Aktualności

II Wystawa specjalistyczna – Krajowy Czempionat Koni Sztumskich

7 czerwca 2017 · Kategoria: Czempionaty, · Rasa:

Wszystkich Hodowców, mi­ło­śni­ków ko­ni i hob­by­stów ser­decz­nie za­pra­sza­my na ko­lej­ny czem­pio­nat w „cięż­kim” wydaniu.

Tym ra­zem o ty­tu­ły czem­pio­nów za­bie­gać bę­dą klacz­ki i ogier­ki sztum­skie. Impreza od­bę­dzie się w dniach 10-​11 czerw­ca w Starym Polu na Pomorzu.

Print Friendly, PDF & Email