Selekcja

ZT 2011

 

Przedstawiamy ter­mi­ny i wy­ni­ki prób dziel­no­ści, któ­rym zo­sta­ły pod­da­ne kla­cze ras szla­chet­nych w Zakładach Treningowych:

2011
Klacze
szlachetne
Miejsce Kwalifikacje Próba
końcowa
Kwalifikacje Wyniki Zdjęcie
zwy­cię­skiej klaczy
m, wlkp, sp Doruchów 27
stycznia
28
marca
pobierz pobierz ZT Doruchów - 28 marca
m, wlkp, sp Bogusławice 28
stycznia
29
marca
pobierz pobierz ZT Bogusławice - 29 marca
m, wlkp, sp Włocławek 3
lutego
5 kwiet­nia
zmia­na z 4.04
pobierz pobierz ZT Włocławek - 05 kwietnia
m, wlkp, sp Racot 4
lutego
4 kwiet­nia
zmia­na z 5.05
pobierz pobierz ZT Racot - 04 kwietnia
śl. Książ 15
lutego
15-​16
kwietnia
pobierz pobierz ZT Książ - 15-16 kwietnia
m, wlkp, sp Bogusławice 8
kwietnia
7
czerwca
pobierz pobierz ZT Bogusławice - 07 czerwca
m, wlkp, sp Włocławek 14
kwietnia
13
czerwca
pobierz pobierz ZT Włocławek - 13 czerwca
m, wlkp, sp Doruchów 28 kwiet­nia
zmia­na z 7.04
27 czerw­ca
zmia­na z 6.06
pobierz pobierz
śl. Książ 10
maja
8-​9
lipca
pobierz pobierz
m, wlkp, sp Racot 20 ma­ja – 19 lipca
Zakład od­wo­ła­ny
m, wlkp, sp Doruchów 8
września
7
listopada
pobierz pobierz ZT Doruchów - 07 listopada
m, wlkp, sp Włocławek 26 wrze­śnia
zmia­na z 9.09
25 li­sto­pa­da
zmia­na z 8.11
pobierz pobierz ZT Włocławek - 25 listopada
m, wlkp, sp Bogusławice 30
września
2 grud­nia
zmia­na z 29.11
pobierz pobierz ZT Bogusławice - 02 grudnia
m, wlkp, sp Racot 17 paź­dzier­ni­ka – 16 grudnia
Zakład od­wo­ła­ny
Print Friendly, PDF & Email