Aktualności

Wpis ogierów do ksiąg stadnych na podstawie wyników alternatywnych prób dzielności

9 sierpnia 2013 · Kategoria: Programy hodowlane, ·

Polski Związek Hodowców Koni przy­po­mi­na o wprowadzonych w tym roku zmianach (pkt. II) do­ty­czą­cy­ch wpi­su do ksiąg oraz ka­te­go­ry­za­cji ogie­rów na pod­sta­wie wy­ni­ków uzy­ska­ny­ch w MPMK w WKKW, po­wo­że­niu oraz raj­da­ch dłu­go­dy­stan­so­wy­ch.

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube