Aktualności

Wpis ogierów do ksiąg stadnych na podstawie wyników alternatywnych prób dzielności

9 sierpnia 2013 · Kategoria: Programy hodowlane, ·

Polski Związek Hodowców Koni przy­po­mi­na o wprowadzonych w tym roku zmianach (pkt. II) do­ty­czą­cych wpi­su do ksiąg oraz ka­te­go­ry­za­cji ogie­rów na pod­sta­wie wy­ni­ków uzy­ska­nych w MPMK w WKKW, po­wo­że­niu oraz raj­dach długodystansowych.

Print Friendly, PDF & Email