regionalna Wystawa Koni rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty oraz
Ocena źre­biąt  rocz­nych i dwuletnich
Tuczna
LZHK Lublin
17. Polowa próba zaprzę­gowa kla­czy rasy pkz - zawody zaprzęgowe Narusa k/Fromborka
W-MZHK Olsztyn
22. Próby dziel­no­ści kla­czy i ogie­rów rasy kn Popielno k/Rucianego Nidy
W-MZHK Olsztyn
22-24. XIV Pożegnanie waka­cji w Rudawce Rymanowskiej Rudawka Rymanowska
OZHK Rzeszów
23. Piknik z Konikiem Polskim – prze­gląd kla­czy z sysakami Popielno k/Rucianego Nidy
W-MZHK Olsztyn
23. Towarzyskie Zawody Zaprzęgów jed­no­kon­nych i parokonnych Kędzierzyn-Koźle
OZHK Katowice
23. Pokazy konne Jankówko
ZHKWlkp Gniezno
24. Przegląd źre­biąt – kla­cze z sysa­kami rasy pkz Hartowiec k/Lubawy
W-MZHK Olsztyn
28-29. Ogólnopolski Czempionat Koni Rasy Wielkopolskiej i Polski Koń Szlachetny Półkrwi w sko­kach luzem Gajewniki
OZHK Kielce
28-30. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w sko­kach przez przeszkody Gajewniki
PZHK
30. Wielkopolski Czempionat Koni Huculskich Boguszynek
ZHKWlkp Gniezno
30-31. Tarpaniada - Święto Konika Polskiego SO Sieraków
ZHKWlkp Gniezno
31. Pokaz ogie­rów kry­ją­cych w 2014 r. Sypitki k/Ełku
W-MZHK Olsztyn
31. Amatorskie Zawody w powożeniu Buk
ZHKWlkp Gniezno
Wrzesień
3. Przegląd źre­biąt ras kuc przy matkach Czołna
LZHK Lublin
5. Przegląd źre­biąt ras szlachetnych Sitno
LZHK Lublin
5-7. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w spor­to­wych raj­dach konnych Koczek
PZHK
6. XIII Warmińsko-Mazurski Czempionat Źre­biąt – kla­cze z sysa­kami ras szlachetnych Galiny k/Bartoszyc
W-MZHK Olsztyn
6. Ogólnopolskie Targi Końskie (edy­cja jesienna) Pajęczno
OZHK Kielce
6. Wystawa Hodowlana Młodzieży Śląskiej Lubomierz
OZHK Wrocław
6. Polowe próby dziel­no­ści
Wpis mło­dych ogie­rów do księgi
Pomysk Wielki k/Bytowa
PomZHK Malbork
6-7. Przegląd źre­biąt – kla­cze z sysa­kami rasy pkz ODR Olsztyn
W-MZHK Olsztyn
6-7. Mazowiecka Wystawa Klaczy Hodowlanych oraz Pokaz Ogierów ODR Siedlce
WZHK Warszawa
6-7. Premiowanie źre­biąt rasy ślą­skiej pod mat­kami oraz
Polowa próba zaprzę­gowa kla­czy śląskich
Sadów k/Lublińca
OZHK Katowice
7. Regionalne Zawody Konne w skokach Trójka
ZHKWlkp Gniezno
9. Przegląd źre­biąt ras szlachetnych Pszczela Wola
LZHK Lublin
11. Przegląd źre­biąt ras zimnokrwistych Talczyn
LZHK Lublin
12-14. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w powo­że­niu zaprzę­gami jednokonnymi Kwieki
PZHK
13. X Kujawsko-Pomorski Przegląd Młodzieży Hodowlanej Ras Szlachetnych i Konkurs Skoków Luzem dla Koni 2-letnich Brzoza Bydgoska
KPZHK Bydgoszcz
13. Towarzyskie zawody zaprzę­gów jed­no­kon­nych, paro­kon­nych i czterokonnych Gorzyce
OZHK Katowice
13-14. XII Piknik z Konikiem Polskim Trzcinica k/Jasła
OZHK Rzeszów
13-14. XI Zachodniopomorska Wystawa Hodowlana Koni Barzkowice
ZZHK Szczecin
13-14. „Klikowska Parada Konna„
VI Wojewódzki Czempionat Hodowlany Koni Rasy Ślą­skiej i
III Czempionat Hodowlany Koni Zimnokrwistych
Zmiana ter­minu z 6-7.09.
Klikowa
MZHK Kraków
OZHK Rzeszów
14. Polowa próba dziel­no­ści kla­czy
Amatorskie Zawody w Powożeniu
Korpysy
ZHKWlkp Gniezno
14. Pokazy Tradycyjnego i Nowoczesnego wyko­rzy­sta­nia koni robo­czych
Muzeum Wsi Lubelskiej
Lublin
LZHK Lublin
14. Czempionat źre­biąt rocz­nych i dwu­let­nich oraz źre­biąt pod mat­kami w typie szlachetnym SK Udórz
OZHK Katowice
14. Dożynki Powiatowe Sokółka
WZHK Białystok
14-15. XVI Kaszubska Jesień Rolnicza Lubań
PomZHK Malbork
16. Przegląd źre­biąt ras zimnokrwistych Piszczac
LZHK Lublin
18. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr)
na 60-dniowy sta­cjo­narny tre­ning wierz­chowy
Zakład odwo­łany
ZT Włocławek
PZHK
18. Przegląd źre­biąt ras zimnokrwistych Wygnanka
LZHK Lublin
19. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr)
na 60-dniowy sta­cjo­narny tre­ning wierzchowy
ZT Doruchów
PZHK
19-21. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w WKKW Strzegom
PZHK
19-21. Ogólnopolski Czempionat Hodowlany i Użytkowy Koni Rasy Huculskiej - regu­la­min oraz ogólne warunki i zasady orga­ni­za­cyjne
„XX Dni Huculskie”
SKH Gładyszów
MZHK Kraków
20. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty KJ Aromer - Józefin
WZHK Warszawa
20. Regionalne Zawody w skokach Turek
ZHKWlkp Gniezno
21. Koński Jarmark „Koń to tradycja” Chmielnik
OZHK Kielce
21. Amatorskie Zawody Zaprzęgowe i pokazy konne Turek
ZHKWlkp Gniezno
22-23. Zaprzęgowa próba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr)
Zmiana ter­minu z 18-19.09.
ZT Bogusławice
PZHK
23. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Kozienice
WZHK Warszawa o/Radom
25. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty SO Białka
LZHK Lublin
27. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty
Kwalifikacja Ogierów PKZ
Borków k/Kielc
OZHK Kielce
27. Zasadnicza próba dziel­no­ści koni rasy zim­no­krwi­stej oraz sprze­daż ogie­rów starszych Klikowa
MZHK Kraków
27. Ścieżka hucul­ska Orzechowo k/Dobrego Miasta
W-MZHK Olsztyn
27-28. Regionalna Wystawa Rolnicza Opole Zakrzów
OZHK Katowice
28. Pokaz Zwierząt Hodowlanych Bolesławów
PomZHK Malbork
28. II Święto Hodowców Koni w Górkach Górki gm. Garwolin
WZHK Warszawa
29. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr)
na 60-dniowy sta­cjo­narny tre­ning wierz­chowy
Zakład odwo­łany
ZT Bogusławice
PZHK
Październik
1-2. Wierzchowa próba dziel­no­ści ogie­rów ras szla­chet­nych
Zmiana ter­minu z 2-3.10.
ZT Bielice
PZHK
3-5. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w ujeżdżeniu Strzegom
PZHK
4. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Zabajka
OZHK Rzeszów
MZHK Kraków
6. Polowa próba dziel­no­ści klaczy Goraj
ZHKWlkp Gniezno
7. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Janów k/Sokółki
WZHK Białystok
10. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr)
na 60-dniowy sta­cjo­narny tre­ning wierzchowy
ZT Bielice
PZHK
10. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty SO Kętrzyn
W-MZHK Olsztyn
10-11. Zaprzęgowa próba dziel­no­ści ogie­rów rasy ślą­skiej oraz m, wlkp, sp i import. ZT Książ
PZHK
11. Hubertus i Amatorskie zawody w powożeniu Skoroszyce
OZHK Katowice
14. Próba dziel­no­ści koni rasy huculskiej SKH Gładyszów
MZHK Kraków
14-15. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Starogard Gdański
PomZHK Malbork
16. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty SK Nowe Jankowice
KPZHK Bydgoszcz
17. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Gorzów Wlkp.
ZHKWlkp Gniezno
ZZHK Szczecin
OZHK Wrocław
ZHKZL Zielona Góra
18. Ogólnopolski Czempionat Porównawczy Koni Ras m, sp, wlkp w sko­kach luzem Zakrzów
Ś-OZHK Katowice
21. VII  Dzień Konia Zimnokrwistego – Aukcja ogie­rów star­szych,
Zasadnicza polowa próba zaprzę­gowa ogie­rów starszych
SO Białka
LZHK Lublin
21. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Mikołajów k/Koluszek
OZHK Łódź
24. Polowa wierz­chowa próba dziel­no­ści kla­czy ras szlachetnych Galiny k/Bartoszyc
W-MZHK Olsztyn
24. Polowa wierz­chowa próba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych
Impreza odwo­łana
Wierzawice k/Leżajska
OZHK Rzeszów
25. IV Ogólnopolski Czempionat Ogierów Ras Zimnokrwistych SO Kętrzyn
ZHKRZ
W-MZHK Olsztyn
Listopad
14-15. Czempionat użyt­kowy SO Sieraków
ZHKWlkp Gniezno
17. Wierzchowa próba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr)
Zakład odwo­łany
ZT Włocławek
PZHK
19. Wierzchowa próba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr)
Zmiana ter­minu z 18.11.
ZT Doruchów
PZHK
19. Polowa próba wierz­chowa klaczy SK Prudnik
OZHK Katowice
28. Wierzchowa próba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr)
Zakład odwo­łany
ZT Bogusławice
PZHK
Grudzień
4-7. CAVALIADA TOUR WARSZAWA
- I Aukcja „Teraz Polskie Konie”
PoznańPZHK
6. „Kucyk pod choinkę” TRW Kwidzyn Miłosna
PomZHK Malbork
9. Wierzchowa próba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr) ZT Bielice
PZHK

Terminy poda­nych imprez mogą ulec zmianie.

Kalendarz imprez - archiwum

2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube