Aktualności

Opłaty w sprawach rozpatrywanych przez KKS

4 września 2017 · Kategoria: Sprawy hodowlane, ·

UWAGA: Przypominamy, że opła­ta za roz­pa­trze­nie wnio­sków przez Komisje Ksiąg Stadnych PZHK oraz uzna­wa­nie na­sie­nia ogie­rów wpi­sa­nych do in­nych ksiąg stad­nych wy­no­si 200 złotych.

Print Friendly, PDF & Email