Aktualności

XX Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich

7 czerwca 2017 · Kategoria: Czempionaty, · Rasa:

Serdecznie za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z pro­gra­mem i regulaminem XX Narodowego Młodzieżowego Czempionatu Koni Małopolskich, któ­ry od­bę­dzie się w dniach 10-​11 czerw­ca na te­re­nie Stada Ogierów Białka.

Print Friendly, PDF & Email