Selekcja

ZT 2010

 

Przedstawiamy ter­mi­ny i wyni­ki prób dziel­no­ści, któ­rym zosta­ły pod­da­ne kla­cze ras szla­chet­nych w Zakładach Treningowych:

2010
Klacze
szla­chet­ne
Miejsce Kwalifikacje Próba
koń­co­wa
Kwalifikacje Wyniki
m, wlkp, sp Bogusławice 1
lute­go
31 mar­ca pobierz pobierz
m, wlkp, sp Biały Bór 2 lute­go 1 kwiet­nia pobierz pobierz
m, wlkp, sp Włocławek 22 lute­go 22 kwiet­nia pobierz pobierz
m, wlkp, sp Doruchów 23 lute­go 23 kwiet­nia pobierz pobierz
śl. Książ 24 lute­go 23-24 kwiet­nia pobierz pobierz
m, wlkp, sp Bogusławice 8 kwiet­nia 7 czerw­ca pobierz pobierz
m, wlkp, sp Biały Bór 9 kwiet­nia 8 czerw­ca pobierz pobierz
m, wlkp, sp Włocławek 26 kwiet­nia 24 czerw­ca pobierz pobierz
m, wlkp, sp Doruchów 27 kwiet­nia 25 czerw­ca pobierz pobierz
śl. Książ 18 maja 16-17 lip­ca pobierz pobierz
m, wlkp, sp Włocławek 6 wrze­śnia 4 listo­pa­da pobierz pobierz
m, wlkp, sp Doruchów 7 wrze­śnia 5 listo­pa­da pobierz pobierz
m, wlkp, sp Bogusławice 28 wrze­śnia 26 listo­pa­da pobierz pobierz
m, wlkp, sp Biały Bór 11 paź­dzier­ni­ka 9 grud­nia pobierz pobierz
Print Friendly, PDF & Email