Selekcja

ZAKŁADY TRENINGOWE KLACZY 2017

 

Przedstawiamy ter­mi­ny i wy­ni­ki prób dziel­no­ści, któ­rym zo­sta­ły pod­da­ne kla­cze ras szla­chet­nych w Zakładach Treningowych:

Trening wierzchowy

Klacze
szlachetne
Miejsce Kwalifikacje Próba koń­co­wa
ter­min wy­ni­ki ter­min wy­ni­ki
m, wlkp, sp, zagr Doruchów 28 lu­te­go  pobierz 28 kwiet­nia pobierz
m, wlkp, sp, zagr Bielice 20 mar­ca pobierz  18 ma­ja pobierz
m, wlkp, sp, zagr Zbrosławice 27 mar­ca – 25 maja
Zakład od­wo­ła­ny
m, wlkp, sp, zagr Łąck 4 kwiet­nia  pobierz 2 czerw­ca pobierz
m, wlkp, sp, zagr Doruchów 12 wrze­śnia  pobierz 10 li­sto­pa­da  
m, wlkp, sp, zagr Łąck
Bielice
9 paź­dzier­ni­ka   7 grud­nia  
m, wlkp, sp, zagr Janów Podlaski 10 paź­dzier­ni­ka – 8 grudnia
Zakład od­wo­ła­ny

 

Trening zaprzęgowy

Klacze
szlachetne
Miejsce Kwalifikacje Próba koń­co­wa
ter­min wy­ni­ki ter­min wy­ni­ki
śl. Książ 21 lu­te­go pobierz 21-​22 kwietnia pobierz
m, wlkp, sp, zagr, śl.* Klikowa 14 mar­ca pobierz 15-​16 maja pobierz
śl. Książ 9 ma­ja pobierz 7-​8 lipca pobierz
m, wlkp, sp, zagr, śl.* Klikowa 22 sierp­nia
zmia­na z 5.07
pobierz 20-​21 października
zmia­na z 1-2.09
 

Zakłady Treningowe przeprowadzone w poprzednich latach

Roczniki niepodlinkowane na liście powyżej można znaleźć na starej wersji naszej strony.

Print Friendly, PDF & Email