Aktualności

Festiwal Huculski

5 kwietnia 2017 · Kategoria: Wystawy i pokazy, · Rasa:

w imie­niu or­ga­ni­za­to­ra za­pra­sza­my na Festiwal Huculski, któ­ry od­bę­dzie się w dniu 25 ma­ja 2017 r. w miej­sco­wo­ści Polling (Austria). Zainteresowanym przed­sta­wia­my pro­po­zy­cje im­pre­zy oraz for­mu­larz zgłoszeniowy.

Print Friendly, PDF & Email