Aktualności

Fotorelacja z Cavaliady 2013 w Warszawie

13 marca 2013 · Kategoria: Cavaliada Warszawa, ·

Polski Związek Hodowców Koni za­pra­sza do obej­rze­nia ga­le­rii zdjęć, gdzie za­miesz­czo­na zo­sta­ła obszerna fotorelacja au­tor­stwa Pani Małgorzaty Sieradzan z Cavaliady w Warszawie, któ­ra od­by­ła się w dniach 7-​10 mar­ca 2013 r.

Print Friendly, PDF & Email