Aktualności

SK Janów Podlaski i SK Michałów

11 maja 2015 · Kategoria: Kultura, Sprawy hodowlane, · Rasa:

Nie bez po­wo­du mó­wi się, że je­den ob­raz wart jest ty­sią­ca słów… Zapraszamy Państwa do obej­rze­nia krót­kich fil­mów pro­mu­ją­cych naj­więk­sze Stadniny Koni ho­du­ją­ce ko­nie arab­skie w Polsce: Janów Podlaski oraz Michałów.

Stadnina Koni Janów Podlaski


 

Stadnina Koni Michałów

Print Friendly, PDF & Email