Aktualności

XVI Wojewódzka Wystawa-​Aukcja Ogierów Zimnokrwistych – relacja filmowa

11 października 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Wystawy i pokazy, ·

Wszystkich mi­ło­śni­ków ko­ni zim­no­krwi­stych za­pra­sza­my do obej­rze­nia ma­te­ria­łów fil­mo­wych z XVI Wojewódzkiej Wystawy-​Aukcji Ogierów Zimnokrwistych, któ­ra od­by­ła się w 1 paź­dzier­ni­ka w Zabajce.

Niniejsze ma­te­ria­ły zo­sta­ły zre­ali­zo­wa­ne przez Pana Tadeusza Baranieckiego.

Print Friendly, PDF & Email