Selekcja

ZAKŁADY TRENINGOWE KLACZY 2016

 

Przedstawiamy ter­miny i wy­niki prób dziel­no­ści, któ­rym zo­stały pod­dane kla­cze ras szla­chet­nych w Zakładach Treningowych:

Trening wierzchowy

Klacze
szla­chetne
Miejsce Kwalifikacje Próba
koń­cowa
Kwalifikacje Wyniki Zdjęcie
zwy­cię­skiej kla­czy
m, wlkp, sp, zagr Bielice 19
lu­tego
19
kwiet­nia
pobierz  pobierz ZT_2016-Bielice_1
m, wlkp, sp, zagr Doruchów 14
marca
13
maja
pobierz pobierz ZT_2016-Doruchow_1
m, wlkp, sp, zagr Doruchów 5
wrze­śnia
4
li­sto­pada
m, wlkp, sp, zagr Bielice 7
paź­dzier­nika
6
grud­nia

 

Trening zaprzęgowy

Klacze
szla­chetne
Miejsce Kwalifikacje Próba
koń­cowa
Kwalifikacje Wyniki Zdjęcie
zwy­cię­skiej kla­czy
śl. Książ 16
lu­tego
15-​16
kwiet­nia
pobierz pobierz ZT_2016-Ksiaz_1
m, wlkp, sp, zagr, śl.* Klikowa 8
marca
6-​7
maja
pobierz pobierz
m, wlkp, sp, zagr, śl.* Bogusławice 18
kwiet­nia
16-​17
czerwca
pobierz
śl. Książ 4 maja
zmiana z 26.04.
1-​2 lipca
zmiana z 24-25.06.
pobierz
m, wlkp, sp, zagr, śl.* Klikowa 5
lipca
2-​3
wrze­śnia
m, wlkp, sp, zagr, śl.* Bogusławice 8
sierp­nia
6-​7
paź­dzier­nika

Zakłady Treningowe przeprowadzone w poprzednich latach

Roczniki niepodlinkowane na liście powyżej można znaleźć na starej wersji naszej strony.

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube