Aktualności

GP Ogierów odwołane

9 sierpnia 2017 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, · Rasa: ,,,

Z po­wo­du ni­skiej fre­kwen­cji GP Ogierów pod pa­tro­na­tem PZHK, któ­re mia­ło się od­być pod­czas sko­ko­wych MPMK w Drzonkowie zo­sta­ło odwołane.

Print Friendly, PDF & Email