Aktualności

Zmiana adresu biura ZZHK w Szczecinie

3 listopada 2014 · Kategoria: Ogłoszenia, Sprawy związkowe, ·

Polski Związek Hodowców Koni infor­muje, że no­wa sie­dziba Zachodniopomorskiego Związku Hodowców Koni mie­ści się przy ul. Bagiennej 36C, 70-​772 Szczecin. Numery te­le­fo­nów po­zo­sta­ły bez zmian.

Print Friendly, PDF & Email