Selekcja

ZT 2010

 

Przedstawiamy ter­mi­ny i wy­ni­ki prób dziel­no­ści, któ­rym zo­sta­ły pod­da­ne kla­cze ras szla­chet­nych w Zakładach Treningowych:

2010
Klacze
szlachetne
Miejsce Kwalifikacje Próba
końcowa
Kwalifikacje Wyniki
m, wlkp, sp Bogusławice 1
lutego
31 mar­ca pobierz pobierz
m, wlkp, sp Biały Bór 2 lu­te­go 1 kwiet­nia pobierz pobierz
m, wlkp, sp Włocławek 22 lu­te­go 22 kwiet­nia pobierz pobierz
m, wlkp, sp Doruchów 23 lu­te­go 23 kwiet­nia pobierz pobierz
śl. Książ 24 lu­te­go 23-​24 kwietnia pobierz pobierz
m, wlkp, sp Bogusławice 8 kwiet­nia 7 czerw­ca pobierz pobierz
m, wlkp, sp Biały Bór 9 kwiet­nia 8 czerw­ca pobierz pobierz
m, wlkp, sp Włocławek 26 kwiet­nia 24 czerw­ca pobierz pobierz
m, wlkp, sp Doruchów 27 kwiet­nia 25 czerw­ca pobierz pobierz
śl. Książ 18 ma­ja 16-​17 lipca pobierz pobierz
m, wlkp, sp Włocławek 6 wrze­śnia 4 li­sto­pa­da pobierz pobierz
m, wlkp, sp Doruchów 7 wrze­śnia 5 li­sto­pa­da pobierz pobierz
m, wlkp, sp Bogusławice 28 wrze­śnia 26 li­sto­pa­da pobierz pobierz
m, wlkp, sp Biały Bór 11 paź­dzier­ni­ka 9 grud­nia pobierz pobierz
Print Friendly, PDF & Email