Aktualności

Relacja filmowa z Pokazów Konnych przy X Wystawie Koni Zimnokrwistych w Oleszycach

18 sierpnia 2015 · Kategoria: Wystawy i pokazy, · Rasa:

Serdecznie za­pra­sza­my do obej­rze­nia re­la­cji fil­mo­wej z Pokazów Konnych przy X Wojewódzkiej Wystawie Koni Zimnokrwistych w Oleszycach, któ­re od­by­ły się w dniu 12 lip­ca 2015 r. Niniejszy film zo­stał zre­ali­zo­wa­ny przez Pana Tadeusza Baranieckiego.

Print Friendly, PDF & Email