Aktualności

Propozycje – MPMK w rajdach

13 września 2017 · Kategoria: MPMK, Sportowe rajdy konne, ·

Przedstawiamy propozycje MPMK w sportowych rajdach konnych. Jednocześnie in­for­mu­je­my, że ter­min tych mi­strzostw zo­stał zmie­nio­ny i od­bę­dą się one w dniach 6-​7 paź­dzier­ni­ku br w Janowie Podlaskim.

Print Friendly, PDF & Email