Selekcja

ZAKŁADY TRENINGOWE KLACZY 2018

 

Przedstawiamy ter­mi­ny i wyni­ki prób dziel­no­ści, któ­rym zosta­ły pod­da­ne kla­cze ras szla­chet­nych w Zakładach Treningowych:

Trening wierzchowy

Klacze
szla­chet­ne
Miejsce Kwalifikacje Próba koń­co­wa
ter­min wyni­ki ter­min wyni­ki
m, wlkp, sp, zagr Łąck 12
mar­ca
  10
maja
 
m, wlkp, sp, zagr Bielice 19
mar­ca
  17
maja
 
tur­nus dodat­ko­wy
m, wlkp, sp, zagr Doruchów 9
kwiet­nia
  7
czerw­ca
 
m, wlkp, sp, zagr Łąck 7
sierp­nia
  5
paź­dzier­ni­ka
 
m, wlkp, sp, zagr Doruchów 10
wrze­śnia
  8
listo­pa­da
 

 

Trening zaprzęgowy

Klacze
szla­chet­ne
Miejsce Kwalifikacje Próba koń­co­wa
ter­min wyni­ki ter­min wyni­ki
śl. Książ  14
lute­go
pobierz 13-14
kwiet­nia
 
m, wlkp, sp, zagr, śl.* Klikowa 13
mar­ca
  11-12
maja
 
śl. Książ 8
maja
  6-7
lip­ca
 
m, wlkp, sp, zagr, śl.* Klikowa 2
lip­ca
  30-31.
sierp­nia
 

Zakłady Treningowe przeprowadzone w poprzednich latach

Roczniki niepodlinkowane na liście powyżej można znaleźć na starej wersji naszej strony.

Print Friendly, PDF & Email