Aktualności

Znowelizowane programy hodowli PKZ i Arden polski

1 września 2016 · Kategoria: Programy hodowlane, · Rasa: ,

Informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za­ak­cep­to­wa­ło zno­we­li­zo­wa­ne pro­gra­my ho­dow­li dla ko­ni ras zim­no­krwi­sty­ch oraz ar­den pol­ski. Zmiany do­ty­czą prób użyt­ko­wo­ści i mo­gą być sto­so­wa­ne od 5 wrze­śnia 2016 ro­ku.

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube