Aktualności

VI Galicyjskie Lato z Koniem

19 lipca 2016 · Kategoria: Czempionaty, Inne imprezy, · Rasa:

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie przed­sta­wia w za­łą­cze­niu pro­po­zy­cje udzia­łu w im­pre­zie „VI Galicyjskie Lato z Koniem”. Impreza od­bę­dzie się w dniach 13-​14 sierp­nia 2016 w Kołaczycach na Stadionie Sportowym Ostoja-Błonie.

Podczas za­wo­dów ro­ze­gra­ny zo­sta­nie Młodzieżowy Czempionat Hodowlany kla­czy 1 i 2-​letnich ra­sy ślą­skiej ob­ję­ty pre­mio­wa­niem z Funduszu Hodowlanego PZHK/​OZHK.

Termin nad­sy­ła­nia zgło­szeń mi­ja 5 sierp­nia 2016 r. (pią­tek)

Print Friendly, PDF & Email