Aktualności

Nowy statut PZHK

9 września 2014 · Kategoria: Sprawy związkowe, ·

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że w dniu 29 sierp­nia 2014 r. Statut PZHK zgod­ny z Uchwałą Nr 13/​2014 Walnego Zjazdu Delegatów PZHK w dniu 27.05.2014 r. został zatwierdzony przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Print Friendly, PDF & Email