Selekcja

ZAKŁADY TRENINGOWE KLACZY 2017

 

Przedstawiamy ter­mi­ny i wy­ni­ki prób dziel­no­ści, któ­rym zo­sta­ły pod­da­ne kla­cze ras szla­chet­nych w Zakładach Treningowych:

Trening wierzchowy

Klacze
szla­chet­ne
Miejsce Kwalifikacje Próba
koń­co­wa
Kwalifikacje Wyniki Zdjęcie
zwy­cię­skiej kla­czy
m, wlkp, sp, zagr Doruchów 28 lu­te­go 28 kwiet­nia  pobierz pobierz   
m, wlkp, sp, zagr Bielice 20 mar­ca 18 ma­ja pobierz  pobierz  
m, wlkp, sp, zagr Zbrosławice ODWOŁANY
m, wlkp, sp, zagr Łąck 4 kwiet­nia 2 czerw­ca pobierz  pobierz   
m, wlkp, sp, zagr Doruchów 12 wrze­śnia 10 li­sto­pa­da      
m, wlkp, sp, zagr Bielice 9 paź­dzier­ni­ka 7 grud­nia      

 

 

Trening zaprzęgowy

Klacze
szla­chet­ne
Miejsce Kwalifikacje Próba
koń­co­wa
Kwalifikacje Wyniki Zdjęcie
zwy­cię­skiej kla­czy
śl. Książ 21 lu­te­go 21-​22 kwiet­nia pobierz  pobierz   
m, wlkp, sp, zagr, śl.* Klikowa 14 mar­ca 15-​16 ma­ja  pobierz pobierz   
śl. Książ 9 ma­ja 7-​8 lip­ca  pobierz pobierz   
m, wlkp, sp, zagr, śl.* Klikowa 22 sierp­nia
zmia­na z 5.07
20-​21 paź­dzier­ni­ka
zmia­na z 1-2.09
     

Zakłady Treningowe przeprowadzone w poprzednich latach

Roczniki niepodlinkowane na liście powyżej można znaleźć na starej wersji naszej strony.