Aktualności

Kwalifikacje ogierów do księgi stadnej koni rasy arden polski

26 września 2016 · Kategoria: Rejestr ogierów, Sprawy hodowlane, · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że kwa­li­fi­ka­cje ogie­rów do księ­gi stad­nej ko­ni ra­sy ar­den pol­ski od­bę­dą się w na­stę­pu­ją­cych terminach:

  • Józefin 6.10.2016 r, godz. 11:00
  • Ketrzyn 7.10.2016 r., godz. 9:30

Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się katalogiem zgłoszonych koni.

imgp2742

Print Friendly, PDF & Email