Selekcja

ZT 2011

 

Przedstawiamy ter­mi­ny i wy­ni­ki prób dziel­no­ści, któ­rym zo­sta­ły pod­da­ne kla­cze ras szla­chet­nych w Zakładach Treningowych:

2011
Klacze
szla­chet­ne
Miejsce Kwalifikacje Próba
koń­co­wa
Kwalifikacje Wyniki Zdjęcie
zwy­cię­skiej kla­czy
m, wlkp, sp Doruchów 27
stycz­nia
28
mar­ca
pobierz pobierz ZT Doruchów - 28 marca
m, wlkp, sp Bogusławice 28
stycz­nia
29
mar­ca
pobierz pobierz ZT Bogusławice - 29 marca
m, wlkp, sp Włocławek 3
lu­te­go
5 kwiet­nia
zmia­na z 4.04
pobierz pobierz ZT Włocławek - 05 kwietnia
m, wlkp, sp Racot 4
lu­te­go
4 kwiet­nia
zmia­na z 5.05
pobierz pobierz ZT Racot - 04 kwietnia
śl. Książ 15
lu­te­go
15-​16
kwiet­nia
pobierz pobierz ZT Książ - 15-16 kwietnia
m, wlkp, sp Bogusławice 8
kwiet­nia
7
czerw­ca
pobierz pobierz ZT Bogusławice - 07 czerwca
m, wlkp, sp Włocławek 14
kwiet­nia
13
czerw­ca
pobierz pobierz ZT Włocławek - 13 czerwca
m, wlkp, sp Doruchów 28 kwiet­nia
zmia­na z 7.04
27 czerw­ca
zmia­na z 6.06
pobierz pobierz
śl. Książ 10
ma­ja
8-​9
lip­ca
pobierz pobierz
m, wlkp, sp Racot 20 ma­ja – 19 lip­ca
Zakład od­wo­ła­ny
m, wlkp, sp Doruchów 8
wrze­śnia
7
li­sto­pa­da
pobierz pobierz ZT Doruchów - 07 listopada
m, wlkp, sp Włocławek 26 wrze­śnia
zmia­na z 9.09
25 li­sto­pa­da
zmia­na z 8.11
pobierz pobierz ZT Włocławek - 25 listopada
m, wlkp, sp Bogusławice 30
wrze­śnia
2 grud­nia
zmia­na z 29.11
pobierz pobierz ZT Bogusławice - 02 grudnia
m, wlkp, sp Racot 17 paź­dzier­ni­ka – 16 grud­nia
Zakład od­wo­ła­ny