Aktualności

XVI Wojewódzka Wystawa-​Aukcja Ogierów Zimnokrwistych – Zabajka 2016

11 października 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Wystawy i pokazy, ·

Wszystkich mi­ło­śni­ków ko­ni zim­no­krwi­sty­ch za­pra­sza­my do obej­rze­nia ma­te­ria­łów fil­mo­wy­ch z XVI Wojewódzkiej Wystawy-​Aukcji Ogierów Zimnokrwistych, któ­ra od­by­ła się w 1 paź­dzier­ni­ka w Zabajce.

Niniejsze ma­te­ria­ły zo­sta­ły zre­ali­zo­wa­ny przez pa­na Tadeusza Baranieckiego.

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube