Selekcja

ZT 2016

 

Przedstawiamy ter­mi­ny i wy­ni­ki prób dziel­no­ści, któ­rym zo­sta­ły pod­da­ne ogie­ry ras szla­chet­nych w Zakładach Treningowych:

2016
Ogiery Miejsce Kwalifikacje Próba
koń­co­wa
Katalog Kwalifikacje Wyniki
szla­chet­ne – m, wlkp, sp i im­port.
(tre­ning wierz­cho­wy)
Bielice 19-​21
czerw­ca
28-​29
wrze­śnia
pobierz pobierz pobierz
filmygaleria
ślą­skie oraz m, wlkp, sp i im­port.
(tre­ning za­przę­go­wy)
Książ 16
sierp­nia
14-​15
paź­dzier­ni­ka
pobierz o. śląskie o. śląskie
o. szlachetne o. szlachetne