Selekcja

ZT 2016

 

Przedstawiamy ter­mi­ny i wy­ni­ki prób dziel­no­ści, któ­rym zo­sta­ły pod­da­ne ogie­ry ras szla­chet­nych w Zakładach Treningowych:

2016
Ogiery Miejsce Kwalifikacje Próba
koń­co­wa
Katalog Kwalifikacje Wyniki
szla­chet­ne – m, wlkp, sp i im­port. (tre­ning wierz­cho­wy)  ZT Bielice  19-​21 czerw­ca 28-​29 wrze­śnia pobierz  pobierz  pobierz
filmy i galeria
ślą­skie oraz m, wlkp, sp i im­port.
(tre­ning za­przę­go­wy)
ZT Książ 16 sierp­nia 14-​15 paź­dzier­ni­ka pobierz  o. śląskie  o. śląskie
o. szlachetne o. szlachetne
  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube